Difference between revisions of "Armenian Online Journals"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
(Armenians writing in Armenia: organized)
Line 8: Line 8:
  
 
==Armenians writing in Armenia==
 
==Armenians writing in Armenia==
*[http://www.armblogs.info/lragrox Լրագրողական դիտարկումներ և նոթեր]
+
 
*[http://www.cilicia.com/armo_life-log.html Repatriate Life in Armenia]
+
===Frequently updated===
*[http://www.cilicia.com/armo_hayastantsi-log.html Hayastantsi Life in Armenia]
+
*[http://www.cilicia.com/armo_life-log.html Repatriate Life in Armenia] A group of diasporan Armenians recording their experiences of life in Armenia
*[http://armenianvolunteer.blogspot.com/ Armenian Volunteer Corps Blog]
+
*[http://www.cilicia.com/armo_hayastantsi-log.html Hayastantsi Life in Armenia] What life is like for people in Armenia; in Armenian
*[http://armyouth.blogspot.com/ ArmYouth Blog]
+
*[http://actualpolicy.blogspot.com/ Actual Policy] Hovhannes Nikoghosyan in Yerevan; in Russian, Armenian
*[http://sonyavaroujian.blogspot.com/ Armenia Project 2006]
+
*[http://aramazd.livejournal.com/ Aramazd] Aramazd's blog; in Armenian
*[http://www.oneworld.am/blog Oneworld Blog]
+
*[http://viktoriasimonyan.blogspot.com/ Armenia] Viktoria Simonyan, a volunteer in Yerevan
*[http://lifearoundme.wordpress.com/ Life around me]
+
*[http://ditord.wordpress.com/ The Armenian Observer Blog] Notes and observations of democracy, politics, economy and sport related news about Armenia and Armenians
*[http://byurie.livejournal.com/ Տաղտկալի՜, ձանձրալի՜ պատմություն]
+
*[http://bekaisa.livejournal.com/ Bekaisa] Bekaisa's blog; mostly in Armenian and Russian, some English
*[http://gavareci.livejournal.com/ գավառեցի]
+
*[http://bnamard.blogspot.com/ Bnamard] Environmental issues; in Armenian, English, Russian
*[http://ditord.blogspot.com/ What Democracy Means]
+
*[http://homewardboundtrip.blogspot.com/ Going Home] A diary of our family's journey to homeland
*[http://oragir.wordpress.com/ Մի քաղաքացու օրագիր]
+
*[http://hayblog.ru/ HayBlog] In Russian
*[http://www.noteshairenik.blogspot.com/ Notes From Hairenik]
+
*[http://kazariansinarmenia.blogspot.com/ kazariansinarmenia] Family from Fresno building homes in Lusaghbur
*[http://dr4m4qu33n.blogspot.com/ Tirami Su]
+
*[http://kornelij.livejournal.com/ Kornelij Glas] In Russian
 +
*[http://blog.levonforpresident.com/ Levon For President Blog] Supporters of Levon Ter-Petrosyan; in Armenian, Russian
 +
*[http://lifearoundme.wordpress.com/ Life around me] What I see, what I hear, what I do...
 +
*[http://moonleight.livejournal.com/ Lilith's Shrine] In Armenian, English, Russian
 +
*[http://www.noteshairenik.blogspot.com/ Notes from Hairenik] A journal of one man's observances and experiences in Armenia
 +
*[http://www.oneworld.am/blog Oneworld Multimedia Blog] Armenia-based British journalist and photographer Onnik Krikorian
 +
*[http://reporter-arm.livejournal.com/ reporter_arm] In Armenian
 +
*[http://cogito-ergo-sum-121.blogspot.com/ Sapiens Sat] Irina Dokhikyan in Yerevan; in English, some Russian
 +
*[http://mytings.wordpress.com/ Tings...] Christian Garbis in Yerevan
 +
*[http://dr4m4qu33n.blogspot.com/ Tirami Su] Accessible by invitation only
 +
*[http://unzipped.blogspot.com/ Unzipped] Armenia, news, reviews, personal... the way I see and feel it
 +
*[http://gayarmenia.blogspot.com/ Unzipped: Gay Armenia] gay rights and equality, personal and not so, 'light' and 'heavy'
 +
*[http://felixkhachatrian.blogspot.com/ Wonderland] Felix Khachatrian in Yerevan
 +
*[http://a1plus.blogsome.com/ Ա1+ A1plus] ձեր թեման; in Armenian
 +
*[http://munetik.wordpress.com/ Հայկական լրատվական բլոգ] լուրեր և մեկնաբանություններ Հայաստանից և հայերի մասին; in Armenian
 +
*[http://lragrox.blog.com/ Լրագրողական դիտարկումներ և նոթեր] Artak Aleksanyan's notes; in Armenian
 +
*[http://norayr.livejournal.com/ Մատյան անկապության] Norayr Chilingaryan's new blog; in Armenian, Russian, English
 +
*[http://blansh.wordpress.com/ Մի հայ լրագրողի նոթերից] Գրում եմ, հետեւաբար գոյություն ունեմ; in Armenian
 +
*[http://mi-or.blogspot.com/  Մի օր...] Christina in Yerevan; in Armenian
 +
*[http://byurie.livejournal.com/ Տաղտկալի՜, ձանձրալի՜ պատմություն] Byurie's blog; mostly Armenian, some English
 +
*[http://uzogh.livejournal.com/ ՈՒզողի բլոգը] Հայաստանի ուզողներ` միացեք; mostly Russian, some Armenian
 +
 
 +
===Sparsely updated===
 +
*[http://aghajanyan.com/blog/ Another blog on Armenia]
 +
*[http://anousharmenia.blogspot.com/ Anoush Armenia]
 +
*[http://armeniamania.blogspot.com/ armenia mania] Anoushjan in Gyumri
 +
*[http://sonyavaroujian.blogspot.com/  Armenia Project 2006] Diasporan Armenian musician Sonya Varoujian's blog
 +
*[http://armenianvolunteer.blogspot.com/ Armenian Volunteer Corps Blog] AVC volunteers' open forum for posting photos, describing the work and activities they engage in, and reflecting on daily life as a volunteer in Armenia
 +
*[http://www.armkids.blogspot.com/ Big Family] Armenian orphanages; in Armenian, English
 
*[http://blogsterrr.blogspot.com/ Blogster] A motorcycle afficionado
 
*[http://blogsterrr.blogspot.com/ Blogster] A motorcycle afficionado
*[http://anousharmenia.blogspot.com/ Anoush Armenia]
+
*[http://blog.ichd.org/ ICHD Blog] International Center for Human Development; in Armenian
*[http://bekaisa.livejournal.com/ Bekaisa]
+
*[http://www.armblogs.info/lragrox Notes and observations of Armenian Journalist] In Armenian
*[http://onearmenianworld.blogspot.com/ One Armenian World]
+
*[http://mary-watcher.blogspot.com/ Thinkings By Watcher] Mary D. Haroutounyan
 +
*[http://www.road-to-armenia.com/scenes/journal1.html Yerevan Journal] Andranik Michaelian's impressions of Armenia; on hiatus until April 2008
 +
*[http://gavareci.livejournal.com/ գավառեցի] An Armenian from Gavar blogs; in Armenian
 +
*[http://www.armblogs.info/lragrox Լրագրողական դիտարկումներ և նոթեր] Notes and observations; in Armenian
 
*[http://hrablog.wordpress.com/ ՆՈՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿ] Stepan Danielyan's New Dimension
 
*[http://hrablog.wordpress.com/ ՆՈՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿ] Stepan Danielyan's New Dimension
*[http://aramazd.livejournal.com/ Aramazd] In Armenian
+
 
 +
===No longer updated===
 +
*[http://www.abajian.blogspot.com/ Abajians in Armenia] This is the Abajian families online journal created as a personal history of our adventures in Armenia beginning in the late summer of 2006
 
*[http://armeniabribes.blogspot.com/ Armenia Bribe Tips]
 
*[http://armeniabribes.blogspot.com/ Armenia Bribe Tips]
*[http://ditord.wordpress.com/ The Armenian Observer Blog]notes and observations of democracy, politics, economy and sport related news about Armenia and Armenians
+
*[http://armyouth.blogspot.com/ ArmYouth Blog] Armenian youth activism
*[http://munetik.wordpress.com/ Հայկական լրատվական բլոգ]News, Updates, Commentary about Armenia and Armenians
+
*[http://rubeninyerevan.wordpress.com/ Back After Eight Years] Work and life in the motherland
*[http://www.road-to-armenia.com/scenes/journal1.html Yerevan Journal] Andranik Michaelian's impressions of Armenia
 
*[http://moonleight.livejournal.com/ Shadows of Moonlight]
 
*[http://www.abajian.blogspot.com/ Abajians in Armenia]
 
*[http://armenianpresident.blogspot.com/ Run for President of Armenia]
 
*[http://uzogh.livejournal.com/ ՈՒզողի բլոգը]
 
*[http://homewardboundtrip.blogspot.com/ Going Home]
 
*[http://unzipped.blogspot.com/ Unzipped]
 
*[http://blog.ichd.org/ ICHD Blog] In Armenian
 
*[http://happyarpik.blogspot.com/ That's Why I Am Happy] Happy Arpik in Yerevan
 
 
*[http://www.echannel.am/blogs/ E-channel blogs]
 
*[http://www.echannel.am/blogs/ E-channel blogs]
*[http://www.armblogs.info/lragrox Notes and observations of Armenian Journalist] In Armenian
+
*[http://www.f5blog.com/ F5 Blog] In Armenian; currently closed due to technical problems
*[http://gayarmenia.blogspot.com/ Unzipped: Gay Armenia]
+
*[http://artsfamilyblog.blogspot.com/ Family trip to Armenia] Art's family
 +
*[http://lettersfromarmenia.blogspot.com/ Letters from Armenia] Antoine Terjanian in posts a series of short articles he published since he went to volunteer in Armenia in May 2002
 +
*[http://summereastward.blogspot.com/ Onward, Eastward, Armenia] Samantha Kyrkostas, an AAA intern in Yerevan
 +
*[http://poemsfrommydreams.blogspot.com/ Poems From My Dreams] Noony in Yerevan posts poetry
 +
*[http://armenianpresident.blogspot.com/ Run for President of Armenia] Mock election
 
*[http://tesaket.wordpress.com/ Tesaket] News and Analytics from Armenia
 
*[http://tesaket.wordpress.com/ Tesaket] News and Analytics from Armenia
*[http://rubeninyerevan.wordpress.com/ Back After Eight Years] Ruben Izmailyan
+
*[http://happyarpik.blogspot.com/ that's why i am happy] Happy Arpik in Yerevan
*[http://reporter-arm.livejournal.com/ reporter_arm] In Armenian
+
*[http://ditord.blogspot.com/ What Democracy Means] What does it take to make a country like Armenia - a democratic state?
*[http://hayblog.ru/ HayBlog] In Russian
+
*[http://onearmenianworld.blogspot.com/ One Armenian World] Armenian-American Nancy Agabian records her observations during her year-long stay in Armenia as a teacher of creative writing
*[http://kornelij.livejournal.com/ Kornelij Glas] In Russian
+
*[http://norayr.blogspot.com/ Մատյան անկապության] Norayr Chilingaryan's old blog
*[http://norayr.blogspot.com/ Chill-In Norik] Norayr Chilingaryan
+
*[http://oragir.wordpress.com/ Մի քաղաքացու օրագիր] Ի՞նչ է պետք Հայաստանը դեմոկրատական երկիր դարձնելու համար։ In Armenian
*[http://a1plus.blogsome.com/ A1plus] In Armenian
 
*[http://summereastward.blogspot.com/ Onward, Eastward, Armenia] Samantha Kyrkostas, an AAA intern in Yerevan
 
*[http://www.f5blog.com/ F5 Blog] In Armenian
 
*[http://mytings.wordpress.com/ Tings...] Christian Garbis in Yerevan
 
*[http://aghajanyan.com/blog/ Another blog on Armenia]
 
*[http://armeniamania.blogspot.com/ Armenia Mania] Anoushjan in Gyumri
 
*[http://artsfamilyblog.blogspot.com/ Family trip to Armenia] Art's family
 
*[http://cogito-ergo-sum-121.blogspot.com/ Sapiens Sat] Irina Dokhikyan in Yerevan
 
*[http://felixkhachatrian.blogspot.com/ Wonderland] Felix Khachatrian in Yerevan
 
*[http://poemsfrommydreams.blogspot.com/ Poems From My Dreams] Noony in Yerevan
 
*[http://viktoriasimonyan.blogspot.com/ Armenia] Viktoria Simonyan, a volunteer in Yerevan
 
*[http://actualpolicy.blogspot.com/ Actual Policy] Hovhannes Nikoghosyan in Yerevan (in Russian)
 
*[http://bnamard.blogspot.com/ Bnamard] Environmental issues (in Armenian, English, and Russian)
 
*[http://mi-or.blogspot.com/  Մի օր...] Christina in Yerevan (in Armenian)
 
*[http://lettersfromarmenia.blogspot.com/ Letters from Armenia] Antoine Terjanian in Yeghegnadzor
 
*[http://blog.levonforpresident.com/  Levon For President Blog] In Armenian and Russian
 
*[http://www.armkids.blogspot.com/ Big Family] (in Armenian and English)
 
*[http://mary-watcher.blogspot.com/ Thinkings By Watcher] Mary D. Haroutounyan
 
*[http://blansh.wordpress.com/ Մի հայ լրագրողի նոթերից]
 
*[http://lragrox.blog.com/ Լրագրողական դիտարկումներ և նոթեր] Artak Aleksanyan (In Armenian)
 
*[http://kazariansinarmenia.blogspot.com/ KazariansInArmenia] Family from Fresno building homes in Lusaghbur
 
*[http://actualpolicy.blogspot.com/ Актуальная Политика] Actual Policy (In Armenian and Russian)
 
  
 
==Armenians writing outside Armenia==
 
==Armenians writing outside Armenia==

Revision as of 10:43, 9 March 2008

A list of Armenia(n) related blogs or online journals.

Introduction to the Armenian blogosphere

Since 2001 creation of a blogging section in Cilica.com Armenian blogs have gone a long way and today sport a variety of content, themes, frequency, platforms and language versions. In the article by the AGBU entitled: "ARMENIAN BLOGS HAVE SOMETHING TO SAY: IS ANYONE LISTENING?" the author writes about the Armenian blogs:

...a crop of Armenian blogs is emerging to suggest that the blogosphere (as the blog world is called) promises to make a growing impact in the future. From politics to personal stories, blogs are as varied as their authors. While some strive for professionalism and others flounder in navel-gazing, the energy derived from their diversity is what makes blogs some of the best sources of up-to-date information today.

Armenians writing in Armenia

Frequently updated

Sparsely updated

No longer updated

Armenians writing outside Armenia

Non-Armenians writing about Armenia and Armenians

other

Dead blogs (no longer updated)