Talk:Գլխավոր Էջ

From armeniapedia.org
Revision as of 16:42, 29 April 2006 by Սահակ (talk | contribs) (Հայերեն Վիքիփեդիա)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ինչո՞վ է սա տարբերվելու հայակական Վիքիփեդիաից http://hy.wikipedia.org/