Գերմանակն: Աներևույթ թագավորությունը

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Աներևույթ թագավորությունը
Հովհաննես Թումանյան

Գյուղից մի քիչ ծուռը, սարալանջին, մի փոքրիկ տնակում իր ծեր հոր հետ ապրում էր ջահել Իերգը: Ունեցած հողերն ուղիղ էնքան էր, ինչքան որ հարկավոր էր անկարոտ ապրելու համար: Հենց տան կողքից սկսվում էր կաղնի ու հաճարի ծառերի թավ ու պառավ անտառը, իսկ տան առաջին ընկած էր մի հին կոտրած ջաղացաքար: Էն հին կոտրած ջաղացաքարին նստողի աչքին սքանչելի տեսարան էր բացվում դեպի հովիտը, դեպի հովիտով վազող գետը ու դեպի սարերը, որ բարց–րանում էին գետի մյուս կողմը: Իերգը, իր գործը դաշտում վերջացնելուց հետո, իրիկունները սիրում էր նստել էս քարի վրա. արմունկները ծնկներին տված ու գլուխը հենած ձեռներին՝ նա ժամերով նստում էր ու անձնատուր էր լինում իր ցնորքներին:

Եվ որովհետև գյուղի գործերով էլ շատ չէր հետաքրքրվում ու գրեթե միշտ մնում էր խաղաղ, մենակ իր մտքերի մեջ խորասուզված, գյուղացիք էլ, հեգնելով, անունը դրել էին Երազող Իերգ: Նա էլ իսկի չէր նեղանում սրանից:

Քանի մեծանում էր էնքան առանձնանում էր ու դառնում լռակյաց, իսկ երբ հերն էլ մեռավ ու հին կաղնենու տակ թաղեց, նրանից հետո հո էլ ձեն չէր հանում: Այժմ առաջվանից ավելի հաճախ էր նստում հին կոտրած ջաղացաքարին ու նայում էր ներքև, հովիտին, որտեղից իրիկվան մշուշը բարձրանում ու մեղմիկ սողում էր սարն ի վեր. հետևում էր հետզհետե ցած իջնող մութին, ծագող լուսնին ու իրար ետևից ցոլացող աստղերին: Նրան էնպես էր թվում, թե գետի ալիքները երգում էին, սկզբում մեղմ ու կամացուկ, ապա թե պարզ ու լսելի: Երգում էին էն սարերից, որտեղից սկիզբ էին առնում, երգում էին էն ծովերից, որոնց ծոցն էին հոսում, ու իրենց ջրերում ապրող հավերժահարսներից: Սրանից հետո անտառն էր սկսում աղմկել, միայն թե ուրիշ տեսակ, քան թե սովորաբար աղմկում են անտառները, ու շատ զարմանալի պատմություններ էր անում:

Մյուսներից շատ պատմություն գիտեր մանավանդ ծառերից մինը, էն պառավ կաղնին, որի տակ թաղված էր իր հերը: Աստղերն էլ, հո, որ ցոլցլում էին երկնքում, ասես թե լցվում էին ներքև թափվելու սաստիկ տենչով, ուզում էին թափվեն ցած Էն կանաչ անտառն ու Էն կապուտակ գետը, ու էնպես էին վառվռում ու թռվռում, կարծես թե էլ չէին կարողանում դիմանան ներքևի հրապուրանքներին: Բայց հրեշտակները, որոնցից ամեն մինը կանգնած էր իր աստղի կողքին, շարունակ զսպում էր նրանց ու ասում. «Այ աստղիկնե՛ր, այ աստղիկնե՛ր, էդպես խենթություն մի՛ անեք, այ աստղիկներ: Դուք երեխա հո չե՞ք, որ էդպես գժություններ եք անում. քանի-քանի հազար տարի է ապրում եք տիեզերքում: Ավելի լավ է խաղաղ ու հանգիստ ձեր տեղը մնաք...»

Այո՛, հրաշալի էր էն հովիտը: Միայն թե էս ամենը տեսնում ու լսում էր մենակ Երազող Իերգը: Իսկ գյուղում ապրող մնացած մարդիկ սովորական մարդիկ էին, մտքներովը էս տեսակ բաներ իսկի անց էլ չէին կացնում: ժամանակ առ ժամանակ նրանք կտրում էին անտառի հսկա ծառերից մեկն ու մեկը, սղոցում, ջարդում, ծղան անում ու կրակին վրա տալով ասում. «Դե՛, ա՜յ հիմի նորից կարող ենք սուրճ եփել խմել»: Գետի մեջ իրանց լվացքն էին անում, որ շատ մեծ հարմարություն էր նրանց համար: Աստղերին նայելիս էլ, երբ որ տեսնում էին շատ են պայծառ ցոլում, ասում էին. «էս գիշեր թունդ ցուրտ է լինելու, մեր կարտոֆիլը ցրտահար չլինի՞»: Իերգն էլ, եթե ճգնում էր նրանց բացատրի, թե բանն ինչումն է, - ծիծաղում էին վրեն:

Մի անգամ էլ, երբ Իերգը իր սովորությամբ հին ջաղացաքարի վրա նստած միտք էր անում, թե ինքը ինչքան է մենակ բովանդակ աշխարհքում, քունը տարավ ու աննկատելի քնեց: Երազում տեսավ, իբրև թե երկու արծաթ շղթաներով երկնքից մի ոսկի ճոճ էր իջնում ներքև: Ամեն մի շղթայի ծերը ամրացրած էր մի աստղից, իսկ ճոճում նստած էր մի գեղեցիկ աղջիկ ու էնպես բարձր էր ճոճում, որ մին երկնքից գետին էր հասնում, մին էլ գետնից երկինք էր թռչում:Ամեն անգամ, հենց որ ճոճը երկնքից երկրին էր մոտենում, աղջիկը ուրախությունից ծափ էր տալիս ու մի վարդ էր ձգում Իերգին: Բայց հանկարծ արծաթի շղթաները կտրեցին, ու ճոճը աղջկա հետ երկուսն էլ երկինք թռան, գնացին վե՜ր, վե՜ր, մինչև որ աչքից բոլորովին չքացան:

Իերգը քնից վեր թռավ, չորս կողմը նայեց, տեսավ քարի վրա, կողքին մի վարդի փունջ:

Մյուս օրը նորից քնեց էնտեղ, նորից նույն երազը տեսավ, ու երբ որ զարթնեց, դարձյալ կողքին վարդեր էին թափած:

Էսպես շարունակ մի ամբողջ շաբաթ: Իերգը վճռեց, որ էս երազը եթե էսպես նույնությամբ կրկնվում է, կնշանակի սրա մեջ մի ճշմարիտ բան կա:Վճռեց, տան դուռը փակեց, բանալին գրպանը դրեց ու գնաց էն աղջկանը որոնելու:

Գնա՜ց, գնա՜ց, երկար թափառեց, շատ ման եկավ, վերջապես մի երկիր տեսավ, հեռու, ուր ամպերը հասնում էին մինչև գետին: Աշխույժ, ուրախ առաջ գնաց ու մի քիչ ժամանակ հետո ընկավ մի մեծ անտառ: Հանկարծ էստեղ մի հառաչանքի ձեն ընկավ ականջովը: Վազեց էն կողմը, որտեղից լսվում էր ձենը. տեսավ ալեխառն մորուքով մի պատկառելի ծերունի՝ գետին ընկած, երկու մերկանդամ այլանդակ մարդ էլ վրեն չոքած՝ ուզում են խեղդեն: Իերգը չորս կողմը նայեց, տեսնի ինչով կարող է օգնության հասնի. մի մեծ կոճղ պոկեց, որ պոկելուն պես դարձավ ծանր տապար:Էս տապարով էնպես ուժգին հարձակվեց չարագործների վրա, որ նրանք օգնություն կանչելով ծերունուն թողին ու փախան: Իերգը վեր քաշեց ծերունուն, օգնեց, որ կարգի գա, ու հարցրեց, թե ինչո՞ւ էին էն տկլոր ավազակները խեղդում իրեն, ի՞նչ էին ուզում:

Եվ ծերունին պատմեց, թե՝ ես Երազների աշխարհի թագավորն եմ, սխալմունքով մի քիչ հեռացել էի իմ տերության սահմաններից, ընկել էի իմ ամենաոխերիմ թշնամու — Իրականության թագավորի տերությունը: Էս բանը նկատել էր Իրականության թագավորը, իր ծառաներից երկուսին ղրկել էր իմ դեմ, նրանք էլ դարան մտնելով բռնել էին ինձ՝ ուզում էին խեղդեին...

- Դու Իրականության թագավորին ի՞նչ վատություն ես արել որ...— հարցրեց Իերգը:

- Ոչ մի վատություն, — պատասխանեց ծերունին, — բայց առհասարակ նա շատ ամբարիշտ բնություն ունի. իսկ ինձ ատելով ատում է:

- Բայց էն մարդիկը, որոնց նա ղրկել էր քո դեմ, տկլոր էին:

- Հա՛, — պատասխանեց Երազների թագավորը, — նրանք մորուց տկլոր են: էդպես է Իրականության աշխարհքի մոդան: Էնտեղ ամենքը, նույնիսկ իրենց թագավորը տկլոր են ման գալիս ու իսկի էլ չեն ամաչում դրանից: Զարմանալի խալխ են: Բայց դու որ իմ կյանքը փրկեցիր, ուզում եմ երախտահատույց լինեմ քեզ ու ցույց տամ իմ աշխարհքը: Երազների աշխարհքը ամենասքանչելի աշխարհքն է, իսկ երազները՝ իմ հպատակներն են:

Ասավ Երազների թագավորն ու առաջ գնաց: Իերգը հետևեց նրան:

Երբ հասան էնտեղ, որտեղ ամպերը գետնին են առնում, թագավորը մի թփուտում ծածկած դուռը ցույց տվեց, որ՝ ով որ չիմանար, անկարելի բան էր, որ գտներ ու բաց աներ:

Թագավորը դուռը բաց արավ, իր ուղեկցին տարավ հինգհարյուր աստիճան ներքև, մի պայծառ, լուսավորված քարանձավ, որ ձգվում էր երկար, շատ ու շատ մղոններ: Զարմանալի գեղեցիկ էր էն քարանձավը: Էլ ինչ ասես որ չկար էնտեղ: Մեծ լճերի մեջ, կղզիների վրա կանգնած պալատներ կային, ու կղզիները հանգիստ լողում էին վճիտ ջրերում:Ով ուզեր էն պալատներից մեկն ու մեկի մեջ մտնի՝ պետք է ափին կանգներ ու կանչեր.

Պալա՛տ, պալա՛տ, լողա՛ դեպ ինձ,
Որ հեշտ մտնեմ ես քո դռնից:

Ու պալատն իրեն-իղեն կլողար դեպի ափերը:Կային և ուրիշ գոյակներ, որ հանդարտ օրորվում էին ամպերի վրա: Պետք էր միայն ասել.

Դղյա՛կ, դղյա՛կ, իջի՛ր դեպ ինձ,
Որ հիանամ ես քո տեսքից:

Ու դղյակը հանդարտիկ գետին կիջներ:Պարտեզներ էլ կային, որոնք ծաղիկներ ունեին, որ ցերեկները բուրում էին անուշահոտ, իսկ գիշերները լույս էին տալիս: Ամենաերփներանգ գույներով վառվող հավքեր կային, որ հեքիաթներ էին պատմում, և ուրիշ շատ ու շատ զարմանահրաշ բաներ:Երազող Իերգը զարմանքից ու խնդությունից չէր իմանում որին նայի, որը թողնի:

- Արի՛ հիմի քեզ իմ հպատակները երազները ցույց տամ, — ասավ թագավորը: — Երեք տեսակ երազներ ունեմ,լավ երազներ բարի մարդկանց համար, վատ երազներ —չարերի ՛համար, և, սրանցից բացի, ունեմ նաև խիպիլիկ երազներ: Սրանցով էլ զանազան խաղե եմ հորինում: Չէ՞ որ երբեմն-երբեմն թագավորներներն էլ են ուզում զվարճսսնան:

Էստեղից թագավորը Իերգին տարավ մի այգի, ուր ծառուղիները արծաթից էին, ածուները ոսկուց, իսկ ծաղիկները անգին քարերից:Էստեղ զբոսնում էին լավ երազները:

Առաջինը Իերգի աչքին ընկավ մի դալկադեմ, նորատի ջահել կին, ձեռքին խազալիքներով լիքը մի արկղիկ:

- Սա ո՞վ է:

- էդ կինը ամեն իրիկուն գնում է մի հիվանդ երեխի մոտ, որի մերը նորերս է մեռել, — ասավ Երազների թագավորը: — Ցերեկը որբ երեխան միշտ մնում է մենակ, իսկ գիշերները սա գնում է հետը խաղում ու մոտը մնում մինչև լույս:Սակայն, եկ, մի քիչ էլ գնանք դենը:

Գնացին: Մտան մի ուրիշ այգի՝լիքը բարի երազներով: Բարի երազները տղամարդկանց ու կանանց, ծերերի ու երեխաների կերպարանքներով, բոլորն էլ բարի, ժպտուն դեմքերով, ամենագեղեցիկ զգեստներով: Շատերը ձեռներին բռնած ունեին ամեն տեսակ լավ բաներ, ինչ որ միայն կարող է ուզել մարդու սիրտը: Բայց Իերգը հանկարծ կանգ առւսվ ու էնպես բարձր ճչաց, որ բոլոր երազները ետ դառան դեպի նա:

— Ի՞նչ պատահեց, — հարցրեց թագավորը:

— Ահա էստեղ է իմ ծանոթ աղջիկը, որ ինձ երևում էր էնքան հաճախակի ու վարդեր էր բերում ինձ համար:

— Իհարկե, իհարկե էստեղ է, — պատասխանեց թագավորը: — Հենց նա ինքն է, որ կա:Ճշմարիտ է, չէ՞ որ քեզ լավ երազ էի ղրկում: Գրեթե ամենալավ երազը...

Ու Իերգը վազեց դեպի իր ծանոթ աղջիկը, որ ինչպես միշտ, իր ոսկե ճոճում նստած ճոճվում էր: Նա էլ, հենց սրան տեսավ թե չէ, ներքև թռավ ու վազեց գիրկն ընկավ: Իրար ձեռից բռնած նստեցին մոտակա ոսկի աթոռին ու հրճվանքով անվերջ կրկնում էին, թե ի՛նչ լավ եղավ, որ նորից իրար պատահեցին: Կրկնում էին ու կրկնում, և կարծես միշտ նոր էին ասում:

— Դե՛, երեխեք, հերիք է: Քո տունը հեռու է, Իե՚րգ,երբ պետք է հասնես: Էստեղ քեզ չեմ կարող թողնել, մենք քեզ համար տեղաշոր չունենք: Դու գիտես, որ երազները չեն քնում, այլ գիշերները գնում են վերև — մարդկանց մոտ: Դու էլ, աղջիկս, պատրաստվիր, ժամանակն է, որ ճանապարհ ընկնես:Ոտից գլուխ հագիր քո վարդագույն զգեստներդ ու ե՚կ, ես քեզ կասեմ, թե ում ես երևալու էս գիշեր և ի՛նչ ես անելու:

Երազող Իերգը էս որ լսեց, էնպես մի տղամարդկություն եկավ վրեն, որ բնավ չէր ունեցած: Վեր կացավ ու հաստատուն ճենով էսպես կանչեց.

— Հա՛յր արքա, — ասավ, — ես էլ չեմ բաժանվելու իմ երազից — իմ թագուհուց: Կամ ինձ պետք է թողնեք, որ մնամ էստեղ, կամ սրան պետք է թողնեք, որ մեր աշխարհքը գա ինձ հետ:Առանց սրան էլ չեմ կարող ապրել էնքան եմ սիրում...

Ու աչքերը լցվեցին խոշոր արցունքներով:

— Բայց, Իե՛րգ,– խոսեց Երազների թագավորը, —պետք է իմանաս, որ սա իմ ամենալավ երազն է: Սակայն դու իմ կյանքը փրկել ես, Իե՛րգ, թող էնպես լինհ, հնչպես դու ես կամենում: Ա՛ռ քո երազը ու գնա ձեր աշխարհքը: Բայց վերև գնաք թե չէ՝ սրա գլխի արծաթե քողը պետք է վերցնես ու դռնից գցես ներքև — դեպի ինձ: Էն ժամանակ քո երազը — թագուհին էլ միս ու արյուն կառնի, կդառնա իսկական կին, թե չէ այժմ նա անմարմին երազ է միայն...

Իերգը թագավորին սրտանց շնորհակալություն արավ ու ասավ.

— Սիրելի թագավոր, քանի որ դու էդքան բարի ես, համարձակվում եմ մի խնդիրքով էլ անհանգստացնել քեզ: Տեսնում ես արդեն թագուհի ունեմ, բայց թագավորություն չունեմ: Ի՞նչպես կլինի՝ թագուհի առանց թագավորության: Չե՞ս կարող արդյոք մի թագավորություն էլ տալ: Ի՚նչքան ուզում է փոքրիկ լինի, միայն թե թագավորություն լինի:

— Գիտե՞ս ինչ կա, Իերգ,— պատասխանեց Երազների թագավորը. — թե տեսանելի թագավորություններ ես ուզում, ես չունեմ, բայց աներևույթ թագավորություններ — ունեմ, և նրանցից մինը քեզ եմ նվիրում, էն էլ ամենամեծերից ու ամենահոյակապներից մինը:

Իերգը հետաքրքրվեց իմանա, թե ինչ տեսակ բաներ են էդ աներևույթ ասված թագավորությունները, բայց թագավորը նրան պարզեց, թե ամեն բան ինքը ժամանակին կիմանա և շատ կզարմանա, երբ կտեսնի, թե ի՞նչ լավ է ու ինչքան հարմար էդ տեսակ աներևույթ թագավորություն ունենալը:

— Սովորական, տեսանելի թագավորությունները շատ անգամ շատ հոգսեր ու անախորժություններ են ունենում, — բացատրեց թագավորը: — Օրինակի համար, ասենք թե դու թագավոր ես, դեռ անկողնումն ես. մին էլ տեսար՝ առավոտը վաղ նախարարը մոտեցավ անկողնիդ ու ասում է. «Ձերդ մեծություն, տերության կարիքների համար ինձ մի հազար ռուբլի է պետք»: Գանձարանը բաց են անում, տեսնում ես՝ մեջը կոպեկ չկա:Ի՞նչ անես: Դեռ այն էլ կարող է պատահել, որ քեզ պատերազմ հայտնեն, հաղթեն, ու էն թագավորը, որ քեզ հաղթել է, պսակվի հենց քո թագուհու հետ, իսկ քեզ մի աշտարակում փակի:Իսկ աներևույթ թագավորության մեջ անկարելի է, որ էդ տեսակ բաներ պատահեն:

— Բայց եթե էդ թագավորությունը աներևույթ է ու մենք չենք տես¬նելու, դրանից ի՞նչ դուրս կգա, — հարցրեց Իերգը:

— Ա՛յ անխելք մարդ,— բացականչեց թագավորը, — ախր չէ՞ որ ձեզ համար աներևույթ չի լինիլ, դու ու քո թագուհին կտեսնեք: Դուք պարզ կտեսնեք ձեր թագավորությունը և պալատները իրենց պարտեզներով, և՛ մարգագետինները, և՛ անտառները: Նրանց մեջը կապրեք, կզբոսնեք, կանեք՝ ինչ որ քեֆներդ կտա: Միայն ուրիշների համար կլինի աներևույթ, ուրիշները չեն տեսնիլ ձեր թագավորությունը:

Իերգը սրա վրա շատ ուրախացավ, որ իրենց գյուղացիք ոչ կտեսնեն, որ ինքը թագուհի ու թագավորություն ունի, ոչ էլ նախանձից խեթ կնայեն: Շնորհակալություններով հրաժեշտ տվեց Երազների թագավորին, իր թագուհու հետ հինգ հարյուր աստիճան վերև բարձրացավ, նրա գլխից վեր առավ արծաթի քողը ու ձգեց ներքև: Հետո ուզեց ստորերկրյա մուտքի դուռը ետ դնի, բայց էնքան ծանր էր, որ չկարողացավ պահի, ձեռիցը դուրս պրծավ ու մի էն տեսակ ահագին թնդյուն հանեց, կարծես միանգաս՜ից բազմաթիվ թնդանոթներ որոտացին, ու Իերգը հանկարծ ուշաթափ եղավ: Մին էլ ուշքի եկավ, տեսավ ինքը իրենց դռան հին ջաղացաքարի վրա նստած, կողքին կանգնածւիր թագուհին, միայն ոչ թե երազ, այլ մարմին առած, սովորական կին:

Իր ձեռիցը բռնած նա փաղաքշում էր իրեն ու խոսում. «Ա՛յ դու իմ ազնիվ, իմ բարի, իմ հիմար Իե՛րգ, ուրեմն էսքան ժամանակ սիրում էիր ինձ ու սիրտ չէիր անում ասէա... վախենում էիր ինձանի՜ց...»:

Լուսինը ելավ ու լուսափայլեց գետը, ալիքները հնչյուն ծփալով զարկում էին ափերին, անտառը խուլ աղմկում էր, նրանք դեռ նստած խոսում էին ու խոսում: Հանկարծ լուսնի վրա մի սև ամպի պատառ եկավ, էս միջոցին նրանց ոտների տակ մեծ թաշկինակի պես մի բան ընկավ. ու նորից լուսինն սկսեց փայլել սաաջվա պես պայծառ: Նրանք թաշկինակը վեր առան, ուզեցին բաց անեն, բայց տեսան, որ շատ է բարակ ու անթիվ անգամ ծալած, էնպես որ երկար տևեց, մինչև բոլոր ծալքերը բաց արին:

Ետ բաց արին՝ ինչ տեսնեն, աշխարհագրական քարտեզի նման մի բան:Մեջտեղից մի գետ է հոսում, գետի երկու կողմը քաղաքներ, անտառներ ու լճեր: Իսկույն գլխի ընկան, որ էս էն թագավորությունն է, որ բարի Երազների թագավորն իրենց համար ցած է գցում երկնքից:Եվ երբ ետ նայեցին իրենց փոքրիկ տնակին, տեսան՝ դարձել է հոյակապ պալատ, բյուրեոյա աստիճաններով, մարմարե թավշածածկ պատերով ու բարձր աշտարակներով, փիրուզե տանիքներով: Ձեռ-ձեռի տված ներս մտան ու կորան ծաղիկների մեջ, անուշահոտ բուրմունքների, երաժշտության, ուրախության ու ամեն բանի լիության մեջ:

Մյուս օրը ամբողջ գյուղը դրըմբում էր, թե Երազող Իերգը վերադարձել է ու կին է բերել իրեն համար:

— Իրեն նման մի բան կլինի, էլի՜,— ասում էին չորս կողմից:

— էսօր առավոտ անտառ էի գնում, տեսա շեմքումը կանգնած էր,— մեջ մտավ մի գյուղացի: — Բանի նման չի, էլի. մի լղար, պուճուր աղջիկ ա: Հագինն ու վրինն էլ հո էնպես...

— Բա ի՞նչ էր լինելու: Սա բան չունի, նա էլ սրա նման, — նկատեց մի ուրիշը:

Էսպես էին խոսում էն տխմար մարդիկ, ու չէին տեսնում, որ առաջները կանգնածը թագուհի էր: Ոչ էլ էն էին նկատում, որ նրանց տնակը շքեղ պալատ է դարձել: Եվ ինչպես պետք է տեսնեին: Իերգի համար ամպերից ընկած թագավորությունը աներևույթ թագավորություն էր: Ինքը Իերգն էլ շատ չէր հոգում, թե ինչ են մտածում իր մասին կարճամիտ ու տխմար մարդիկ, ու իրեն համար ապրում էր իր թագավորության մեջ իր թագուհու հետ ուրախ ու բախտավոր: