Difference between revisions of "User talk:Raffi"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
("Armenian text")
(Lidya Aaghia Tchakerian, Armenian-International Artist: new section)
 
(552 intermediate revisions by more than 100 users not shown)
Line 1: Line 1:
===2 items===
+
To drop Raffi a note:
 +
*If you do not have an account, you can [[Armeniapedia.org:Contact|contact Raffi here]]
 +
*If you do have an account, click on the "+" tab above and post a note...
  
One big, one small; for both see [[Talk:Armenian Attraction Ratings]]. Best, [[User:Bill Thayer|Bill Thayer]] 14:25, 26 Jan 2005 (PST)
+
[[/Archive 1|Older questions (through ?)]]<br>
 +
[[/Archive 2|Older questions (through 2006/11/1]]<br>
 +
[[/Archive 3|Older questions (through 2007/4/25]]<br>
 +
[[/Archive 4|Older questions (through 2007/12/5]]<br>
 +
[[/Archive 5|Older questions (through 2010/8/26]]<br>
 +
[[/Archive 6|Older questions (through 2010/8/26]]<br>
 +
[[/sources|Sites allowing Armeniapedia use of materials]]
  
 +
==FAQ (frequently asked questions)==
 +
# Can I use material from Armeniapedia.org? -''you can use it for your own private personal use and your classroom without asking permission.  For use in publications and other websites - my policy is ASK ME FIRST!  I usually say ok to requests to any use these materials with proper attribution, but not always.  Same goes for photographs.''
 +
# Can I use material from Armeniapedia.org on Wikipedia.org?  - ''again, you must ask, and again usually I am fine with it.''
 +
# Can I add material from Wikipedia onto Armeniapedia?  -''anytime, that is their policy, but please add the <nowiki>{{wikipedia}}</nowiki> tag to the bottom of the page to make sure the page complies with fair useage and gives proper credit.''
 +
# Can I add a page about myself? -''sure, and any other Armenian or person place or thing related to Armenians!''
 +
# What if I want to add something, but maintain my copyright?  -''that is fine, just add it in a seperate section (or page) with the appropriate disclaimer and state that it should not be edited - though this type of material might eventually migrate to a sub page.''
 +
# How do I reach you? -''I check this page often, so it is an ideal way to reach me.  Also see [[Armeniapedia.org:Contact|Armeniapedia.org contact page]]''
 +
# Who are you? -''see the [[Raffi Kojian]] article''
  
===Vandalism (sort of)===
+
Feel free to ask anything else site related below... --[[User:Raffi|Raffi]] 14:25, 21 Jan 2006 (PST)
 
 
Hiya Raffi, I&nbsp;didn't see any mechanism like Wikipedia's "Votes for Deletion", and after all, for now certainly, you're the Horse's Mouth around here, so here are some candidates of mine:
 
*[[Monte Cristo]]
 
*[[Carzou]]
 
There's nothing wrong with either page per page, but neither one has any content. I.e. &#8212; and I'm afraid I&nbsp;can't help at all! &#8212; who is Carzou, what is his career as a painter; and what exactly is Monte Cristo, if it's in Armenia at all, and in what way is it a gay venue? (I&nbsp;guess I&nbsp;actually could help a bit; at any rate, I&nbsp;googled and fixed the latter.)
 
 
 
This one, on the other hand &#8212; [[Ara Baliozian]] &#8212; is incomprehensible, irrelevant to Armenia, and not about anyone named Ara Baliozian, although it might be the name of the person who planted it there.
 
 
 
Best, [[User:Bill Thayer|Bill Thayer]]
 
 
 
 
----
 
----
  
I expanded on Monte Cristo, and need to get some info on Carzou (I think I have some stored on my hard drive somewhere).  The gibberish on the Baliozian page is actually his writing in a very unorganized fashion.  Each of his essays ought to be put onto a seperate page, but I haven't had time...  --[[User:Raffi|Raffi]] 17:20, 11 Feb 2005 (PST)
+
== Photo ==
 
 
== "Armenian text" ==
 
 
 
Hello Ashot - I don't know if you'll find your note and my response here, where I moved it, but this is where it belongs.  Not on the "about" page for the entire site (but perhaps on the talk page of the about page for the site it would have been ok as well), and I don't know why you emailed admin@armeniapedia - since there is no such address and I never said there was one.  But anyway... either you'll find this or you won't.
 
 
 
I assume you are Barsga-Hay, because you write using the Mashdots system, but you write in Eastern Armenia.  This combination is the most difficult of all for me to understand, and therefore I just don't understand much of what you wrote - sorry.  I gather though that you a promoting a greater degree of Armenian text on this site.  Great.  I'm all for it.  As you can see from what I have just written, I personally cannot contribute much to that effort, since my Armenian writing skills are atrocious, but as you can also see from below, the site is fully capable of integrating Armenian text quite flawlessly.  If you would like to contribute in Armenian, and translate the directions on how to add pages and texts into Armenian, that's fantastic.  I have some Armenian texts online already on this site, and some more are coming (entire books in fact). 
 
 
 
So this is my answer to you - unless you want to translate some of your note that I may not have addressed into English - which it appears you can read and understand.
 
 
 
---[[User:Raffi|Raffi]] 19:32, 24 Feb 2005 (PST)
 
 
 
Խնդրեմ հայերէնով դիմէք: Ես ինձ զգում եմ քաղաքավարի ձևով ստիպուած, որ անգլերէնով հաղորդակցեմ, ինչը լիովին կիմաստազրկի իմ ասածը:
 
 
 
Ես ոչ թէ առաջարկում եմ աւելի շատ հայերէն, այլ ասում եմ, որ ոչ–հայերէնն այս կայքում տեղ չունի: Շատ զարմացած եմ, որ դուք ձեզ անհատական իրաւունքներ եք վերապահում մի բանի վրա, ինչն իր մտահղացմամբ համընդհանուրինը պիտի լինէր: Ամէն մարդ պիտի կարողանար ներդնում անել: Իսկ թէ արդիւնքում ինչ կունենանք, կլինի հենց այն, ինչի արժանի ենք (ի դէպ, ցաւալի է, բայց հիմա էլ նոյնն է): Այնինչ դուք տասնեակ կողպեքներ եք դրել, որ հնարաւոր չլինի մի բան գրել, խմբագրել: Այն, որ հնարաւոր էր ի վերջոյ ինչ որ ձևով ձեր ուշադրութեանն արժանանալ, «ձեր» կայքէջի ընձեռումը չէր, այլ այն, որ ես համառօրէն, քանի անգամ փնտրելուց յետոյ, վերջապէս ինչ–որ լաւ չվերահսկուած զարտուղի ճամփաներ գտայ (ինչ–որ էջեր դեռ խմբագրելի են), որ մի բան գրեմ: Ասես բացի ձեզնից, ոչ–ոք չի կարող որևէ ասելիք ունենալ: Անգլերէն պեդիան արդեն մօտ կէս միլիոն, գերմաներէնը քառորդ միլիոն յօդուած ունի: Նոյնիսկ ադրբեջանական պեդիան — թուրքերենից բացի, էջերն ադրբեջաներէնով է տալիս: Իսկ հայերն՝ անգլերէնով: Ինչու՞, մենք լեզու չունե՞նք, թէ՝ գիր–գրականութիւնով զիջում ենք: Վաղը–միւսին մեր շրջապատի միւս ժողովուրդների պեդիաները հազարներով յօդուածներ կկուտակեն, իսկ Արմենիապեդիան դարձեալ աչքի կընկնի անգլերէնի, ռուսերէնի ու էլ ինչ իմանամ, ինչ լեզուներով գրուած տափակութիւններով:
 
 
 
Ոչ, ես պարսկահայ չեմ, ես երևանցի եմ (Մոնրեալում եմ բնակւում, թէ ինչու՝ այլ հարց է), որը կարող է գրել–խօսել արևմտա– և արևելահայերենով, չի խորշում գրաբարից և դասական ուղղագրութիւնն էլ իր լեզուի նկատմամբ խորին պատկառանքի պատճառով է գործածում: Ես ձեր կայքերը գիտեմ, անշուշտ չեմ վիճարկում, որ դուք արժանիքներ ունեք, բայց դրանք հայերէն չեն: Հիմա Արմենիապեդիան էլ էլի մէկ ուրի՞շը պիտի լինի ձեր անգլերէն կայքերի թւում:
 
 
 
Եթէ հետաքրքրուած եք, կարող եմ առաջարկել իմ համագործակցութիւնը, որ սկսենք սկզբի էջից: Այն դարձնենք հայերէն: Բոլոր շաղկապները պէտք է ուղղեն դէպի էջէր, որոնք առաջարկում են գրել նոր հայերէն նիւթ, եթէ չկայ: Եւ էլի կանեմ, ինչ–որ ժամանակս և հնարաւորութիւններս թոյլ կտան: Խմբագրման հայկական էջը ձևաչափի նշանները կուլ է տալիս: Մաթեմատիկա, և հետևաբար ոչ մի այլ ճշգրիտ գիտական յօդուած, չես կարող գրել: Ես լաւ ծրագրաւորում գիտեմ և կկարողանամ տեսնել, թէ ինչն է բանը: Անգլերէնի կայքէջում նման բան տեղի չի ունենում:
 
 
 
Միայն թէ դուք պէտք է համաձայնէք հանէլ պատճենման վրա ձեր, կարծում եմ, անիմաստ, իրաւունքների յիշատակումները և համաձայնէք, որ կայքէջն ի վերջոյ միայն հայերէն դառնայ: Որովհետև, վաղը, ռուսախօս, ֆրանսախօս, իսպանախօս և այլն, հայերն էլ, «մեր տունն է, ինչ ուզենք՝ կանենք» սկզբունքով, կսկսեն ռուսերէն կամ այլ լեզուներով գրել (եթէ իհարկէ համաձայնէք թոյլ տալ, որ ամէն մարդ կարողանայ ներդրում անել) ու մենք կունենանք այն, ինչից պէտք է փախչել հենց սկզբից՝ մի ժողովուրդ, որը հպարտ է իր լեզուով չգրել, չխօսել: Հպարտ է իր լեզուն էապէս մեռցնել:
 
 
 
Իսկ admin@armeniapedia.org հասցէն Ռաֆֆու դիմաց (ի դէպ, երևի Րաֆֆի պիտի լինի) դրուած է զրուցասրահում, որտեղ իմ երկտողը մինչև օրս միակ ներկայիւթիւնն է: Այցելէ՛ք
 
[http://www.armeniapedia.org/board/memberlist.php "անդամների ցուցակ"],
 
կտեսնէք: wikiHyur–ը ես եմ:
 
 
 
Աշոտ
 
 
 
––––
 
 
 
Թոյլ տուեք չհամաձայնել ձեր շնորհակալութիւններին և ձեր գնահատականներին: Արմենիապեդիան մահացած է ծնուել և դրան կեանք տալու բոլոր փորձերն ապարդիւն են, գոնէ առայժմ, ես չեմ յաջողել: Չկայ ոչ մի հնարաւորութիւն այս հայկական հանրագիտարանին նիւթ առաքել: Դուք լիովին բաւարարուած եք, որ այս կայքէջը գոյութիւն ունի, սակայն, որ այն չի գործում ու հնարաւոր չէ որևէ առաքում անել, ձեզ ամենևին չի հետաքրքրում:
 
 
 
Ես ձեզ նամակ եմ հասցէագրել admin@armeniapedia հասցէով, այսպէս կոչուած զրուցարանում միմիայն իմ լուրն է խնդրանքով, որ որևէ մէկը ցոյց տայ, թէ ինչպէս ձեզ տեղեկութիւն հասցնել, որ գոնէ մէկ շաղկապ դրուի, որ հնարաւոր լինի նիւթ առաքել
 
 
 
Չեմ զարմանայ, եթէ այս երկտողն էլ վերացնեք, որ հայերէնի հետքն էլ չլինի Արմենիպեդիայում: Կարելի է կարծել, թէ այս կայքէջն անգլիախօսների կազմածն է անգլիախօսների համար: Թշուառ հայերն իրենց խղճուկ, անգիր, անգրականութիւն լեզուով ի վիճակի չեն, իհարկէ, ինտերնետի հանրագիտարան պահել: Ա՛յ դրա համար կարող եք շնորհաւորել ինքներդ ձեզ և ձեր համագործակիցներին էլ շնորհակալութիւն յայտնել:
 
 
 
––––
 
 
 
Մի քիչ խիստ է գրուած, բայց արդարացուած է սրտի ցաւով և այն բանով, որ հայկական ինտերնետային հանրագիտարան կոչուածը հայերէնի համարեա թէ բացարձակ բացակայիւթիւնն իր բնորոշ յատկութիւնն է դարձրել: Կցանկանայի աւելացնել, որ շատ յարգարժան պն Րաֆֆին կարծեմ թէ լաւ չի ըմբռնել սոյն նախաձեռնութեան իմաստը: Այն ամենևին օտարախօսներին հայերէնի դասեր կամ Հայաստան այցելողներին օժանդակ ուղղութիւններ մատնանշելը չէ, այլ որևէ բնագաւառի մէջ հայերէն լեզուով, ազատօրեն խմբագրելի, իհարկէ ցանկալի և խրաքուսելի է, որ բանիմաց և գրագէտ ու գրագէտ հայերենով, յօդուածների հաւաքածու ստեղծելն է: Ցանկացած շաղկապ սեղմելիս, բոլոր ինձ յայտնի —պեդիաներն ասում են «դեռ չունենք այդ էջը, չէի՞ք ցանկանայ ստեղծել այն»: Իսկ Արմենիապեդիայում յանգում ենք մի էջի, որտեղ բոլոր դէպքերի համար օժանդակ շաղկապներ են նշուած տուեալ հարցի վերաբերեալ, աւելի հաճախ նոյնքան անօգուտ, որքան այդ էջն ինքը:
 
 
 
Անհրաժեշտ է միայն նկատել, որ Արմենիպադիայի յօդուածներն անպայմանօրէն հայերէն պիտի լինեն: Անկախ՝ արևելա—, թէ արևմտահայերէն, բայց հայերէն անպայման: Առայժմ (յուսամ միայն առայժմ) չպէտք է հետապնդել, որ անպայման մաքուր հայերէն, դասական ուղղագրութիւնը պահպանուի, ներկայումս դրա անհնարինութեան պատճառով: Բայց միայն այդքան թողտւութիւն:
 
 
 
Ցանկացած այլ լեզուով յօդուածները պէտք է տեղադրուեն համապատասխան լեզու—պեդիաների կայքերում, որտեղ դրանք իսկական հայկական ներկայիւթիւն կարող են խորհրդանշել, այլ ոչ թէ ստորաքարշութիւն ու ինքնայարգանքի բացակայութիւն, երբ օտար լեզուով յոդուածները պարտադրուեն հայ այցելուներին: Վերջին հաշուով հայերը և նաև օտարները կարող են միւս կայքերն այցելել ու կարդալ հայերին վերաբերուող նիւթեր:
 
 
 
Ինչ որ է: Երկար փնտրտուքից յետոյ, ես ի վերջոյ գտա շաղկապների մի յաջորդականութիւն, որն առաջնորդում է Արմենիապեդիայում նոր յօդուած խմբագրելու էջին: Ահա այդ յաջորդականութիւնը:
 
 
 
'''ա: Սկզբնէջի (Main Page) առաջին տողն է «Welcome to Armeniapedia, an online encyclopedia  about Armenia that anyone can edit»: Ա՛յ այս «anyone can edit»—ը շաղկապ է: Զա՛րկ վրան:'''
 
 
 
'''բ: Գալիս ես «Armeniapedia.org:How to edit a page» էջ: Քիչ վար գտիր՝'''
 
  
'''գ: How to start a page շաղկապը: Զա՛րկ վրան և կստանաս խմբագրելու էջը:'''
+
Dear Raffi,
 +
My name is Setrak Setrakian, Composer and Pianist, I live in Beirut,
  
Անհրաժեշտ է միայն ուշադրութեամբ հետևել յօդուած խմբագրելու կանոններին նախապէս, թերևս բազմիցս, ուսումնասիրելով «Help:Editing» էջը, ինչի հայերէնն էլ երբևէ կունենանք:
+
I have a page in Armaeniapedia, I be happy if you can add my photo on my page with great appreciation, also be kind and add my name to Armenian Hall of Fame.
  
Աշոտ
+
Sincerely
 +
Setrak Setrakian
  
––––
+
== Lidya Aaghia Tchakerian, Armenian-International Artist ==
  
Ցաւով պէտք է աւելացնեմ, որ հայերէն խմբագրի էջում ինչ–որ աւելորդ խիստ չափաւորումների պատճառով անհնար է մաթեմատիկական տեքստ ստանալ՝ <pre><math>\sin</math></pre> (նոյնիսկ այստեղ, կանխաչափի &lt;pre&gt; նշանների մնջև, անհնար է ստանալ ճիշտ տեսքը) արտայայտութիւնը «sin» ֆունկցիան պէտք է տայ, այնինչ այն վերածւում է «<math>\sin</math>»–ի:
+
[http://lidyaart.com/]

Latest revision as of 20:48, 27 October 2014

To drop Raffi a note:

  • If you do not have an account, you can contact Raffi here
  • If you do have an account, click on the "+" tab above and post a note...

Older questions (through ?)
Older questions (through 2006/11/1
Older questions (through 2007/4/25
Older questions (through 2007/12/5
Older questions (through 2010/8/26
Older questions (through 2010/8/26
Sites allowing Armeniapedia use of materials

FAQ (frequently asked questions)

  1. Can I use material from Armeniapedia.org? -you can use it for your own private personal use and your classroom without asking permission. For use in publications and other websites - my policy is ASK ME FIRST! I usually say ok to requests to any use these materials with proper attribution, but not always. Same goes for photographs.
  2. Can I use material from Armeniapedia.org on Wikipedia.org? - again, you must ask, and again usually I am fine with it.
  3. Can I add material from Wikipedia onto Armeniapedia? -anytime, that is their policy, but please add the {{wikipedia}} tag to the bottom of the page to make sure the page complies with fair useage and gives proper credit.
  4. Can I add a page about myself? -sure, and any other Armenian or person place or thing related to Armenians!
  5. What if I want to add something, but maintain my copyright? -that is fine, just add it in a seperate section (or page) with the appropriate disclaimer and state that it should not be edited - though this type of material might eventually migrate to a sub page.
  6. How do I reach you? -I check this page often, so it is an ideal way to reach me. Also see Armeniapedia.org contact page
  7. Who are you? -see the Raffi Kojian article

Feel free to ask anything else site related below... --Raffi 14:25, 21 Jan 2006 (PST)


Photo

Dear Raffi, My name is Setrak Setrakian, Composer and Pianist, I live in Beirut,

I have a page in Armaeniapedia, I be happy if you can add my photo on my page with great appreciation, also be kind and add my name to Armenian Hall of Fame.

Sincerely Setrak Setrakian

Lidya Aaghia Tchakerian, Armenian-International Artist

[1]