Iskenderun

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Iskenderun (Իսկենդերուն)

Needs translation to English

Իսկենդերուն, (Искендерун, Iskenderun) Ալեքսանդրեթ, Ալեքսանդրետ, Ալեքսանդրետտա, Իսքենդերուն, Իսքենտերուն — Գավառ (սանջակ), գավառակ (կազա) Կիլիկիայում, Ադանայի նահ–ում: Վարչական այլ բաժանումներով մտել է Ադանայի նահ-ի մեջ իբրև վարչատերիտորիալ ավելի փոքր միավոր (կազա): Կենտրոնը՝ Իսկենդերուն: Տարածվում է Դաշտային Կիլիկիայում, պատմական Հայոց ծոցի շրջ—ում: Հողը արգավանդ է ու բերրի, միայն տեղ-տեղ կան ճահճուտներ: Զբաղմունքը` դաշտա վարություն, այգեգործություն, պտղաբուծություն և անասնապահություն: 1894 թ ուներ 24000 բնակիչ, որից միայն 7000-ը՝ քաղաքաբնակ: 1905 թ ուներ 24 գ որոնցից մի քանիսը՝ հայաբնակ: Մինչև 1918—20 թթ Ի-ում ապրում էին 18000 հայեր: 1915—20 թթ բռնագաղթից և կոտորածներից հետո այդ շրջ-ը նույնպես ամբողջովին հայաթափ եղավ:

Ալեքսանդրետտա, Александретта, Aleksandretta Ալեքսանդրեթ, Այեքսանդրետ, Ալհքսւսնդրետտե, Ալեքսանդրիա, Աեքսանդրիա Իսսոսյան, Ալեքսանդրիա Կիյիկյան, Ա|եքսանդրիան, Ալեքսանդրիա Սկաբիոսա, Ալեքսանդրիա Փոքր, Ալեքսանդրիոլա, Այեքսանդրյակ, Ալեքսանդրյակ, Իսկենդերուն, Իսկենտերուն, Իս քենդերուն, Իսքենտերուն, Կատիսոն, Սկունդրուն — Քաղաք Կիլիկիայում, Միջերկրական ծովի հս–արլ ափին, Հայոց ծոցում: Հիմնադրվել է 4-րդ դ (մ.թ.ա.) Ալեքսանդր Մակեդոնացու կողմից ի նշանավորումն պարսիկների դեմ տարած հաղթանակի, իր անունով էլ կոչվել է: Ոմանք ենթադրում են, որ Ա հիմնադրվել է փյունիկյան հին Մյուրիանդրոս նավահանգստի տեղում: 1097 թ Ա գրավվեց խաչակիրների կողմից, իսկ հետագայում մտավ Կիլիկիայի հայկական թագավո րության մեջ: Արաբ պատմիչ Մակրիզին Ա համարում է Կիլիկիայի աոաջին ք-ը: Թրք տիրապետության շրջ-ում (17-րդ դ սկսած), Այասի խափանումից հետո Ա-ի դերը, որպես նավահանգստի, աստիճանաբար մեծանում է, չնայած շրջակայքի ճահիճների պատճառով օդը վատառողջ է: Ա գտնվում է բնական հարմար ծովա խորշի ափին: Բարեկարգ ճանապարհով ու երկաթուղով միացած Է Հալեպի և ուրիշ ք-ների հետ: Մոտակայքում կան նավթի պաշարներ: 1880-ական թթ ուներ 15000 բնակիչ, 1913-ին՝ միայն հայերը՝ 4500 շունչ, զբաղվում էին առևտրով, արհեստ ներով, այգեգործությամբ, պարտիզպա նությամբ: Տները կառուցված են եվրոպա կան ձևով: Հայերն ունեին երկու եկեղե ցի (Քառասուն Մանկունք և ս Խաչ), 4 վարժարան: Ա—ի շրջակայքում կային մի քանի հայաբնակ գ-եր, որոնց բնակիչները ք-ի հայության հետ միասին 1915—20 թթ թուրքերի կողմից զանգվածաբար ոչնչացվեցին:

Armenian church reopens for worship in southern Turkey

Today's Zaman, Turkey Aug 7 2011

07 August 2011, Sunday / TODAY'S ZAMAN, Ä°STANBUL


An Armenian church in the town of Iskenderun in the southern province of Hatay reopened for worship on Sunday after having been closed for nine years.

The Turkish Armenian Patriarchate appointed Father Avedis Tabashyan to the Karasun Manuk Armenian Church in Iskenderun. "We are living in peace and order and tolerance in Turkey," Tabashyan said during the opening service.

The church's former priest, Sarkis Serup Bilyan, died in 2002, and the church has been closed for worship since then.

The church was built in 1872.


This article contains text from a source with a copyright. Please help us by extracting the factual information and eliminating the rest in order to keep the site in accordance to fair use standards, or by obtaining permission for reuse on this site..