List of Patriarchs of Constantinople

From armeniapedia.org
(Redirected from Patriarchs of Jerusalem)
Jump to: navigation, search
1461-1478 Hovagim of Brousa Յովակիմ Պրուսացի
1478-1489 Nigoghayos Նիկողայոս
1489-1509 Garabed Կարապետ
1509-1526 Mardiros Մարտիրոս
1526-1537 Krikor Գրիգոր
1537-1550 Asdvadzadour Աստուածատուր
1550-1561 Sdepanos Ստեփանոս
1561-1563 Miradour of Sis Տիրատուր Սսեցի
1563-1573 Hagop Յակոբ
1573-1581 Hovhannes of Diarbekir Յովհաննէս Տիարպեքիրցի
1581-1587 Tovmas Kaghadioy Թովմաս Գաղատիոյ
1587-1590 Sarkis Oulnioy Սարգիս Ուլնիոյ
1590-1591 Hovhannes II Յովհաննէս Բ.
1591-1592 Azaria of Chugha Ազարիա Ջուղայեցի
1592-1596 Sarkis II (Baron-Der of Zeitoun) Սարգիս Բ. Պարոն-Տէր Զեթունցի
1596-1599 Տիրատուր Սսեցի
1599-1600 Մելքիսեդեկ Գառնեցի
1600-1601 Յովհաննէս Խուլ Կոստանդնուպոլսեցի
1601-1608 Գրիգոր Բ. Կեսարացի
1609-1611 Յովհաննէս Խուլ Կոստանդնուպոլսեցի
1611-1621 Գրիգոր Բ. Կեսարացի
1621-1623 Յովհաննէս Խուլ Կոստանդնուպոլսեցի
1623-1626 Գրիգոր Բ. Կեսարացի
1626-1631 Զաքարիա Վանեցի
1631-1636 Յովհաննէս Խուլ Կոստանդնուպոլսեցի
1636-1640 Զաքարիա Վանեցի
1640-1641 Դաւիթ Արեւելցի
1641-1642 Կիրակոս Երեւանցի
1642-1643 Խաչատուր Սեբաստացի
1644 Թովմաս Բ. Բերիացի
1643-1649 Դաւիթ Արեւելցի
1650-1651 Դաւիթ Արեւելցի
1651-1652 Եղիազար Այնթապցի
1652-1655 Յովհաննէս Դ. Մուղնեցի
1657-1659 Թովմաս Բ. Բերիացի
1659-1660 Մարտիրոս Բ. Քեֆէցի
1660-1663 Ղազար Սեբաստացի
1663-1664 Յովհաննէս Ե. Թութունճի
1664-1665 Սարգիս Գ. Թեքիրտաղցի
1665-1667 Յովհաննէս Ե. Թութունճի
1667-1670 Սարգիս Գ. Թեքիրտաղցի
1670-1674 Ստեփանոս Բ. Մեղրեցի
1674-1675 Յովհաննէս Զ. Ամասիացի
1675-1676 Անդրէաս Ստամպոլցի
1676-1679 Կարապետ Բ. Կեսարացի
1679-1680 Սարգիս Դ. Էքմեքճի
1680-1681 Կարապետ Բ. Կեսարացի
1681 Թորոս Ստամպոլցի
1681-1684 Կարապետ Բ. Կեսարացի
1684-1686 Եփրեմ Ղափանցի
1686-1687 Կարապետ Բ. Կեսարացի
1687-1688 Թորոս Ստամպոլցի
1688 Խաչատուր Բ. Ճլեցի
1688-1689 Կարապետ Բ. Կեսարացի
1692-1694 Մատթէոս Կեսարացի
1694-1698 Եփրեմ Ղափանցի
1698-1699 Մելքիսեդեկ Բ. Սուպհի
1699-1700 Մխիթար Քիւրտիստանցի
1700-1701 Մելքիսեդեկ Բ. Սուպհի
1701-1702 Եփրեմ Ղափանցի
1702-1703 Աւետիք Եւդոկիացի
1703-1704 Գալուստ Կայծակն Ամասիացի
1704 Ներսէս Պալաթցի
1704-1706 Աւետիք Եւդոկիացի
1706 Մարտիրոս Գ. Երզնկացի
1706-1707 Միքայէլ Խարբերդցի
1707 Սահակ Ապուչեխցի
1707-1708 Յովհաննէս Է. Իզմիրցի
1708-1714 Սահակ Ապուչեխցի
1714-1715 Յովհաննէս Ը. Գանձակեցի
1715-1741 Յովհաննէս Թ. Կոլոտ Բաղիշեցի
1741-1748 Յակոբ Բ. Նալեան Զմմարացի
1749 Պրոխորոն Սիլիստրեցի
1749-1751 Մինաս Ակներցի
1751-1752 Գէորգ Ղափանցի
1752-1764 Յակոբ Բ. Նալեան Զմմարացի
1764-1773 Գրիգոր Գ. Պասմաճեան Կոստանդնուպոլսեցի
1773-1781 Զաքարիա Փոքուզեան Կաղզվանցի
1781-1782 Յովհաննէս Ժ. Համատանցի
1782-1799 Զաքարիա Փոքուզեան Կաղզվանցի
1799-1800 Դանիէլ Սուրմառեցի
1800-1801 Յովհաննէս Չամաշրճեան Բաբերդցի
1801-1802 Գրիգոր Խամսեցի
1802-1813 Գրիգոր Խամսեցի
1813-1815 Աբրահամ Գոլեան Տաթեւացի
1815-1823 Պօղոս Գրիգորեան Ադրիանուպոլսեցի
1823-1831 Կարապետ Գ. Պալաթցի
1831-1839 Ստեփանոս Բ. Աղաւնի Զաքարեան
1839-1840 Յակոբոս Գ. Սերոբեան
1840-1841 Ստեփանոս Բ. Աղաւնի Զաքարեան
1841-1844 Աստուածատուր Բ. Կոստանդնուպոլսեցի
1844-1848 Մատթէոս Բ. Չուխաճեան Կոստանդնուպոլսեցի
1848-1858 Hagopos III (Seropian) Յակոբոս Գ. Սերոբեան
1858-1860 Kevork II (Kerestedjian of Constantinople) Գէորգ Բ. Քերեսթեճեան Կոստանդնուպոլսեցի
1860-1861 Sarkis V (Kouyoumdjian of Atrianouple) Սարգիս Ե. Գույումճեան Ադրիանուպոլսեցի
1861-1863 Sdepan Maghakian (guardian - not patriarch) Ստեփան Մաղաքեան (տեղապահ)
1863-1869 Boghos II (Taktakian of Brusa) Պօղոս Բ. Թագթագեան Պրուսացի
1869 Iknadios (Kakmajian of Istanbul) Իգնատիոս Գագմաճեան Իսթանպուլցի
1869-1873 Mgrdich (Khrimian of Van) Մկրտիչ Վանեցի Խրիմեան
1874-1884 Nerses II (Varjhabedian of Istanbul) Ներսէս Բ. Վարժապետեան Իսթանպուլցի
1885-1888 Haroutiun (Vehabedian) Յարութիւն Վեհապետեան
1888-1894 Khoren (Ashekian) Խորէն Աշըգեան
1894-1896 Mateos III (Izmirlian) Մատթէոս Գ. Իզմիրլեան Իսթանպուլցի
1896-1908 Maghakia I (Ormanian) Մաղաքիա Օրմանեան Իսթանպուլցի
1908-1909 Madteos III (Izmirlian) Մատթէոս Գ. Իզմիրլեան Իսթանպուլցի
1909-1910 Yeghische I (Tourian) Եղիշէ Դուրեան Իսթանպուլցի
1911-1913 Hovhannes XII (Arsharouni) Յովհաննէս Արշարունի Իսթանպուլցի
1913-1915 Zaven I (Der Yeghiayan) Զաւէն Եղիայեան Պաղտատցի
1915-1919 Փոխանորդութեան շրջան
1919-1922 Zaven I (Der Yeghiayan) Զաւէն Եղիայեան Պաղտատցի
1922-1927 vacant Տեղապահութեան շրջան
1927-1943 Mesrob I (Naroyan) Մեսրոպ Նարոյեան Մշեցի
1944-1950 vacant Տեղապահութեան շրջան
1951-1961 Karekin I (Khachadourian) Գարեգին Խաչատուրեան Տրապիզոնցի
1963-1990 Shnork I (Kaloustian) Շնորհք Գալուստեան Իւզկատցի
1990-1998 Karekin II (Kazanjian) Գարեգին Բ. Գազանճեան
1998-present Mesrob II (Mutafyan) Մեսրոպ Բ. Մութաֆեան


Sources: Աղբիւր՝ «Քրիստոնեայ Հայաստան» հանրագիտարան, Երեւան 2002, էջ 506-507: [1]