Help someone in Armenia today by giving them a micro business loan!

Books in Armenian

From Armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

< Armenian Books Main Page

This page hosts a list of books in Armenian. If a book is missing, you can add it using the add a book form.

  Book Publication Year Book ISBN Book Category Book Short Description
Armenian Tapestry 2004 9993063169
Collection of Plant Species - Ijevan Subtropical Arboretum 2010 9789939809304 Education & Reference
Harry Potter Children's Books
Literature & Fiction
Javakhk: A World that Cares 2012 978-0-9825836-6-1 Children's Books
Karabakh Diary, Green and Black: Neither War nor Peace 2008 9953018162 Contemporary Karabakh
Nigeria and the Nigerian Armenian colony 1958 Society & Culture
Education & Reference
The Chuch of Armenia (book) 1910 History
Church & Religion
Գրոց ու բրոց և Սասունցի Դավիթ կամ Մհէրի դուռ (Պօլիս 1874) 1874 Literature & Fiction
Հայ Ժողովրդական Բանահյուսություն 1951 Proverbs & Folktales
Հայ Սովետական Թատրոն 1917 – 1977 1985 Plays & Poems
Հայ կերպարվեստագետներ (Համառոտ բառարան) 1977 Arts & Photography
Biographies & Memoirs
Հայ հնատիպ գրքի մատենագիտական ցուցակ 1512-1800 1963 Education & Reference
Հայաստանի Ազգային Ատլաս: Հատոր Ա Education & Reference
Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան 1986 Education & Reference
Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ Proverbs & Folktales
Ղրիմի Հայկական գաղութի պատմություն 1964 History
Մարաշի ասեղնագործության գաղտնիքները 2010 978-9994118496 Society & Culture
Arts & Photography
Education & Reference
Մարդկային կատակերգություն 1959 Literature & Fiction
Պահապանները Literature & Fiction
Պատանի կեանքի մը պատմութիւնը 1960 Genocide
Biographies & Memoirs

Old Format List

Remove these books as they are added to the Book Form

External links
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Databases
Toolbox