Help someone in Armenia today by giving them a micro business loan!

Fifth Pan-Armenian Games

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

LA, Tehran take top team trophies in PanArmenian Games Published: Sunday August 21, 2011

YEREVAN - As Pan-Armenian Games concluded in Yerevan on August 21 Los Angeles took the men's basketball title and Tehran dominated in women's basketball and football.

Los Angeles beat Sochi (Russia) 93-86 in overtime, with the LA team captain Mike Danielian scoring 48 points. This is the first PanArmenian men's basketball title for LA, in 2009 games LA lost to Sochi in the finals 78-82.

Playing in their respective finals, teams from Iran's capital prevailed over two LA area teams: Glendale women's basketball and Burbank men's soccer.

Yerevan won the futsal championship after a 5:2 finals victory over Bolshaya Neklinovka, which plays as FC Kobart in Russia's Rostov oblast championship.

Another Rostov area Armenian community, Chaltyr and its Shaumian Sports Club won the women's volleyball title.


This article contains text from a source with a copyright. Please help us by extracting the factual information and eliminating the rest in order to keep the site in accordance to fair use standards, or by obtaining permission for reuse on this site..

Participants

13.08. 2011

Տեղեկանք Համահայկական 5-րդ խաղերի մասնակից քաղաքների վերաբերյալ

1. Հայաստանի Հանրապետություն Yerevan Երևան Մասնակցում է բոլոր 10 մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 259 մարզիկ - մարզուհի

2. Վրաստանի Հանրապետություն Tbilisi Թբիլիսի Մասնակցում է ֆուտբոլ, ֆուտզալ, վոլեյբոլ տղաներ, վոլեյբոլ աղջիկներ, թենիս տղաներ, թենիս աղջիկներ, սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկներ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ տղաներ, շախմատ աղջիկներ, լող տղաներ, լող աղջիկներ, բադմինթոն տղաներ, բադմինթոն աղջիկներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 112մարզիկ - մարզուհի:

3. Հայաստանի Հանրապետություն Nor Hajn Նոր Հաճն Մասնակցում է ֆուտզալ, շախմատ աղջիկ, շախմատ տղա, սեղանի թենիս տղա, աթլետիկա տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 30 մարզիկ-մարզուհի

4. Հայաստանի Հանրապետություն Vanadzor Վանաձոր Մասնակցում է ֆուտզալ,սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկներ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ տղաներ, շախմատ աղջիկներ, լող տղաներ, լող աղջիկներ, բադմինթոն տղաներ, բադմինթոն աղջիկներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 66 մարզիկ - մարզուհի

5. ԱՄՆ Glendale Գլենդել Մասնակցում է ֆուտբոլ, բասկետբոլ տղաներ, բասկետբոլ աղջիկներ, վոլեյբոլ աղջիկներ, թենիս տղաներ, սեղանի թենիս տղաներ, աթլետիկա աղջիկ, շախմատ տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 75 մարզիկ մարզուհի:

6. Հայաստանի Հանրապետություն Talin Թալին Մասնակցում է աթլետիկա տղաներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 8 մարզիկ

7. Բրազիլիա Sao Paolo Սան Պաուլո Մասնակցում է ֆուտզալ, վոլեյբոլ աղջիկներ, թենիս աղջիկ, սեղանի թենիս տղա, լող տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 35 մարզիկ - մարզուհի:

8. Հայաստանի Հանրապետություն Aparan Ապարան Մասնակցում է շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 2 մարզիկ - մարզուհի

9. Վրաստանի Հանրապետություն Akhalkalak Ախալքալակ Մասնակցում է ֆուտբոլ, բասկետբոլ տղաներ, վոլեյբոլ տղաներ, աթլետիկա տղա, շախմատ տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 46 մարզիկ- մարզուհի:

10. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ La Canada Լա Կանյադա Մասնակցում է վոլեյբոլ աղջիկներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 13 մարզուհի

11. ԱՄՆ Burbank Բրբանք Մասնակցում է ֆուտբոլ, սեղանի թենիս տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 41 մարզիկ - մարզուհի

12. ԱՄՆ Los Angeles Լոս Անջելես Մասնակցում է բասկետբոլ տղաներ, թենիս տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 15 մարզիկ

13. Մեծ Բրիտանիա London Լոնդոն Մասնակցում է թենիս տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 1 մարզիկ

14. Մեծ Բրիտանիա Manchester Մանչեստեր Մասնակցում է ֆուտզալ մարզաձևում Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 11 մարզիկ

15. Լիբանան Burj Hamoud Բուրջ Համուդ Մասնակցում է բասկետբոլ տղաներ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա տղա աղջիկներ, շախմատ տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 23 մարզիկ- մարզուհի

16. Իսրայել Jerusalem Երուսաղեմ Մասնակցում է ֆուտբոլ, թենիս տղաներ, սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս տղա աղջիկ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 30 մարզիկ- մարզուհի:

17. Ռուսաստանի Դաշնություն Bolshaya Niklimovka Բոլշայա Նիկլիմովկա Մասնակցում է ֆուտբոլ, ֆուտզալ, սեղանի թենիս աղջիկ, աթլետիկա տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 16 մարզիկ մարզուհի

18. Ռուսաստանի Դաշնություն Chaldir Չալդիր (Rostov Marz) ( Ռոստովի մարզ) Մասնակցում է վոլեյբոլ աղջիկներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում 14 մարզիկ- մարզուհի

19. ՌԴ Barnaul Բառնաուլ Մասնակցում է ֆուտբոլ, աթլետիկա տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 30 մարզիկ

20. ՌԴ Sochi Սոչի Մասնակցում է բասկետբոլ տղաներ, սեղանի թենիս տղա, շախմատ տղաներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 26 մարզիկ:

21. ՌԴ Moscow Մոսկվա Մասնակցում է ֆուտզալ, թենիս տղա, լող տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 11 մարզիկ

22. Ավստրիա Vienna Վիեննա Մասնակցում է ֆուտզալ, բասկետբոլ տղաներ, բասկետբոլ աղջիկներ, վոլեյբոլ տղաներ, թենիս տղաներ, սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկ, շախմատ տղա, բադմինթոն տղաներ, բադմինթոն աղջիկներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 84 մարզիկ- մարզուհի:

23. Ավստրալիա Sydney Սիդնեյ Մասնակցում է բասկետբոլ տղաներ, սեղանի թենիս տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 19 մարզիկ- մարզուհի:

24. Կանադա Montreal Մոնրեալ Մասնակցում է ֆուտբոլ, բասկետբոլ տղաներ, սեղանի թենիս տղա, աթլետիկա տղա, լող տղաներ, լող աղջիկ, բադմինթոն տղաներ, բադմինթոն աղջիկներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 43 մարզիկ- մարզուհի:

25. Հայաստանի Հանրապետություն Ashtarak Աշտարակ Մասնակցում է վոլեյբոլ աղջիկներ, աթլետիկա տղաներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 29 մարզուհի:

26. Լիբանան Beirut Բեյրութ Մասնակցում է մինի ֆուտբոլ, բասկետբոլ տղաներ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 33 մարզիկ-մարզուհի:

27. Լիբանան Antelias Անթիլիաս Մասնակցում է մինի ֆուտբոլ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 9 մարզիկ:

28. Հայաստանի Հանրապետություն Artik Արթիկ Մասնակցում է ֆուտզալ, բասկետբոլ աղջիկներ, սեղանի թենիս տղա, մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 44 մարզիկ:

29. Հայաստանի Հանրապետություն Alaverdi Ալավերդի Մասնակցում է ֆուտզալ, սեղանի թենիս տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 16 մարզիկ:

30. Հայաստանի Հանրապետություն Abovyan City Աբովյան Մասնակցում է սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկներ աթլետիկա տղաներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 11 մարզիկ – մարզուհի:

31. Վրաստանի Հանրապետություն Ninotsminda Նինոծմինդա Մասնակցում է ֆուտզալ, շախմատ տղաներ, շախմատ աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 27 մարզիկ - մարզուհի:

32. Հայաստանի Հանրապետություն Akhtala Ախթալա Մասնակցում է շախմատ տղաներ, սեղանի թենիս տղաներ, մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 4 մարզիկ:

33. Հայաստանի Հանրապետություն Stepanavan Ստեփանավան Մասնակցում է շախմատ աղջիկ, շախմատ տղա, աթլետիկա տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 7 մարզիկ-մարզուհի

34. ԱՄՆ Glendale Monroes Գլենդեյլ Մոնրոուզ Մասնակցում է բասկետբոլ տղաներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 13 մարզիկ

35. ԱՄՆ Boston Բոստոն Մասնակցում է լող տղաներ, լող աղջիկ մարզաձում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 4 մարզիկ-մարզուհի

36. Հայաստանի Հանրապետություն Spitak Սպիտակ Մասնակցում է ֆուտզալ, սեղանի թենիս աղջիկներ, սեղանի թենիս շախմատ տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 36 մարզիկ-մարզուհի

37. Հայաստանի Հանրապետություն Sevan Սևան Մասնակցում է վոլեյբոլ աղջիկներ, սեղանի թենիս տղաներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 30 մարզիկ-մարզուհի

38. Լիտվա Druskininkai Դրուցկենինկայ Մասնակցում է շախմատ աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 1 մարզուհի

39. Հայաստանի Հանրապետություն Gyumri Գյումրի Մասնակցում է ֆուտբոլ, ֆուտզալ, բասկետբոլ տղաներ, բասկետբոլ աղջիկներ, վոլեյբոլ տղաներ, թենիս տղաներ, թենիս աղջիկներ, սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկներ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ տղաներ, շախմատ աղջիկներ, լող տղաներ, լող աղջիկներ, բադմինթոն տղա, բադմինթոն աղջիկներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 156 մարզիկ - մարզուհի

40. Ռումինիա Bucharest Բուխարեստ Մասնակցում է սեղանի թենիս տղաներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 4 մարզիկ - մարզուհի

41. Ֆրանսիա Marseilles Մարսել Մասնակցում է ֆուտզալ, բասկետբոլ աղջիկներ, լող տղա, բադմինթոն տղաներ, բադմինթոն աղջիկ, թենիս տղաներ, թենիս աղջիկներ, սեղանի թենիս աղջիկ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկ, շախմատ տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 38 մարզիկ

42. Հայաստանի Հանրապետություն Artashat Արտաշատ Մասնակցում է աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 29 մարզիկ - մարզուհի

43. Ֆրանսիա Paris Փարիզ Մասնակցում է ֆուտզալ, բասկետբոլ տղաներ, բասկետբոլ աղջիկներ, թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկներ, սեղանի թենիս տղաներ, լող տղաներ, լող աղջիկներ շախմատ տղաներ, բադմինթոն աղջիկներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 53 մարզիկ - մարզուհի

44. Հայաստանի Հանրապետություն Maralik Մարալիկ Մասնակցում է սեղանի թենիս տղա, աթլետիկա տղա, շախմատ տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 6 մարզիկ

45. Հայաստանի Հանրապետություն Noyemberyan Նոյեմբերյան Մասնակցում է սեղանի թենիս տղաներ, աթլետիկա տղաներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 9 մարզիկ

46. Հայաստանի Հանրապետություն Ayrum Այրում Մասնակցում է լող տղաներ, թենիս տղա, աթլետիկա տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 10 մարզիկ

47. Հայաստանի Հանրապետություն Berd Բերդ Մասնակցում է ֆուտզալ, սեղանի թենիս տղաներ, շախմատ տղա, աթլետիկա տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 10 մարզիկ

48. Հայաստանի Հանրապետություն Dilijan Դիլիջան Մասնակցում է սեղանի թենիս տղաներ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկ, շախմատ տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 10 մարզիկ - մարզուհի

49. Հայաստանի Հանրապետություն Ijevan Իջևան Մասնակցում է սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկ, աթլետիկա տղա, աթլետիկա աղջիկ, շախմատ տղաներ, բադմինթոն աղջիկներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 12 մարզիկ - մարզուհի

50. Էստոնիա Tallin Տալլին Մասնակցում է շախմատ տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 3 մարզիկ

51. Հայաստանի Հանրապետություն Vedi Վեդի Մասնակցում է թենիս տղաներ, աթլետիկա տղաներ, շախմատ տղա, լող տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 18 մարզիկ

52. Եգիպտոս Cairo Կահիրե Մասնակցում է բասկետբոլ տղաներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 17 մարզիկ

53. Հայաստանի Հանրապետություն Tsaghkadzor Ծաղկաձոր Մասնակցում է շախմատ տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 2 մարզիկ

54. Հայաստանի Հանրապետություն Kavar Գավառ Մասնակցում է շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 4 մարզիկ - մարզուհի

55. Հայաստանի Հանրապետություն Yeghegnadzor Եղեգնաձոր Մասնակցում է վոլեյբոլ տղաներ, սեղանի թենիս տղաներ, աթլետիկա տղաներ, լող տղա, լող աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 19 մարզիկ - մարզուհի

56. Հայաստանի Հանրապետություն Vayk Վայք Մասնակցում է աթլետիկա տղաներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 14 մարզիկ - մարզուհի

57. Հայաստանի Հանրապետություն Jermuk Ջերմուկ Մասնակցում է սեղանի թենիս տղաներ, աթլետիկա տղաներ, շախմատ աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 13 մարզիկ - մարզուհի

58. Հայաստանի Հանրապետություն Byureghavan Բյուրեղավան Մասնակցում է աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 10 մարզիկ - մարզուհի

59. Հայաստանի Հանրապետություն Hrazdan Հրազդան Մասնակցում է ֆուտզալ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկ, շախմատ տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 22 մարզիկ - մարզուհի

60. Հայաստանի Հանրապետություն Chambarak Ճամբարակ Մասնակցում է աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 10 մարզիկ - մարզուհի

61. Հայաստանի Հանրապետություն Armavir Արմավիր Մասնակցում է ֆուտզալ, շախմատ տղա, սեղանի թենիս տղաներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 21 մարզիկ

62. Հայաստանի Հանրապետություն Echmiadzin Էջմիածին Մասնակցում է ֆուտբոլ, սեղանի թենիս աղջիկ, աթլետիկա տղաներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ, լող տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 58 մարզիկ - մարզուհի:

63. Բելառուս Belarus Մինսկ Մասնակցում է վոլեյբոլ աղջիկներ, շախմատ տղաներ, բադմինթոն աղջիկներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 10 մարզիկ - մարզուհի:

64. Էստոնիա Tartu Տարտու Մասնակցում է լող աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 2 մարզիկ:

65. Հայաստանի Հանրապետություն Sisian Սիսիան Մասնակցում է վոլեյբոլ աղջիկներ, աթլետիկա տղաներ շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 23 մարզիկ - մարզուհի:

66. Թուրքիա Istanbul Ստամբուլ Մասնակցում է ֆուտբոլ, ֆուտզալ, բասկետբոլ տղաներ, վոլեյբոլ տղաներ, վոլեյբոլ աղջիկներ, շախմատ տղաներ, շախմատ աղջիկ, լող տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 157 մարզիկ - մարզուհի:

67. Ավստրիա Bad Voslau Բադ Ֆոսլաու Մասնակցում է սեղանի թենիս տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի մասնակցում է 3 մարզիկ:

68. Հայաստանի Հանրապետություն Yeghvard Եղվարդ Մասնակցում է թենիս աղջիկ, թենիս տղա, սեղանի թենիս տղաներ, աթլետիկա տղաներ, շախմատ տղա, լող տղաներ, բադմինթոն աղջիկներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 15 մարզիկ - մարզուհի:

69. Հայաստանի Հանրապետություն Martuni Մարտունի Մասնակցում է աթլետիկա տղաներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 12 մարզիկ - մարզուհի:

70. Թուրքիա Sasun Սասուն Մասնակցում է ֆուտբոլ, ֆուտզալ, սեղանի թենիս տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 57 մարզիկ:

71. Թուրքիա Mutki Մուտկի Մասնակցում է սեղանի թենիս տղաներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 4 մարզիկ:

72. Հայաստանի Հանրապետություն Ararat Արարատ Մասնակցում է աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 15 մարզիկ:

73. Հայաստանի Հանրապետություն Tashir Տաշիր Մասնակցում է աթլետիկա աղջիկներ, աթլետիկա տղաներ, շախմատ տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 22 մարզիկ:

74. Ուրուգվայ Montevideo Մոնտևիդեո Մասնակցում է աթլետիկա աղջիկ, լող տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 1 մարզիկ - մարզուհի:

75. Ֆրանսիա Strasbourg Ստրասբուրգ Մասնակցում է թենիս տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 2 մարզիկ:

76. Հայաստանի Հանրապետություն Vardenis Վարդենիս Մասնակցում է շախմատ աղջիկ, թենիս տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 22 մարզիկ:

77. Լեհաստան Vishinyova Gura Վիշինյովա Գուրա Մասնակցում է թենիս աղջիկ, աթլետիկա աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 2 մարզուհի:

78. Հայաստանի Հանրապետություն Goris Գորիս Մասնակցում է սեղանի թենիս տղա, աթլետիկա տղա, շախմատ տղա, լող տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 8 մարզիկ:

79. Արգենտինա Buenos Aires Բուենոս Այրես Մասնակցում է ֆուտբոլ, ֆուտզալ, բասկետբոլ տղաներ, վոլեյբոլ աղջիկներ, թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկներ, սեղանի թենիս տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 107 մարզիկ - մարզուհի:

80. Արգենտինա La Plata Լա Պլատա Մասնակցում է ֆուտբոլ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 18 մարզիկ:

81. Արգենտինա Cordova Կորդոբա Մասնակցում է մինի ֆուտզալ, լող տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 16 մարզիկ:

82. Եթովպիա Addis Ababa Ադիս Աբեբա Մասնակցում է թենիս տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 1 մարզիկ:

83. Իսպանիա Grenada Գրանադա Մասնակցում է լող տղա, բադմինթոն աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 2 մարզիկ:

84. Սիրիա Aleppo Հալեպ Մասնակցում է բասկետբոլ տղաներ, թենիս տղա, թենիս աղջիկ, աթլետիկա տղաներ, շախմատ տղա, լող աղջիկներ, լող տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 31 մարզիկ:

85. Սիրիա Kamishli Քյամշլի Մասնակցում է ֆուտզալ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 14 մարզիկ:

86. ԱՄՆ New York Նյու Յորք Մասնակցում է լող տղա, լող աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 2 մարզիկ-մարզուհի:

87. Հայաստանի Հանրապետություն Agarak Ագարակ Մասնակցում է շախմատ տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 2 մարզիկ:

88. Հոլանդիա Vinkeveen Վինկևին Մասնակցում է թենիս տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 1 մարզիկ:

89. Հայաստանի Հանրապետություն Charentsavan Չարենցավան Մասնակցում է ֆուտբոլ, աթլետիկա տղա, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 25 մարզիկ:

90. Հայաստանի Հանրապետություն Metsamor Մեծամոր Մասնակցում է վոլեյբոլ տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկ, սեղանի թենիս տղաներ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ աղջիկ, շախմատ տղա, լող տղաներ, բադմինթոն աղջիկներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 45 մարզիկ – մարզուհի:

91. Իսպանիա Puerto Real Պուերտո Ռեալ Մասնակցում է բադմինթոն աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 1 մարզուհի:

92. Կիպրոս Nicosia Նիկոսիա Մասնակցում է ֆուտզալ, թենիս տղաներ, սեղանի թենիս տղաներ, աթլետիկա տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 21 մարզիկ- մարզուհի:

93. Ուկրաինա Kherson Խերսոն Մասնակցում է աթլետիկա տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 1 մարզիկ:

94. Լեհաստան Lodz Լոդզ Մասնակցում է սեղանի թենիս մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 1 մարզիկ:

95. Հայաստանի Հանրապետություն Kajaran Քաջարան Մասնակցում է սեղանի թենիս տղաներ, աթլետիկա տղաներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ, լող տղաներ, լող աղջիկներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 12 մարզիկ:

96. Հայաստանի Հանրապետություն Kapan Կապան Մասնակցում է սեղանի թենիս տղաներ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 32 մարզիկ:

97. Ռուսաստանի Դաշնություն Rostov-on-Don Դոնի Ռոստով Մասնակցում է թեթև աթլետիկա տղաներ, սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 8 մարզիկ – մարզուհի:

98. Ռուսաստանի Դաշնություն Volgograd Վոլգոգրադ Մասնակցում է սեղանի թենիս տղա, շախմատ տղաներ, շախմատ աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 4 մարզիկ:

99. Իրան Tehran Թեհրան Մասնակցում է ֆուտբոլ, ֆուտզալ, բասկետբոլ տղաներ, բասկետբոլ աղջիկներ, վոլեյբոլ աղջիկներ, թենիս տղաներ, թենիս աղջիկներ, սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկներ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ տղաներ, շախմատ աղջիկներ, լող տղաներ, լող աղջիկներ, մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 182 մարզիկ – մարզուհի:

100. Մոլդովա Chisinau Քիշնև Մասնակցում է թենիս տղա, թենիս աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 2 մարզիկ – մարզուհի:

101. Հայաստանի Հանրապետություն Meghri Մեղրի Մասնակցում է թեթև աթլետիկա տղաներ, շախմատ տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 3 մարզիկ:

102. Հայաստանի Հանրապետություն Masis Մասիս Մասնակցում է աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ տղա, շախմատ աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 18 մարզիկ:

103. ԼՂՀ Stepanakert Ստեփանակերտ Մասնակցում է ֆուտբոլ, բասկետբոլ տղաներ, վոլեյբոլ աղջիկներ, վոլեյբոլ տղաներ, սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկներ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 113 մարզիկ – մարզուհի:

104. ԼՂՀ Shushi Շուշի Մասնակցում է սեղանի թենիս տղաներ, շախմատ տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 5 մարզիկ – մարզուհի:

105. Ռուսաստանի Դաշնություն Pyatigorsk Պյատիգորսկ Մասնակցում է սեղանի թենիս աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 1 մարզուհի:

106. Ուկրաինա Kiev Կիև Մասնակցում է ֆուտզալ, թենիս տղա, շախմատ տղաներ, լող աղջիկ, բադմինթոն աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 26 մարզիկ – մարզուհի:

107. Գերմանիա Cologne Քյոլն Մասնակցում է վոլեյբոլ աղջիկներ, վոլեյբոլ տղաներ, շախմատ աղջիկներ, բադմինթոն աղջիկներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 22 մարզիկ – մարզուհի:

108. Իրան Urmia Ուրմիա Մասնակցում է ֆուտբոլ, բասկետբոլ տղաներ, թենիս տղաներ, սեղանի թենիս տղաներ, շախմատ տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 27 մարզիկ – մարզուհի:

109. Իրան Salmast Սալմաստ Մասնակցում է բասկետբոլ տղաներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 13 մարզիկ:

110. Իրան Gardabad Գարդաբադ Մասնակցում է սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկներ, շախմատ տղաներ, շախմատ աղջիկ, աթլետիկա տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 12 մարզիկ:

111. Իրան Tabriz Թավրիզ Մասնակցում է բասկետբոլ տղաներ, բասկետբոլ աղջիկներ, սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկներ, աթլետիկա աղջիկներ, շախմատ տղաներ, թենիս տղաներ, լող աղջիկ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 53 մարզիկ – մարզուհի:

112. Իրան Isfahan Սպահան Մասնակցում է ֆուտբոլ, բասկետբոլ տղաներ, բասկետբոլ աղջիկներ, սեղանի թենիս տղաներ, սեղանի թենիս աղջիկներ, աթլետիկա տղաներ, աթլետիկա աղջիկներ, լող աղջիկներ, լող տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 79 մարզիկ – մարզուհի:

113. Ռուսաստանի Դաշնություն Yekaterinburg Եկատերինբուրգ Մասնակցում է շախմատ աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 2 մարզուհի:

114. Իրան Shahinshahr Շահինշահր Մասնակցում է ֆուտբոլ, ֆուտզալ, բասկետբոլ տղաներ, բասկետբոլ աղջիկներ, աթլետիկա աղջիկներ, լող տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 79 մարզիկ – մարզուհի:

115. ԼՂՀ Berdzor Բերձոր Մասնակցում է շախմատ տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 1 մարզիկ:

116. Կանադա Toronto Տորոնտո Մասնակցում է շախմատ տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 1 մարզիկ:

117. Վրաստան Akhaltsikhe Ախալցիխե Մասնակցում է ֆուտզալ, աթլետիկա տղա, աթլետիկա աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացված հայտի՝ մասնակցում է 11 մարզիկ – մարզուհի:

118. Լեհաստան Warsaw Վարշավա Մասնակցում է լող տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացրած հայտի՝ մասնակցում է 4 մարզիկ:

119. Բուլղարիա Sofia Սոֆիա Մասնակցում է թենիս տղաներ, թենիս աղջիկ, սեղանի թենիս տղա, սեղանի թենիս աղջիկ, բադմինտոն տղաներ մարզաձևերում: Ըստ ներկայացրած հայտի՝ մասնակցում է 8 մարզիկ-մարզուհի:

120. Բուլղարիա Varna Վառնա Մասնակցում է բադմինտոն տղաներ մարզաձևում: Ըստ ներկայացրած հայտի՝ մասնակցում է 2 մարզիկ:

121. Բուլղարիա Haskovo Հասկովո Մասնակցում է բադմինտոն տղա, թենիս տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացրած հայտի՝ մասնակցում է 2 մարզիկ:

122. Իրաք Baghdad Բաղդադ Մասնակցում է ֆուտզալ, աթլետիկա տղա մարզաձևերում: Ըստ ներկայացրած հայտի՝ մասնակցում է 10 մարզիկ:

123. ՌԴ Krasnodar Կրասնոդար Մասնակցում է թենիս տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացրած հայտի՝ մասնակցում է 1 մարզիկ – մարզուհի:

124. ԱՄՆ Dallas Դալլաս Մասնակցում է շախմատ տղա մարզաձևում: Ըստ ներկայացրած հայտի՝ մասնակցում է 1 մարզիկ:

125. Լեհաստան Belchatow Բելհատով Մասնակցում է սեղանի թենիս տղա, սեղանի թենիս աղջիկ մարզաձևում: Ըստ ներկայացրած հայտի՝ մասնակցում է 2 մարզիկ – մարզուհի: