Հորադիս

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Հորադիս, (hОрадис, Horadis), Գերատիզ Գյորատիզ Գորադիզ, Գորադիս, Գորադուզ, Գորատիս, Խոռադիզ, Խոռատունիք, Կորադիզ, Ղորադիզ, Ղորադիս, Ղորատիզ, Քյոռադիս, Քյոռատիս, Քյուռյատիս, Օրատիս – Գյուղ ՀՍՍՀ Վայք-ի շրջ-ում, Հորադիս գետի վերնագավ-ում, շրջկենտրոնից 12 կմ հր-արլ, բարձրադիր ու գեղատեսիլ վայրում:Նախկինում` Երևանի նահ-ի Նախիջևանի գավում: Սակավաջուր է, ցուրտ կլիմայով: Տների մեծ մասը հարթ կտուրներով են: Ռուսական աղբյուրներում` Գերատիզ: Ոմանք նույնացնում են պատմական Սյունիք աշխ-ի Վայոց ձոր գավ-ի Կորոտյունք, ոմանք`Ճահուկ գավ-ի Խոռատունիք, ոմանք էլ` Վայոց ձոր գավ-ի Հողոցիմ գ-երի հետ: Հ է վերանվանվել 3.7.1968 թ: 1831-ին ուներ 167, 1897-ին` 703, 1926-ին` 578, 1939-ին` 801, 1959-ին`399, 1970-ին` 55 հայ բնակիչ, որոնց նախնիները եկել են Պարսկահայաստանից, 1828-29: 1970-ական թթ ապաբնակեցվել է միացվել Զառիթափի անասնապահական, ծխախոտագործական պետական տնտեսությունը: Գ-ում պահպանվել է մի եկեղեցի (1668 թ): Հմմտ ՀՈՐՎԱԳԻԽ: