Difference between revisions of "Armenian Online Journals"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
(Non-Armenians writing about Armenia and Armenians)
m (Reverted edits by AnthoneyK (talk) to last revision by Biaini)
 
(31 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 15: Line 15:
 
*[http://www.armcomedy.com Armenian Comedy] Armenian humor, comedy, satire and news in one blog with 100% original content
 
*[http://www.armcomedy.com Armenian Comedy] Armenian humor, comedy, satire and news in one blog with 100% original content
 
*[http://blog.antashat.com Granish literary blog] Modern Armenian literature
 
*[http://blog.antashat.com Granish literary blog] Modern Armenian literature
*[http://www.cilicia.com/armo_life-log.html Repatriate Life in Armenia] A group of diasporan Armenians recording their experiences of life in Armenia
 
*[http://www.cilicia.com/armo_hayastantsi-log.html Hayastantsi Life in Armenia] What life is like for native born Armenians in Armenia (in Armenian)
 
 
*[http://actualpolicy.blogspot.com/ Actual Policy] Hovhannes Nikoghosyan in Yerevan; in Russian, Armenian
 
*[http://actualpolicy.blogspot.com/ Actual Policy] Hovhannes Nikoghosyan in Yerevan; in Russian, Armenian
 
*[http://aramazd.livejournal.com/ Aramazd] Aramazd's blog; in Armenian
 
*[http://aramazd.livejournal.com/ Aramazd] Aramazd's blog; in Armenian
Line 43: Line 41:
 
*[http://lragrox.blog.com/ Լրագրողական դիտարկումներ և նոթեր] Artak Aleksanyan's notes; in Armenian
 
*[http://lragrox.blog.com/ Լրագրողական դիտարկումներ և նոթեր] Artak Aleksanyan's notes; in Armenian
 
*[http://norayr.livejournal.com/ Մատյան անկապության] Norayr Chilingaryan's new blog; in Armenian, Russian, English
 
*[http://norayr.livejournal.com/ Մատյան անկապության] Norayr Chilingaryan's new blog; in Armenian, Russian, English
*[http://blansh.wordpress.com/ Մի հայ լրագրողի նոթերից] Գրում եմ, հետեւաբար գոյություն ունեմ; in Armenian
 
 
*[http://mi-or.blogspot.com/  Մի օր...] Christina in Yerevan; in Armenian
 
*[http://mi-or.blogspot.com/  Մի օր...] Christina in Yerevan; in Armenian
 
*[http://byurie.livejournal.com/ Տաղտկալի՜, ձանձրալի՜ պատմություն] Byurie's blog; mostly Armenian, some English
 
*[http://byurie.livejournal.com/ Տաղտկալի՜, ձանձրալի՜ պատմություն] Byurie's blog; mostly Armenian, some English
Line 88: Line 85:
 
*[http://batoyan.wordpress.com/ Zaruhi Batoyan's Blog] In Yerevan. In Armenian.
 
*[http://batoyan.wordpress.com/ Zaruhi Batoyan's Blog] In Yerevan. In Armenian.
 
*[http://gevorgyan.blogspot.com/ Gevorgyan] In Yerevan. In Armenian.
 
*[http://gevorgyan.blogspot.com/ Gevorgyan] In Yerevan. In Armenian.
*[http://leretourin3parts.blogspot.com/ Le Retour (in 3 Parts)] Adrineh, a queer Armenian woman from Toronto, living in Yerevan
+
*[http://leretourin3parts.blogspot.com/ Le Retour (in 3 Parts)] Adrineh Macaan, a queer Armenian woman from Toronto, living in Yerevan
 
*[http://haykmkrtchyan.wordpress.com/ Hayk Mkrtchyan's Blog] In Armenian
 
*[http://haykmkrtchyan.wordpress.com/ Hayk Mkrtchyan's Blog] In Armenian
 
*[http://abasyan.wordpress.com/ Nshan Abasyan] In Armenian
 
*[http://abasyan.wordpress.com/ Nshan Abasyan] In Armenian
Line 100: Line 97:
 
*[http://hanumanpoetry.blogspot.com/ Բանաստեղծություններ ճանապարհի մասին] Բանաստեղծական բլոգ
 
*[http://hanumanpoetry.blogspot.com/ Բանաստեղծություններ ճանապարհի մասին] Բանաստեղծական բլոգ
 
*[http://midk.blogspot.com/ Things I want to say] Raffi Niziblian in Yerevan
 
*[http://midk.blogspot.com/ Things I want to say] Raffi Niziblian in Yerevan
 +
*[http://blansh.wordpress.com/ An Armenian Journalist Notes] Shushan Harutyunyan in Yerevan. In Armenian, English and Russian
 +
*[http://ourmine.wordpress.com/ A blog on homosexuality and homosexuals, in Armenian] Նույնասեռականության և նույնասեռականների մասին բլոգ:
 +
*[http://blogs.northjersey.com/blogs/stranger/ A Stranger in the Homeland] Olivia Katrandjian from New Jersey, in Yerevan
 +
*[http://talenesadventures.blogspot.com/ My Adventures] Talene Ghazarian from California, in Armenia
 +
*[http://disneydyer.blogspot.com/ Homestay] Zach Dyer in Gyumri
 +
*[http://epigrammaton.blogspot.com/ Artsakhtsi Cristina] Cristina from Rumania in Shushi. In Rumanian.
 +
*[http://www.ianyanmag.com/ ianyan news magazine] An independent and alternative news magazine covering Armenia, the Armenian Diaspora and beyond run by journalist Liana Aghajanian in Los Angeles
 +
*[http://notesfromyerevan.blogspot.com/ Notes from Yerevan] Raffi Kassarjian in Yerevan
 +
*[http://haigbalian.com/ Red Vines - Armenia, Canada, and all points between] Haig Balian from Canada in Gyumri
 +
*[http://www.mattash.com/ Deacon Matthew Ash] An Armenian-American studying to be a priest in Armenia
 +
*[http://www.sonakrikorian.com/ Sona Krikorian] From Southern California working in Armenia
  
 
===Sparsely updated===
 
===Sparsely updated===
Line 138: Line 146:
  
 
==Armenians writing outside Armenia==
 
==Armenians writing outside Armenia==
 +
*[http://www.thearmeniankitchen.com/  The Armenian Kitchen]  Tips & recipes from culinary experts/ journalists Doug & Robyn Kalajian
 
*[http://www.mariammatossian.com/ Mariam Matossian - Far From Home] Armenian Vocalist living in South Carolina
 
*[http://www.mariammatossian.com/ Mariam Matossian - Far From Home] Armenian Vocalist living in South Carolina
 
*[http://otarakan.blogspot.com Chronicals of the Perpetual Foreigner]
 
*[http://otarakan.blogspot.com Chronicals of the Perpetual Foreigner]
 
*[http://azat.wordpress.com Armenian Anarchist, Communitarian, Libertarian-Socialist and Direct-Democracy Blog]
 
*[http://azat.wordpress.com Armenian Anarchist, Communitarian, Libertarian-Socialist and Direct-Democracy Blog]
 
*[http://armoblog.blogspot.com Armenia Blog ]- daily Armenia-related news, pictures, and more
 
*[http://armoblog.blogspot.com Armenia Blog ]- daily Armenia-related news, pictures, and more
*[http://www.cilicia.com/armo_spiurk-log.html Life in the Diaspora]
 
 
*[http://www.sinikian.blogspot.com Skeptic Sinikian]
 
*[http://www.sinikian.blogspot.com Skeptic Sinikian]
 
*[http://azad-hye.blogspot.com Azad-Hye.com Blog] Armenians in the UAE
 
*[http://azad-hye.blogspot.com Azad-Hye.com Blog] Armenians in the UAE
 +
*[http://www.ianyanmag.com  IanYan] Liana Aghajanian
 
*[http://jennykiljian.blogspot.com Public Secrets ...] Jenny Kiljian
 
*[http://jennykiljian.blogspot.com Public Secrets ...] Jenny Kiljian
 
*[http://hyelog.blogspot.com  Hyelog] Articles on the Web related to Armenians
 
*[http://hyelog.blogspot.com  Hyelog] Articles on the Web related to Armenians
Line 294: Line 303:
 
*[http://armeniangenocideblog.wordpress.com/ Armenian Genocide] "Dedicated to preserving sacred memories", Sheri Jordan in New York City
 
*[http://armeniangenocideblog.wordpress.com/ Armenian Genocide] "Dedicated to preserving sacred memories", Sheri Jordan in New York City
 
*[http://lena-globalchaos.blogspot.com/ Global Chaos] Lena Osipova in Washington, D.C.
 
*[http://lena-globalchaos.blogspot.com/ Global Chaos] Lena Osipova in Washington, D.C.
 +
*[http://davidisinamerica.blogspot.com/ David's exchange in the United States] David Avoyan, high school student from Armenia on exchange in Vermont
 +
*[http://marashgirl.blogspot.com/ Marash Girl] In Newton, MA
  
 
==Non-Armenians writing about Armenia and Armenians==
 
==Non-Armenians writing about Armenia and Armenians==
*[http://www.cilicia.com/armo_expat-log.html Expat Life in Armenia]
 
 
*[http://armenianodar.blogspot.com Armenian Odar] Myrthe - a Dutch girl in Armenia
 
*[http://armenianodar.blogspot.com Armenian Odar] Myrthe - a Dutch girl in Armenia
 
*[http://www.brettandlaura.com/ Brett and Laura Holt] Peace Corps Armenia experience
 
*[http://www.brettandlaura.com/ Brett and Laura Holt] Peace Corps Armenia experience
Line 340: Line 350:
 
*[http://ashleykillough.wordpress.com/ Ashley Corinne Killough] An American Fulbright scholar in Armenia
 
*[http://ashleykillough.wordpress.com/ Ashley Corinne Killough] An American Fulbright scholar in Armenia
 
*[http://dannylovell.blogspot.com/ My Experience Overseas] PCV Danny Lovell
 
*[http://dannylovell.blogspot.com/ My Experience Overseas] PCV Danny Lovell
 +
*[http://outsidersinsider.wordpress.com/ The Outsider's Insider] A Guide to Living in Yerevan, by Lori from Ohio
 +
*[http://blogs.fco.gov.uk/roller/lonsdale/ Charles Lonsdale] British Ambassador to Armenia
  
 
==other==
 
==other==
Line 389: Line 401:
 
*[http://birthrightarmenia.wordpress.com/ Birthright Armenia Blog]
 
*[http://birthrightarmenia.wordpress.com/ Birthright Armenia Blog]
 
*[http://chk.blogs.tol.org/ Caucasus Patchwork Blog]
 
*[http://chk.blogs.tol.org/ Caucasus Patchwork Blog]
 +
*[http://civilitasfoundation.org/blog/ The Civilitas Blog] Blog of the Civilitas Foundation
  
 
==Dead blogs (no longer updated)==
 
==Dead blogs (no longer updated)==
 +
*[http://www.cilicia.com/armo_life-log.html Repatriate Life in Armenia] A group of diasporan Armenians recording their experiences of life in Armenia
 +
*[http://www.cilicia.com/armo_spiurk-log.html Life in the Diaspora]
 +
*[http://www.cilicia.com/armo_hayastantsi-log.html Hayastantsi Life in Armenia] What life is like for native born Armenians in Armenia (in Armenian)
 +
*[http://www.cilicia.com/armo_expat-log.html Expat Life in Armenia]
 
*[http://blog.transparency.am Election Monitor 2007]
 
*[http://blog.transparency.am Election Monitor 2007]
 
*[http://sophiamal.blogspot.com Sophia in Armenia]
 
*[http://sophiamal.blogspot.com Sophia in Armenia]

Latest revision as of 05:23, 15 October 2018

A list of Armenia(n) related blogs or online journals.

Introduction to the Armenian blogosphere

Since the 2001 creation of a blogging section on Cilica.com Armenian blogs have gone a long way and today sport a variety of content, themes, frequency, platforms and language versions.

In the article by the AGBU entitled: "ARMENIAN BLOGS HAVE SOMETHING TO SAY: IS ANYONE LISTENING?" the author writes about the Armenian blogs:

...a crop of Armenian blogs is emerging to suggest that the blogosphere (as the blog world is called) promises to make a growing impact in the future. From politics to personal stories, blogs are as varied as their authors. While some strive for professionalism and others flounder in navel-gazing, the energy derived from their diversity is what makes blogs some of the best sources of up-to-date information today.

Armenians writing in Armenia

Frequently updated

Sparsely updated

No longer updated

Armenians writing outside Armenia

Non-Armenians writing about Armenia and Armenians

other

Dead blogs (no longer updated)