Հոգեվանք

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Հոգեվանք, (hОгеванк, Hogevank), Կարմիր վանք – Վանք ՀՍՍՀ Անիի շրջ-ում Սառնաղբյուր գ-ից մոտ 3 կմ հս–արմ։ Հնում մտնում էր Մեծ Հայքի Այրարաւո աշխ–ի Շիրակ գավ-ի մեջ։ Ըստ վիմագիր արձանագրությունների գլխավոր եկեղեցին (ս Կարապետ) կառուցվել է 1205 թ: Պատերը շարված են սրբատաշ կարմրավուն տուֆից: Գմբեթավոր է: Թմբուկը քանդվել է 1939 թ երկրաշարժից: Դրանից մոտ 50 մ հս պահպանվել են միանավ (5-րդ դ) և քաոանկյունի (7-րդ դ) եկեղեցիների պատերի ստորին մասերը: Վերջինս երբեմն ուղղակի անվանում են Հ-ի քառախորան եկեղեցի: