Difference between revisions of "Samson"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
(Needs translation)
m (Reverted edits by AnthoneyK (talk) to last revision by Raffi)
 
Line 7: Line 7:
  
 
Ըստ աղբյուրների՝ Ս-ում են ծնվել ու գործել հին ժամանակների մաթեմատիկոսներ Դեմետրիոսն ու Դիոնիսիդոբոսը, քերական և հռետոր Տիրանիոնոսը (1–ին դ, մ.թ.ա.): Վերջինիս մոտ է սովորել նշանավոր հույն աշխարհագետ Ստրաբոնը: 1419 թ Ս-ում Աթանագինես Սեբաստացի գրիչը ընդօրինակել Է Մաշտոց, 1630-ին բժիշկ Բունիաթ Սեբաստացին գրել է իր «Բժշկարանը», 1660-ական թթ մի որոշ ժամանակ Ս-ում Է գործել բժիշկ Գալուստ Ամասացին, որը 1669 թ գրել Է իր հայտնի բժշկարանը՝ մարդակազմության և ախտորոշման մասին: Թուրքական տիրապետության շրջ-ում, մինչև 1915 թ. մեծ եղեռնը, Ս-ի առևտրի ու արհեստագործության մեջ վճռական դերը պատկանում Էր հայերին ու հույներին: Հայերն ունեին 2 եկեղեցի, իրենց վարժարաններով, 1914 թ հրատարակում էին «Դպրոց» պատմագիտական ամսագիրը: Ծխախոտի, ալյուրի և այլ ապրանքների արտադրությունն ու արտահանությունը ամբողջապես գտնվում էր Իփեկյան, Խերյան, Իպրանոսյան, Մսրյան, Աբրահամյան, Չեքեմյան ու մյուս հայ գերդաստանների ձեռքին: Այստեղ Է ծնվել նկարիչ Սամսոն Սամսոնյանը (1916 թ): Ս-ի հայերը դաժանորեն կոտորվեցին, ծովում խեղդամահ արվեցին կամ արտաքսվեցին թուրք ջարդարարների կողմից 1915 թ եղեռնի ժամանակ: Ջարդերից հետո այստեղ մնացել էին ընդամենը 200 հայեր:  
 
Ըստ աղբյուրների՝ Ս-ում են ծնվել ու գործել հին ժամանակների մաթեմատիկոսներ Դեմետրիոսն ու Դիոնիսիդոբոսը, քերական և հռետոր Տիրանիոնոսը (1–ին դ, մ.թ.ա.): Վերջինիս մոտ է սովորել նշանավոր հույն աշխարհագետ Ստրաբոնը: 1419 թ Ս-ում Աթանագինես Սեբաստացի գրիչը ընդօրինակել Է Մաշտոց, 1630-ին բժիշկ Բունիաթ Սեբաստացին գրել է իր «Բժշկարանը», 1660-ական թթ մի որոշ ժամանակ Ս-ում Է գործել բժիշկ Գալուստ Ամասացին, որը 1669 թ գրել Է իր հայտնի բժշկարանը՝ մարդակազմության և ախտորոշման մասին: Թուրքական տիրապետության շրջ-ում, մինչև 1915 թ. մեծ եղեռնը, Ս-ի առևտրի ու արհեստագործության մեջ վճռական դերը պատկանում Էր հայերին ու հույներին: Հայերն ունեին 2 եկեղեցի, իրենց վարժարաններով, 1914 թ հրատարակում էին «Դպրոց» պատմագիտական ամսագիրը: Ծխախոտի, ալյուրի և այլ ապրանքների արտադրությունն ու արտահանությունը ամբողջապես գտնվում էր Իփեկյան, Խերյան, Իպրանոսյան, Մսրյան, Աբրահամյան, Չեքեմյան ու մյուս հայ գերդաստանների ձեռքին: Այստեղ Է ծնվել նկարիչ Սամսոն Սամսոնյանը (1916 թ): Ս-ի հայերը դաժանորեն կոտորվեցին, ծովում խեղդամահ արվեցին կամ արտաքսվեցին թուրք ջարդարարների կողմից 1915 թ եղեռնի ժամանակ: Ջարդերից հետո այստեղ մնացել էին ընդամենը 200 հայեր:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
[[Category:Western Armenia]]
 
[[Category:Western Armenia]]
 
[[Category:Needs Translation to English]]
 
[[Category:Needs Translation to English]]
Wish Granted, I am now translating it to Eglish
 
_______________________________________________________
 
Samson (Samson, T. amson), Samson, Amson - City and port in the state of Trabzon, on its side, on the Black Sea coast, Samson's quintessential center. It is located on the seafront of Samson, and is surrounded by picturesque l 'nabluras near the old Amosos. Due to the marshes in the area, the climate of your dwelling is bad. Since ancient times it has been a landmark and landmark. In the new era, the railway passes through here. Before World War I, there were about 40,000 Turks, Armenians, Greeks living in separate districts. According to sources, Armenians counted 3000-6000 breaths. They were engaged in trade, crafting, farming, fishing and navigating. A special place was occupied by the cultivated C tobacco cultivation that was exported largely as raw material.
 
 
It is one of the oldest in Pontus, founded by the Greeks in the 6th century (BC). His flourishing was in the Pontian kingdom, in the 3rd or 3rd centuries AD. At the end of the 2nd century, the main reconstruction was carried out with the efforts of Pontus king Mihrdat 6th Evalpur (113-63 BC). At that time, he had internal autonomy and was the most important center of trade-economic and Hellenic culture. Historical events of the 2-1 centuries BC, in antiquity works (Kickeron et al.) Are frequently referred to as trades. During the defeat of Rome from Pontus during the 70-60's (BCE), S, as in other S, was also destroyed and robbed by the Roman commanders of Luke and Pompeius, and was attached to other Roman temples. In the 4th Century, it passed to the Byzantine Empire, and in the 15th century it was occupied by Ottoman Turks. In ancient times there was also a citadel, the ruins of which are barely visible on the hill 150m. In ancient times and in the vicinity, there are still ancient gravestones and gravestones preserved in different languages. Here are often examples of antique drafts and art fragments.
 
 
According to sources, in ancient times, mathematicians Demetrios and Dionysius, grammar and rhetoric Tiranionos (1st century BC) were born and functioned in S. Famous Greek geographer Strabo learned about him. In 1419, the Atanaginsess Sebastian pen was imbued in Mashtots. In 1630, Doctor Buniat Sebastatsi wrote his "Medicine", and in 1660 a doctor Calouste Amasaci, who in 1669 wrote his famous medicine, humanity and diagnosis. In the period of Turkish domination, until 1915, The Great Genocide, the crucial role in the trade and craftsmanship of S, belonged to Armenians and Greeks. Armenians had two churches, with their schools, in 1914 published the "History" magazine. The production and export of cigarettes, flour, and other products were entirely in the hands of Ipekian, Kerian, Ibanosyan, Msryan, Abrahamyan, Chekemian and other Armenian cousins. Here is born Samson Samsonyan (1916). The Armenians of S were brutally slaughtered, strangled in the sea, or expelled by Turkish pogroms during the 1915 genocide. Only 200 Armenians remained here after the massacres.
 
 
----------------------------------
 
Hare is credit for my translation.
 
 
Refrence
 
 
https://westarmgen.weebly.com/samsun-nw
 

Latest revision as of 05:21, 15 October 2018

Samson (Սամսոն)

Needs translation

Սամսոն, (Самсон, Տamson), Աամսսոն, Աամսուն - Քաղաք և նավահանգիստ Տրապիզոնի նահանգում, նրա արմ կողմում, Սև ծովի հր ափին, Սամսոնի գավ–ի կենտրոնը: Ք գտնվում է Սամսոնի ծովախորշի տարածքում և փռված է ոչ բարձրադիր ու գեղատեսիլ լ–նաբլուրների վրա, հին Ամիսոս ք-ի մոտ: Շրջակայքում եղած ճահիճների պատճառով ք-ի կլիման վատառողջ է: Հին ժամանակներից ի վեր ցամաքային և ծովային ճանապարհների հանգուակետ է: Նոր ժամանակներում այստեղով անցնում է նաև երկաթուղի: Մինչև աոաջին համաշխարհային պատերազմը ուներ շուրջ 40000 թուրք, հայ, հույն բնակիչ, որոնք բնակվում էին առանձին թաղերում: Ըստ աղբյուրների՝ հայերը հաշվվում էին 3000-6000 շունչ: Զբաղվում էին առևտրով, արհեստներով, երկրագործությամբ, ձկնորսությամբ և նավավարությամբ: Հատուկ տեղ էր գրավում Ս-ի ընտիր ծխախոտի մշակությունը, որը արտահանվում էր մեծ մասամբ որպես հումք:

Ս Պոնտոսի հնագույն ք–ներից է, այն հիմնադրել են հույները 6-րդ դ (մ.թ.ա.): Ք իր ծաղկմանն է հասել Պոնտական թագավորության ժամանակ՝ 3-1-ին դդ: 2-րդ դ վերջերին հիմնական վերակառուցման է ենթարկվել Պոնտոսի թագավոր Միհրդատ 6-րդ Եվպատորի (113-63 թթ. մ.թ.ա.) ջանքերով: Այդ ժամանակ ք ունեցել է ներքին ինքնավարություն և առևտրաարհեսաագործական ու հելլենիստական մշակույթի կարևորագույն կենտրոն էր: 2-1–ին դդ (մ.թ.ա.) պատմական դեպքերի առնչությամբ, անտիկ հեղինակների երկերում (Կիկերոն և ուրիշներ) Ս հաճախ է հիշատակվում որպես վաճառաշահ ք: 70-60-ական թթ (մ.թ.ա.) Հռոմից Պոնտոսի կրած պարտության ժամանակ, մյուս ք-ների նման Ս նույնպես ավերվեց և կողոպտվեց հռոմեական զորավարներ Լուկուլլոսի ու Պոմպեոսի զորքերի կողմից և կցվեց Հռոմի այլ տիրություններին: 4-րդ դ Ս իր շրջակայքով անցավ Բյուզանդական կայսրությանը, իսկ 15-րդ դ այն նվաճեցին օսմանցի թուրքերը: Հնում ք ունեցել է նաև միջնաբերդ, որի փլատակները հազիվ նշմարվում են մոտ 150 մ բարձր բլրի վրա: Ք-ում և շրջակայքում մինչև այժմ էլ պահպանվում են հին վիմափոր դամբարաններ, տարբեր լեզուներով արձանագրված տապանաքարեր: Այստեղ հաճախ հայտնաբերվում են անտիկ դրամներ և արվեստի բեկորների նմուշներ:

Ըստ աղբյուրների՝ Ս-ում են ծնվել ու գործել հին ժամանակների մաթեմատիկոսներ Դեմետրիոսն ու Դիոնիսիդոբոսը, քերական և հռետոր Տիրանիոնոսը (1–ին դ, մ.թ.ա.): Վերջինիս մոտ է սովորել նշանավոր հույն աշխարհագետ Ստրաբոնը: 1419 թ Ս-ում Աթանագինես Սեբաստացի գրիչը ընդօրինակել Է Մաշտոց, 1630-ին բժիշկ Բունիաթ Սեբաստացին գրել է իր «Բժշկարանը», 1660-ական թթ մի որոշ ժամանակ Ս-ում Է գործել բժիշկ Գալուստ Ամասացին, որը 1669 թ գրել Է իր հայտնի բժշկարանը՝ մարդակազմության և ախտորոշման մասին: Թուրքական տիրապետության շրջ-ում, մինչև 1915 թ. մեծ եղեռնը, Ս-ի առևտրի ու արհեստագործության մեջ վճռական դերը պատկանում Էր հայերին ու հույներին: Հայերն ունեին 2 եկեղեցի, իրենց վարժարաններով, 1914 թ հրատարակում էին «Դպրոց» պատմագիտական ամսագիրը: Ծխախոտի, ալյուրի և այլ ապրանքների արտադրությունն ու արտահանությունը ամբողջապես գտնվում էր Իփեկյան, Խերյան, Իպրանոսյան, Մսրյան, Աբրահամյան, Չեքեմյան ու մյուս հայ գերդաստանների ձեռքին: Այստեղ Է ծնվել նկարիչ Սամսոն Սամսոնյանը (1916 թ): Ս-ի հայերը դաժանորեն կոտորվեցին, ծովում խեղդամահ արվեցին կամ արտաքսվեցին թուրք ջարդարարների կողմից 1915 թ եղեռնի ժամանակ: Ջարդերից հետո այստեղ մնացել էին ընդամենը 200 հայեր: