Difference between revisions of "Սասունցի Դավիթ II:1"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
 
<- Եդ [[Սասունցի Դավիթ]]
 
<- Եդ [[Սասունցի Դավիթ]]
 +
 +
Ճյուղ  երկրորդ
 +
 +
ՄԵԾ  ՄՀԵՐ
 +
 +
 +
:Դառնամ,  զօղորմին  տամ,
 +
:Տամ զօղորմին նորեն,
 +
            :Հազա՜ր զօղորմի՝ Գագիկ թագավորին.
 +
:Դառնամ-զօղորմի՚ն  տամ,
 +
:Տամ զօղորմին նորեն,
 +
            :Հազա՜ր  օղորմի՝ Մելիքսեթ քահանին.
 +
:Դառնամ,  զօղորմի՚ն տամ,
 +
:Տամ զօղորմին նորեն,
 +
            :Հազա՜ր օղորմի՝ Դեղձուն ճուղ-Ծամին.
 +
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ,
 +
:Տամ զօղորմին նորեն,
 +
            :Հազա՜ր օղորմի՝ Սանասարին.
 +
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ,
 +
:Տամ զօղորմին  նորեն,
 +
:Հազա՜ր օղորմի՝  Բաղդաււարին.
 +
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ,
 +
:Տամ զօղորմին  նորեն,
 +
            :Հազա՜ր  օղորմի՝ քեռի Թորոսին,
 +
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ,
 +
:Տամ զօղորմին նորեն,
 +
            :Հազա՜ր  օղորմի՝ Ձենով Օհանին.

Revision as of 10:45, 12 February 2006

<- Եդ Սասունցի Դավիթ

Ճյուղ երկրորդ

ՄԵԾ ՄՀԵՐ


Դառնամ, զօղորմին տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
       :Հազա՜ր զօղորմի՝ Գագիկ թագավորին. 
Դառնամ-զօղորմի՚ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
       :Հազա՜ր օղորմի՝ Մելիքսեթ քահանին.
Դառնամ, զօղորմի՚ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
       :Հազա՜ր օղորմի՝ Դեղձուն ճուղ-Ծամին.
Դառնամ, զօղորմի՛ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
      :Հազա՜ր օղորմի՝ Սանասարին.
Դառնամ, զօղորմի՛ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
Հազա՜ր օղորմի՝ Բաղդաււարին.
Դառնամ, զօղորմի՛ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
      :Հազա՜ր օղորմի՝ քեռի Թորոսին,
Դառնամ, զօղորմի՛ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
      :Հազա՜ր օղորմի՝ Ձենով Օհանին.