Մաթոսավանք

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Մաթոսավանք, (Матосаванк, Matosavank), Պղնձահանաց Աստվածածին, Պղնձահանքի ս. Աստվածածին, Պղնձահանքի ս. Աստվածածնի վանք –Վանք(եկեղեցի) ՀԽՍՀ Իջևանի շրջ-ում, նախկին Շամախյան գ-ում, այժմյան Դիլիջան ք-ի հս-արմ շրջագծի մեջ: Գտնվում է Ջուխտակ վանքի հր. Կողմում, մի կանաչազարդ սարահարթի հր-արլ. Ծայրին: Բաղկացած է երկու մատուռաձև տաճարներից և մի գավիթից: Վանքի համալիրի մեջ մտնում է ս. Աստվածածին եկեղեցին, որը կառուցել է Հորդանանը` 1247թ`կես սրբատաշ, կես ամնշակ քարերից, առանց սյուների, մեկ կամարի վրա: Այժմ կիսավեր է: Պատերի վրա կան քանդակազարդ խաչքարեր և արձանագրություններ: Սրա հս. Պատի մոտ կա 2.5 մ երկար. և 2.2 լայնության խաչարձան: Դրա վրայի արձանագրությունից իմացվում է, որ տաճարը շինվել է 1251 թ. և կոչվել է նաև Պղնձահանք (Պղնձահանքի) ս.Աստվածածին: