Վարդավանք

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Վարդավանք, (Вардаванк, Vardavank) - Գյուղ Մեծ Հայքի Սյունիք աշխ-ի Բաղք-Աճանան գավ-ում։ Ըստ հին հարկացուցակի (13 րդ դ)՝ Տաթևի վանքին վճարում էր 6 միավոր (դրամ) հարկ։ Այստեղ էր գտնվում վարդավանք վանքը։