Հնեվանք

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Հնեվանք, (hHеванк, Hnevank), Կենարար փայտի վանք, Հնավանք Ձելի ճեշմարիտի, Ձնեվանք- Վանք Մեծ Հայքի Գուգարք աշխ-ի Տաշիր գավ-ում, այժմյան ՀՍՍՀ Ստեփանավանի շրջ-ում, Կուրթան գ-ից արլ, Ձորագետի աջ ափին: Եկեղեցին (7-րդ դդ) գմբեթավոր է, կառուցված կարմիր սրբատաշ ֆելզիտից, արտաքուստուղղանկլուն է, ներքուստ` եռաբսիդ: Ըստ վիմագիր արձանագրության` այն վերանորոգել է Սմբատ Օրբելյանը 1144-ին: 12-13-րդ եղել է հայ քաղկեդոնական եկեղեցի: Գավիթը, որ եկեղեցուն կցված է արմ-ից, կառուցվել է 1186-1206 թթ: Հ հայերը բացատրում են իբրև հունաց (քաղկեդոնական) վանք: Վրացիները կոչել են Ձելի ճեշմարիտի ` Կենարար փայտի վանք: