Difference between revisions of "Rize"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
(Needs translation: I translated the page to English and added a helpful link.)
m (Reverted edits by AnthoneyK (talk) to last revision by Raffi)
 
Line 8: Line 8:
 
[[Category:Western Armenia]]
 
[[Category:Western Armenia]]
 
[[Category:Needs Translation to English]]
 
[[Category:Needs Translation to English]]
 
----
 
Okay sure, hare is the English translation
 
 
 
 
Rize, Rize, Rize, Rize, Rize, Rizo Emporio, Rizos, Rizus, Rize, Rizo, Rizos - City of Trapizon, Las Casitas, about 60 km south of Trebizond, the center. It is the most important port in the Black Sea. In ancient times he was in the kingdom of Pontus. At the beginning of the 19th century there were about 600 Greek, Armenian and Turkish inhabitants. There was a small stream through K. The residents were skilled artisans.
 
 
Rize, Rize, Rize, Irise, Riza, Rizos, Rize, Rizio, Rizo - Gavar, in the province of Trabzon. It was spread from Trabzon to Rize. The center was Rize.
 
 
 
----
 
refrences
 
 
https://westarmgen.weebly.com/rize
 

Latest revision as of 05:30, 15 October 2018

Rize (Ռիզե)

Needs translation

Ռիզե, (Ризе, Rize), Իրիզե, Ռիզա, Ռիզոն էմպորիոն, Ռիզոս, Ռիզուս, Րիզե, Րիզոն, Րիզոս - Քաղաք Տրապիզոնի նահանգի Լազիստանի գավ-ում, Տրապիզոն ք–ից մոտ 60 կմ արլ, Սև ծովի հր ափին, Ռիզե գվռկ-ի կենտրոնը: Սև ծովի կարևորագույն նավահանգիստն է: Հնում մտնում էր Պոնտոսի թագավորության մեջ: 19-րդ դ սկզբներին ուներ շուրջ 600 տ հույն, հայ և թուրք բնակիչ: Ք-ի միջով փոքրիկ գետակ էր հոսում: Բնակիչները հմուտ կտավագործներ էին:

Ռիզե, Ризе, Rize, Իրիզե, Ռիզա, Ռիզոս, Րիզե, Րիզիոն, Րիզոն - Գավառ, գավառակ Տրապիզոնի նահանգում: Տարածվում էր Տրապիզոն ք-ից արլ, Ռիզե ք-ի շրջ-ում: Կենտրոնը Ռիզե ք էր: