Պարույր Սևակ

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Պարույր Սևակ, (Паруйр Севак, Paruyr Sevak), Սևակավան Գյուղ (ա վան) ՀՀ Արարատի շրջ֊ում, նրա հր-արլ կողմում, Երասխ-Եղեգնաձոր ավտոմայրու ղու վրա, Ուրծի լ-ների մեղմաթեք ու արևկող լանջին։ Շրջ-ի N 4 այգեգործական պետա կան տնտեսությանը կից բնակավայրը 30.05,1984 թ դասվել է ՀՀ գ-երի կարգը և կոչվել հայ մեծ բանաստեղծ Պարույր Սևա կի անունով։ Հիմնադրվել է 1978 թ, ամբողջական կառուցապատումը սկսվել է 1982 թ– ից։ Կառուցվում Է հատուկ նախագծով։ 14 փողոցները ճառագայթաձև են և հատվելու են ավանի կենտրոնում։ Հասարակական շենքերի շուրջը կառուցվելու են նախատես ված մոտ 500 առանձնատներ։ Խմելու ջուրը բերվում Է Ուրծի լ-ների մի քանի կմ հեռավո րության վրա գտնվող աղբյուրներից։ 1989 թ ՊԱ ուներ 604 բնակիչ, որոնք եկել են շրջա նի տարբեր բնակավայրերից։ Գ-ն ունի բերքատու 1700 հա այգիներ, որոնք ոռոգվում են հատուկ պոմպակայանով մղվող Արաքս գետի ջրերով։ 1988-1989 թթ Աղրբեջանում ծայր առած հայկական կոտորածների հետևանքով Ադրբեջանից այսւոեղ են բռնա գաղթել 5 տ՝ 22 հայ բնակիչներ։ 04.12.1995 թ մտնում է ՀՀ Արարատի մարզի մեջ։