Մերիկ

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Մերիկ, (Мерик, Merik) - Գյուղ Ելիզավետպոլի նահանգի Զանգեզուրի գավ-ում, ՀԽՍՀ Գորիս ք-ից մոտ 20 կմ հս, Աղօղլան (Ձկնարածի) գետի Մերիկ վտակի լ-նային, անտառապատ ափին: 19-րդ դ. վերջին թուրքաբնակ էր: Այստեղ կար մի ավերակ եկեղեցի: