Սպանդարյան (Շիրակ)

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Սպանդարյան, (Спандарян, Spandarian), Գուլիճան, Գուլիջան, Կուլիջան, Ղուլիջան, Քյուլլիջա, Քյուլլջա, Քյուլլուջա, Քյուլուջա - Գյուղ ՀՀ Շիրակի մարզում, նախկին Արթիկի շրջ-ում, Արթիկ ք-ից 6 կմ հս-արլ Մանթաշ գետի աջափնյակում, գե ղատեսիլ սարահարթում։ Ս է վերանվանվել 31.05.1946 թ՝ հայ հեղավախական Ս. Մպւսնդարյանի անունով։ Առանձնատները քարաշեն են և հարմարավետ։ Խմելու ջուրը բերված է 10 կմ հեռավորությունից։ Մոտակայքում կան բազալտի պաշարներ։ 1831 թ ուներ 65, 1873-ին՝ 429, 1897-ին՝ 632, 1926– ին՝ 816, 1931-ին՝ 881, 1939-ին 856, 1959-ին՝ 873, 1970-ին՝ 1131, 1979-ին՝ 1118, 1989-ին՝ 1446 հայ բնակիչ, որոնց մի մասի նախնինե րը 1829-30 թթ գաղթել են Արմ Հայաստանի Ալաշկերտի գվռկ-ի գ-երից։ Զբաղվում են դաշտավարությամբ, անասնապահությամբ, ճակնդեղի և ծխախոտի մշակությամբ։ Գ ու նի միջնակարգ դպրոց, ակումբ-գրադարան, բուժկետ, փոստի բւսժանմունք, կխոավեր ե կեղեցի։ Մոտակա ժայռի վրա պահպանվել է Արգիշտի 1-ինի սեպագիր արձանագրութ յունը, որը առաջիս անգամ վերծանել է անգ լիացի Սեյսը (1884 թ)։ Արձանագրության մեջ հիշատակված երկրի անունից առաջա ցել Ս-ի Կալիջան և Կուլիաինի նմանահնչ յուն մյուս անվանումները։ 1988 թ դեկտեմ բերի 7-ի հրկրաշարժի հետևանքով եղել են մասնակի ավերածություններ։