Greater Armenia

From armeniapedia.org
(Redirected from Mets Hayk)
Jump to: navigation, search
Greater Armenia
Greater Armenia
Detailed Mets Hayk (Historic Armenia), with provinces
Map of Mets Hayk (Greater Historic Armenia) plus the biggest expansions of various Armenian kingdoms
Armenia through out the history

Greater Armenia (Mets Hayk, Arm: Մեծ Հայք) is the name of the historic homeland of Armenians, corresponding geographically roughly to the part of Anatolia and the Caucasus known geographically as the "Armenian Highlands". There were fifteen provinces, and each was broken up into smaller regions.

Aside from Greater Armenia, there was Lesser Armenia on the western border. Much later in Armenian history, the invasion of Greater Armenia caused many Armenians to flee to the southwest to the Roman province of Cilicia, where they formed a new Armenian Kingdom also called Little Armenia.

The Provinces of Greater Armenia

State/Նահանգ Canton names/Գավառ Cantons
Aghdznik Nprkert, Arzn, Kegh, Ketik, Tatik, Aznvats dzor, Serkhet, Gzekh, Salnadzor, Sasun 10
Ayrarat Abeghyank, Aragatsotn, Arats, Arsharunik, Bagrevand, Basen, Gabeghyank, Dzaghkotn, Kogovit, Kotayk, Havnunik, Chakatk, Mazaz, Masyatsotn, Nig, Shirak, Vostan, Vanand, Varajhnunik, Urts 20
Artsakh Myus Haband, Vakunik, Berdzor, Mets-kuank, Metsirank, Harchlank, Mukhank, Piank, Patskank, Sisakan Kotak, Kustiparnes, Koght, Tsar 13
Bardzr Hayk Daranaghi, Aryots, Mndzur, Yekeghyats, Mananaghi, Derjan, Sper, Shaghagomk, Karin 9
Gugark Dzoropor, Koghbopor, Dzobopor, Tashir, Treghk, Kangark, Artahan, Javakhk, Kgharjk 9
Korchek Korduk, Kordrik, Ayavank, Aytvank, Aygark, Motoghank, Vorsirank, Karatunik, Chahuk, Pokr Aghbak 10
Mokk (Մոկք) Իշայր, Մյուս Իշայր, Իշոց գավառ, Առուենից ձոր, Միջա, Մոկք Առանձնակ, Արքայից գավառ, Արգաստովիտ և Ջերմաձոր (9 գավառ) 2,962km2
Parskahayk (Պարսկահայք) Այլի, Մարի, Թրաբի, Արիսի, Ըռնա, Տամբեր, Զարեհավան, Զարևանդ և Հեր (9 գավառ) 11,010km2
Syunik (Սյունիք) Երնջակ, Ճահուկ, Վայոց ձոր, Գեղարքունիք, Սոթք, Աղահէճք, Ծղուկք, Հաբանդ, Բաղք, Ձորք, Արևիք, Կովսական (12 գավառ) 15,237km2
Tayk (Տայք) Կող, Բերդաց փոր, Պարտիզաց փոր, Ճակք, Բուղխա, Ոքաղէ, Ազորդաց փոր, Ալաեաց փոր (8 գավառ) 10,179km2
Turuperan (Տուրուբերան) Խոյթ, Ասպակունեաց ձոր, Տարոն, Աշմունիք (Արշամունիք), Մարդաղի, Դաստաւորք, Տուարածատափ, Դալառ, Հարք, Վարաժնունիք, Բզնունիք, Երևարք, Աղիովիտ, Ապահունիք, Կորոյ գավառ և Խորխոռունիք (16 գավառ) 25,008km2
Utik (Ուտիք) Առան-ռոտ, Տռի, Ռոտ-Պացեան, Աղուէ, Տուչկատակ, Գարդման, Շիկաշէն (Շակաշէն) և Ուտի Առանձնակ (8 գավառ) 11,315km2
Vaspurakan (Վասպուրական) Ռշտունիք, Տոսպ, Բոգունիք, Արճիշահովիտ, Կուղանովիտ, Աղիովիտ, Գառնի (Դառնի), Առբերանի, Բուժունիք, Առնոյոտ, Անձևացիք, Տրպատունիք, Երվանդունիք (Մարաստան), Արտազ, Ակէ, Աղբակ Մեծ, Անձախի ձոր, Թոռնաւան, Ճուաշ-ռոտ, Կրճունիք, Մեծնունիք, Պալունիք, Գուկանք, Աղանդ-ռոտ, Պարսպատունիք, Արտաշիսեան (Արտաւանեան), Բագան(Մարանդ), Գաբեթեան, Գազրիկան, Տայգրեան, Վարաժնունիք, Գողթն և Նախճաւան (35 գավառ) 40,870km2
Tsopk Hayk (Ծոփք (Չորրորդ Հայք)) Խորձեան, Հաշտեանք, Պաղնատուն, Բալահովիտ, Մեծ Ծոփք, Անձիտ, Դեգիք և Գավրէք (8 գավառ) 18,890km2
Paytakaran (Փայտակարան) Հրաքոտ-Պերոժ, Վարդանակերտ,Ռոտ-ի-Բաղա, Քաղան-ռոտ, Առոս, Պիճան, Հանի, Աթշի-Բագաւան, Սպանդարան-Պերոժ, Որմիզդ-Պերոժ, Քոեկեան և Ալեան (12 գավառ) 21,000km2
15 Նահանգ 178 գավառ 280,968km2
At times part of Greater Armenia Region/Գավառ Area
Փոքր Հայք Առաջին Հայք, Երկրորդ Հայք, Երրորդ Հայք և Գամիրք (4 գավառ) 70,000-130,000km2
Հայկական Միջագետք 27,000km2
Փոքր Հայք, Հայկական Միջագետք 4 գավառ 97,000-157,000km2