Ադանա Նահանգ

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search


Ադանա, (Адана, Adana Province}, Ատանա, Աեյհան - Նահանգ (վիլայեթ) Թուրքիայում՝ Կիլիկիայում: Սահմանակից է արմ՝ Իկոնիայի, հս՝ Անկարայի և Սեբաստիայի (Սվազ), արլ և հր՝ Հալեպի նահ–ներին: Տարաձությունը 19-րդ դ երկրորդ կեսին մոտ 40 հազ քար կմ: Նահ-ի տարածքով ձգվռւմ են Կիլիկյան Տավրոսի ճյուղավորումները: Դաշտերում կլիման շոգ է, հեղձուցիչ, լ-լերում՝ հովասուն: Զգալի մասն անաառապատ է: Գետերը պատկանում են Միջերկրական ծովի և Եփրատի ավազաններին: 20-րղ դ սկզբ ներին բնակչութձան թիվը հասնում էր ավելի քան 403 հազ մարղռւ, մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը և հայկական ջարդերը մեծ մասը հայեր էինւ Հողերը արգավանդ են: Բնակիչներն զբաղվում էին հացահատիկների (ցորեն, գարի, կորեկ, վարսակ) բամբակի, քնջութի, ձիթենու, պտղատռւների մշակությամբ, շերամապահությամբ, անասնապահությամբ: Ծովով և ցամաքային ճանապարհներով արտահանում էր բամբակ, բռւրդ, կանաչ ներկ, գորգեր, չռրացրած մրգեր, խմիչքներ, ձիթապտղի յուղ, միս այլ արտադրանքներ, ներմուծում՝ բացառապես արդյունաբերական արտադրանքներ:

Նահ–ի գավ-ներից են՝ Ագանան, Սիսը Ուլաշը ևն: Ա-ում հայկական ջարդեր տեղի են ռւնեցել 1909 և 1915 թթ: Ըստ աղբյուրների միայն 1909 թ սպանվածների թիվը հասանում էր ավելի քան 30 հազ մարդու: