Մաքրավան

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Մաքրավան, (Макраван, Makravan), Մախնարա, Մակարավան, Մաքրավանք, Մոկրովանք - Գյուղ ՀԽՍՀ Հրազդանի շրջ-ում, Հրազդան ք-ի հս-արմ. կողմում:1963 թ մտցվեց ք-ի շրջագծի մեջ և այժմ նրա հս-արմ. թաղամասն է, գեղատեսիլ լ-լանջին փռված: Տները նորակերտ են, քարաշեն, թեք տանիքներով. Ծառեր քիչ կան: 1831թ ուներ 184, 1897 թ` 826, 1926 թ ` 677, 1939 թ` 591, 1959 թ` 519 բնակիչ: Բնակչության նախնիները այստեղ են եկել Մուշի, Բայազետի, Ալաշկերտի շրջ-ներից, մասամբ էլ Պարսկահայաստանից 1828-30 թթ: Մ-ում 11-13-րդ դդ նշանավոր Մաքրավանքը: