Difference between revisions of "Armenian Male Names"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
Line 16: Line 16:
 
! scope="col" | Nicknames & alt. translit.
 
! scope="col" | Nicknames & alt. translit.
 
|-
 
|-
| Apkar  || Abgar  || Աբգար<ref name=cal02>Յուշատետր 2002 Diary (Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America)</ref>  || Աբգար || an Armenian king of Edessa<ref name=ArmeniansNames>Armenians' Names, 1973, by Martha Bilezikian Atikian and Hagop Atikian</ref> || Abkar
+
| Apkar  || Abgar  || Աբգար<ref name=cal02>Յուշատետր 2002 Diary (Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America)</ref>  || Աբգար<ref name=hab1942>Հայոց անձնանունների բառարան,Հրաչեայ Աճառեան։ Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան, 1942-1962</ref> || an Armenian king of Edessa<ref name=ArmeniansNames>Armenians' Names, 1973, by Martha Bilezikian Atikian and Hagop Atikian</ref> || Abkar
 
|-
 
|-
| Apel || Abel || Աբէլ<ref name=cal02/> || || ||  
+
| Apel || Abel || Աբէլ<ref name=cal02/> || Աբէլ<ref name=hab1942/> || Biblical name<ref name=hab1942/>. || Hapel, Habel
 
|-
 
|-
 
| Azad || Azat || Ազատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Azad || Azat || Ազատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  

Revision as of 18:18, 11 June 2018

The names are given first in Western Armenian, then if there is an Eastern Armenian pronunciation, that is given. Popular alternative transliterations may be given, but generally the simple, phonetic transliteration will be used.

See also Armenian Female Names, Armenian Last Names


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


List of Armenian Boys Names
W Arm. Translit. E Arm. Translit. ԱՄ Հայերեն ԱԵ Հայերեն Meaning Nicknames & alt. translit.
Apkar Abgar Աբգար[1] Աբգար[2] an Armenian king of Edessa[3] Abkar
Apel Abel Աբէլ[1] Աբէլ[2] Biblical name[2]. Hapel, Habel
Azad Azat Ազատ[1]
Aznavur Aznavur Ազնաւուր[1] Aznavour
Ազնուական[1]
Ajhtahag[3] A monstrous, ugly, person[3].
Alexan[3] A version of Alexander[3]
Alishan Alishan Ալիշան[1] A famous clergyman[3] Alish
Agnuni Aknuni Ակնունի[1] agn=eye; "open eyes, alert, awake"[3] Agnouni
Aghan Aghan Աղան[1]
Aghasi Aghasi Աղասի[1] Persian; Agha=Lord; "Lord"[3]
Amaras Amaras Ամարաս[1]
Amasia[3] Name of a town in Armenia[3]. Name of an ancient patriarch[3].
Aykeg Aygek Այգեկ[1]
Anag Anak Անակ[1] Blind; without eyes[3].
Anania[3] Biblical[3].
Anastas[3] A version of Anastasius[3].
Antranig Andranik Անդրանիկ[1] the first son, coming first Anto, Ando, Andik, Antig
Anushavan Anushavan Անուշաւան[1] anush=sweet, avan=town[3] Anoushavan[3]
Ashod Ashot Աշոտ[1]
Abirad Apirat Ապիրատ[1]
Arantser Arandzer Արանձեր[1]
Arad Arat Առատ[1]
Arakel Arakel Արաքել[1]
Aren Aren Առէն[1]
Arudz Aruts Առուծ[1]
Ajnag Ajnak Աժնակ[1]
Ajabah[3] Keeper of the right hand (of Christ according to church legend). A version of Dexter[3]
Asoghig Asoghik Ասողիկ[1]
Asbed Aspet Ասպետ[1]
Asdvadzadur Astvatstur Աստուածատուր[1]
Asdur Astur Ասատուր[1] Asdour, Astour
Adur Atur Ատուր[1] Persian; adr=fire, "giver of fire; alert, active"[3] Adour, Atour
Adrushan Atrushan Ատրուշան[1]
Ara[3] Ara Արա[1] Name of legendary Armenian King Ara the Beautiful[3].
Arakadz Aragats Արագած[1]
Arayig Arayik Արայիկ[1] Արայիկ
Aram[3] Aram Արամ[1] Father of King Ara[3].
Aramazt[3] An Armenian God; father of all the pagan Gods[3]. Similar to Zeus or Jupiter[3].
Aramakt Aramagd Արամազդ[1]
Aramayis[3] Aramayis Արամայիս[1] Grandson of Armenian Patriarch Haig[3]. Aramais
Ararad Ararat Արարատ[1]
Arpun Arbun Արբուն[1] Arpoun, Arboun
Arek Areg Արէգ[1]
Arev Arev Արեւ[1]
Arushad Arushat Արուշատ[1] Aroushad, Aroushat
Ared Aret Արէտ[1]
Artun Artun Արթուն[1]
Ari Ari Արի[1]
Arisdages Aristakes Արիստակես[1]
Ardziv Artsiv Արծիւ[1]
Ardzruni Artsruni Արծրունի[1] Ardzrouni, Artsrouni
Ardzan Artsan Արծան[1]
Arman Arman Արման[1]
Armenag Armenak Արմենակ[1]
Armen Armen Արմեն[1]
Arshag[3] Arshak Արշակ[1] Persian; "King".[3] There was an Armenian King Arshag.[3] Archak, Archag[3]
Arshavir Arshavir Արշաւիր[1]
Arshen Arshen Արշէն[1]
Arsen Arsen Արսէն[1]
Ardag Artak Արտակ[1]
Ardashes Artashes Արտաշէս[1]
Ardavazt Artavazd Արտաւազդ[1]
Ardavan Artavan Արտաւան[1]
Ardem Artem Արտեմ[1]
Ardoyd Artoyt Արտոյտ[1]
Ardos Artos Արտոս[1]
Arpiar Արփիար[1]
Arkay Arkay Արքայ[1]
Avak Avag Աւագ[1]
Avarayr Avarayr Աւարայր[1]
Aved Avet Աւետ[1]
Avedik Avetik Աւետիք[1]
Avedis Avetis Աւետիս[1] messenger for good news Avo
Avo Avo Աւո[1]
Papachan Babajan Բաբաջան[1]
Papken Babken Բաբգէն[1] Բաբկեն
Pakarad Bagarat Բագարատ[1]
Pakin Bagin Բագին[1]
Pakrat Bagrat Բագրատ[1]
Paze Baze Բազէ[1]
Pazug Bazuk Բազուկ[1]
Palig Balik Բալիկ[1]
Pagur Bakur Բակուր[1]
Panig Banik Բանիկ[1]
Pashkhi Bashkhi Բաշխի[1]
Parik Barik Բարիք[1]
Partughimeos Bartughimeos Բարթուղիմէոս[1]
Parunag Barunak Բարունակ[1]
Parsegh Barsegh Բարսեղ[1]
Peklar Beglar Բեգլար[1]
Penik Benik Բենիկ[1]
Petrak Bedrak Բեդրակ[1]
Puzant Բիւզանդ[1]
Բիւրատ[1]
Բիւրակ[1]
Kakig Gagik Գագիկ[1] Gago, Gagik
Kale Gale Գալէ[1]
Kalusd Galust Գալուստ[1]
Kalig Galik Գալիկ[1]
Kalo Galo Գալօ[1]
Kamar Gamar Գամար[1] Arch?
Kants Gandz Գանձ[1]
Karnig Garnik Գառնիկ[1]
Kasbar Gaspar Գասպար[1]
Karekin Garegin Գարեգին[1]
Kegham Gegham Գեղամ[1] Spear?
Keghart Geghard Գեղարդ[1]
Keghon Geghon Գեղօն[1]
Kersam Gersam Գերսամ[1]
Kevork Gevorg Գէորգ[1] George
Kint Gind Գինդ[1]
Kisag Gisak Գիսակ[1]
Գիւտ[1]
Klag Glak Գլակ[1]
Knel Gnel Գնէլ[1]
Kor Gor Գոռ[1]
Koris Goris Գորիս[1]
Kusan Gusan Գուսան[1]
Kurken Gurgen Գուրգէն[1] Գուրգեն Kourken, Gourgen
Krkur Grgur Գրգուռ[1]
Krikor Grigor Գրիգոր[1] Gregory
Krikoris Grigoris Գրիգորիս[1]
Taniel Daniel Դանիէլ[1] Biblical Daniel
Tavtag Davtak Դաւթակ[1]
Tavit Davit Դաւիթ[1] Biblical name David
Terenig Derenik Դերենիկ[1]
Tivtsazn Դիւցազն[1]
Trasdamad Drastamat Դրաստամատ[1]
Tro Dro Դրո[1]
Tovin Dovin Դուին[1]
Yetuart Yeduard Եդուարդ[1] Edward
Yeznig Yeznik Եզնիկ[1]
Yezr Yezr Եզր[1]
Yeghia Yeghia Եղիա[1]
Yeghishe Yeghishe Եղիշէ[1] Եղիշե
Yeghivart Yeghivard Եղիվարդ[1]
Yenovk Yenovk Ենովք[1]
Yesayi Yesayi Եսայի[1]
Yeremia Yeremia Երեմիա[1]
Yergat Yerkat Երկաթ[1] Iron
Yervant Yervand Երուանդ[1]
Yerchanig Yerjanik Երջանիկ[1] Happy
Yeprad Yeprat Եփրատ[1]
Yeprem Yeprem Եփրեմ[1]
Zadig Zatik Զատիկ[1] Easter?
Zareh Zareh Զարեհ[1]
Zarevant Zarevand Զարեւանդ[1]
Zarmayr Zarmayr Զարմայր[1]
Zarmig Zarmik Զարմիկ[1]
Zaven Zaven Զաւեն[1]
Zakaria Zakaria Զաքարիա[1] Zachary?
Zakare Zakare Զաքարէ[1] Zachary?
Zkon Zgon Զգօն[1]
Zenor Zenor Զենոր[1]
Zinvor Zinvor Զինուոր[1] Soldier
Zohrab Zohrap Զոհրապ[1]
Zoravar Zoravar Զօրավար[1]
Zorayr Zorayr Զօրայր[1]
Emmanuel Emmanuel Էմմանուէլ[1] Emmanuel
Ընձակ[1]
Takavor Tagavor Թագաւոր[1] King
Tateos Tadeos Թադէոս[1] Thaddeus
Tate Tade Թադէ[1]
Tatig Tatik Թաթիկ[1]
Tatul Tatul Թաթուլ[1] Tatoul
Tornig Tornik Թոռնիկ[1]
Torkom Torgom Թորգոմ[1]
Tovmas Tovmas Թովմաս[1] Thomas
Toros Toros Թորոս[1]
Tukhayr Tukhayr Թուխայր[1] Toukhayr, Tukhair, Toukhair
Tukhig Tukhik Թուխիկ[1] Toukhig, Toukhik
Jhirayr Jhirayr Ժիրայր[1] Jhirair, Jirayr, Jirair, Zhirayr, Zhirair
Imasdun Imastun Իմաստուն[1] Imasdoun, Imastoun
Ishkhan Ishkhan Իշխան[1] Prince
Isahag Isahak Իսահակ[1] Isaac?
Lampron Lambron Լամբրոն[1]
Levon Levon Լեւոն[1] Leon
Lernig Lernik Լեռնիկ[1]
Libarid Liparit Լիպարիտ[1]
Loys Լոյս[1]
Loris Loris Լոռիս[1]
Khat Khad Խադ[1]
Khajag Khajak Խաժակ[1]
Khachadur Khachatur Խաչատուր[1] Khachadour, Khachatour
Khacheres Khacheres Խաչերես[1]
Khachig Khachik Խաչիկ[1] little cross
Khoyank Khoyank Խոյանք[1]
Khosrov Khosrov Խոսրով[1]
Khoren Khoren Խորէն[1]
Dzamhur Ծամհուր[1]
Dzadur Ծատուր[1]
Dzerun Ծերուն[1]
Gamsaragan Kamsarakan Կամսարական[1]
Gamo Kamo Կամո[1]
Gaydzag Kaytsak Կայծակ[1] Spark?
Gaydzan Կայծան[1]
Gant Kand Կանդ[1]
Garabed Karapet Կարապետ[1] "the Forerunner", ie. John the Baptist
Garo Karo Կարօ[1]
Garen Karen Կարէն[1] Կարեն
Garig Karik Կարիկ[1]
Garin Karin Կարին[1]
Garbis Karpis Կարպիս[1]
Giligia Kilikia Կիլիկիա[1]
Giragos Kirakos Կիրակոս[1]
Կիւրեղ[1]
Gomidas Komitas Կոմիտաս[1]
Gosdon Koston Կոստան[1]
Gosdantin Kostandin Կոստանդին[1]
Goriun Koryun Կորիւն[1] Կորյուն
Gdrij Ktrich Կտրիճ[1]
Hazarabed Hazarapet Հազարապետ[1]
Hamazasb Hamazasp Համազասպ[1]
Hampartsum Hambardzum Համբարձում[1]
Hampig Hambik Համբիկ Short for Hampartsum
Hamlig Hamlik Համլիկ[1]
Hayasdan Hayastan Հայաստան[1]
Haytug Haydug Հայդուկ[1]
Hayg Hayk Հայկ[1] Haig, Haik
Haygazn Haykazn Հայկազն[1]
Haygazun Haykazun Հայկազուն[1]
Haygag Haykak Հայկակ[1]
Haygaser Haykaser Հայկասէր[1]
Haygashen Haykashen Հայկաշէն[1]
Haygaran Haykaran Հայկարամ[1]
Hayots Hayots Հայոց[1]
Hayrabed Hayrapet Հայրապէտ[1]
Hayrenik Hayrenik Հայրենիք[1]
Hayrig Hayrik Հայրիկ[1]
Hetum Hetum Հեթում[1]
Heros Heros Հերոս[1]
Հմայեակ[1]
Hovig Hovik Հովիկ[1]
Hraztan Hrazdan Հրազդան[1]
Hrahad Hrahat Հրահատ[1]
Hrayr Hrayr Հրայր[1] Hrair
Hrant Hrand Հրանդ[1]
Հրաշեայ[1]
Tsakig Dzagik Ձագիկ[1]
Ghazaros Ghazaros Ղազարոս[1]
Gharib Gharip Ղարիպ[1]
Ghevont Ghevond Ղեւոնդ[1]
Ghugas Ghukas Ղուկաս[1]
Janig Chanik Ճանիկ[1]
Matik Մաթիկ[1]
Malkhas Malkhas Մալխաս[1]
Magar Makar Մակար[1]
Maghakia Մաղաքիա[1]
Mampre Մամբրէ[1]
Mamigon Մամիկոն[1]
Mayis Մայիս[1]
Manase Մանասէ[1]
Manuel Մանուէլ[1]
Manug Manuk Մանուկ[1] meaning Child
Mashdots Mashtots Մաշտոց[1]
Masis Masis Մասիս[1]
Madteos Մատթէոս[1]
Markar Margar Մարգար[1]
Marzbed Marzpet Մարզպէտ[1]
Margos Markos Մարկոս[1]
Mardig Martik Մարտիկ[1] meaning warrior
Mardiros Martiros Մարտիրոս[1] meaning martyr
Melik Melik Մելիք[1] King/Prince
Melkon Melkon Մելքոն[1]
Meghrig Meghrik Մեղրիկ[1]
Mekhag Mekhak Մեխակ[1]
Medzarents Metsarents Մեծարենց[1]
Mesrob Mesrop Մեսրոպ[1]
Merujhan Merujhan Մերուժան[1]
Mjej Մժէժ[1]
Mihran Mihran Միհրան[1]
Mihrtad Միհրդատ[1]
Minas Minas Մինաս[1]
Misag Misak Միսակ[1]
Միւռոն[1]
Mikayel Միքայէլ[1]
Mleh Մլէհ[1]
Mkhitar Mkhitar Մխիթար[1]
Mgrdich Mkrtich Մկրտիչ[1]
Mher Mher Մհեր[1]
Mnatsagan Մնացական[1]
Mntsur Մնձուր[1]
Momig Momik Մոմիկ[1]
Movses Movses Մովսէս[1]
Mosig Mosik Մոսիկ[1]
Mushegh Mushegh Մուշեղ[1]
Murad Murat Մուրատ[1]
Յաբէթ[1]
Hagop Hakob Յակոբ[1] Jacob
Harut Harut Յարութ see Harutiun
Harutiun Յարութիւն[1]
Haro Յարօ[1] resurrection
Յոյս[1]
Hovag Hovak Յովակ[1]
Hovagim Hovakim Յովակիմ[1]
Hovhannes Յովհաննէս[1] Johnathon
Hovhan Յովհան[1]
Hovig Hovik Յովիկ[1]
Hovnatan Յովնաթան[1]
Hovnan Յովնան[1]
Hovsep Hovsep Յովսէփ[1]
Yurig Yurik Յուիկ[1]
Nazaret Nazaret Նազարէթ[1]
Nahabed Nahapet Նահապետ[1]
Nar Nar Նար[1]
Nartuni Նարդունի[1]
Nareg Narek Նարեկ[1]
Navasart Navasard Նաւասարդ[1]
Nerseh Ներսեհ[1]
Nerses Nerses Ներսէս[1]
Njteh Njdeh Նժդեհ[1]
Nigol Nikol ՆԻկոլ[1] short for Nigoghos/Nikoghos (Nicholas)
Nigoghos Nikoghos ՆԻկողոս[1] Nicholas
Nshan Nshan Նշան[1] Nishan
Norazn Նորազն[1]
Norayr Norayr Նորայր[1] meaning a New Male
Norig Norik Նորիկ[1] short for Norayr
Norhad Նորհատ[1]
Norvan Norvan Նորվան[1]
Nubar Nupar Նուպար[1]
Nbad Npat Նպատ[1]
Sharan Sharan Շարան[1]
Shahan Shahan Շահան[1]
Shahe Shahe Շահէ[1]
Shahen Shahen Շահէն[1]
Shahig Shahik Շահիկ[1]
Shahnur Շահնուր[1]
Shant Shant Շանթ[1]
Shabuh Շապուհ[1]
Shadarev Shatarev Շատարեւ[1]
Shara Shara Շարա[1]
Shavab Shavap Շաւասպ[1]
Shavarsh Shavarsh Շաւարշ[1]
Shen Shen Շէն[1]
Shiraz Shiraz Շիրազ[1]
Shirag Shirak Շիրակ[1]
Shmavon Շմաւոն[1]
Shnorhali Shnorhali Շնորհալի[1]
Shnorhk Շնորհք[1]
Vosgan Voskan Ոսկան[1]
Vosgeparan Voskebaran Ոսկեբարան[1]
Vosdan Vostan Ոստան[1]
Vorti Vordi Որդի[1]
Vorodan Vorotan Որոտան[1]
Charents Charents Չարենց[1]
Balig Պալիկ[1]
Baghdasar Paghtasar Պաղտասար[1]
Baghdig Պաղտիկ[1]
Baghdo Պաղտօ[1]
Babig Պապիկ[1]
Պատուական[1]
Badrig Patrik Պատրիկ[1]
Barkev Pargev Պարգեւ[1] Gift
Bared Baret Պարէտ[1]
Bartev Partev Պարթեւ[1]
Baruyr Paruyr Պարոյր[1]
Bedros Petros Պետրոս[1] Peter
Bedo Peto Պեպո[1]
Berj Perj Պերճ[1] Bertch, Pertch
Brosh Prosh Պռոշ[1]
Bsag Պսակ[1]
Boghos Poghos Պօղոս[1] Paul
Razmig Razmik Ռազմիկ[1] little soldier/fighter
Rafayel Ռաֆայէլ[1]
Rosdom Rostom Ռոստոմ[1]
Roupen Rouben Ռուբէն[1] Rubik, Roupig
Sahag Sahak Սահակ[1]
Samuel Սամուէլ[1]
Sasun Sasun Սամսոն[1]
Sanasar Sanasar Սանասար[1]
Sanadrug Sanatruk Սանատրուկ[1]
Sasun Sasun Սասուն[1]
Sarkis Sargis Սարգիս[1]
Sako Sago Սագօ[1]
Sarko Սարգօ[1]
Sahrad Սահրատ[1]
Saro Saro Սարօ[1]
Setrag Sedrak Սեդրակ[1]
Sebuh Sepuh Սեպուհ[1] Sebouh, Sepouh
Serop Serob Սերոբ[1]
Serovpe Սերովբէ[1]
Sero Sero Սերօ[1]
Sevag Sevak Սեւակ[1]
Sevan Sevan Սեւան[1]
Set Set Սէթ[1]
Simeon Simeon Սիմէոն[1] Simon
Simon Simon Սիմոն[1]
Sion Sion Սիոն[1] Zion
Sisag Sisak Սիսակ[1]
Siragan Sirakan Սիրական[1]
Sirak Sirak Սիրաք[1]
Sipan Sipan Սիփան[1]
Slak Slak Սլաք[1]
Smpad Smbat Սմբատ[1]
Soghomon Soghomon Սողոմոն[1] Solomon
Suren Suren Սուրէն[1]
Surig Surik Սուրիկ[1]
Sukias Sukias Սուքիաս[1]
Sdepan Stepan Ստեփան[1] Stephen
Sos Sos Սօս[1]
Vazken Vazgen Վազգէն[1]
Vazrig Vazrik Վազրիկ[1]
Vakhtang Vakhtank Վախթանկ[1]
Vakhdank Vakhtang Վախտանգ[1]
Vahakn Vahagn Վահագն[1]
Vahag Vahak
Vahan Vahan Վահան[1]
Vahe Vahe Վահէ[1]
Vahig Vahik Վահիկ[1]
Vahram Vahram Վահրամ[1]
Vahrij Վահրիճ[1]
Vanant Vanand Վանանդ[1]
Vanig Vanik Վանիկ[1]
Van Van Վան[1]
Vagharshag Vagharshak Վաղարշակ[1]
Vaghinag Vaghinak Վաղինակ[1]
Vanagan Vanakan Վանական[1]
Vachagan Vachakan Վաչական[1]
Vachakan Vachagan Վաչագան[1]
Vache Vache Վաչէ[1]
Vasag Vasak Վասակ[1] Vassak
Varak Varag Վարագ[1]
Varastad Varasdat Վարազդատ[1]
Varant Varand Վարանդ[1]
Vart Vard Վարդ[1]
Vartan Vardan Վարդան[1]
Vartavar Vardavar Վարդավառ[1]
Vartkes Vardges Վարդգես[1]
Varteres Varderes Վարդերես[1]
Varujhan Varujhan Վարուժան[1] Varujh, Varuzh
Viken Vigen Վիգէն[1]
Veradzin Վերածին[1]
Vem Vem Վէմ[1]
Vramshabuh Վռամշապուհ[1]
Vrej Vrej Վրէժ[1] revenge
Vrtanes Վրթանէս[1]
Vruyr Վրոյր[1]
Datev Tatev Տաթեւ[1]
Dajad Տաճատ[1]
Dadur Tatur Տատուր[1]
Daron Taron Տարօն[1]
Davros Տաւրոս[1]
Derun Տէրուն[1]
Dikran Tigran Տիգրան[1]
Dirazan Tirazan Տիրազան[1]
Dirayr Tirayr Տիրայր[1]
Diran Tiran Տիրան[1]
Diradur Tiratur Տիրատուր[1]
Dirit Tirit Տիրիթ[1]
Dork Tork Տորք[1]
Drtad Trdat Տրդատ[1]
Donabed Tonapet Տօնապետ[1]
Raffi Raffi ՐաՖՖի[1]
Tsavag Ցաւակ[1]
Tsolag Ցոլակ[1]
Paylag Paylak Փայլակ[1]
Panig Panik Փանիկ[1]
Panos Panos Փանոս[1]
Paren Paren Փառէն[1]
Parnag Parnak Փառնակ[1]
Paramaz Paramaz Փարամազ[1]
Pilibbos Փիլիպպոս[1] Philip
Kachig Քաջիկ[1]
Kachazun Քաջազուն[1]
Kachazor Քաջազօր[1]
Kachayr Քաջայր[1]
Քերովբէ[1]
Krisdapor Kristapor Քրիստափոր[1] Christopher
Oksen Ogsen Օգսէն[1]
Ohan Օհան[1]
One Օնէ[1]
Onnig Onniք Օննիկ[1]
Oshin Oshin Օշին[1] Osheen
Oshagan Oshakan Օշական[1]
Օտա[1]

The following names are not sourced, but are used by Armenians. Some should be incorporated into the list above (preferably with sources indicating the name is Armenian and the meaning), and the remainder removed.

A

 • Alik - wave
 • Anastas
 • Arameh
 • Araz
 • Arbi
 • Argam
 • Artin - short for Harutyun
 • Arto
 • Agamir
 • Arno (Arnault)
 • Atom

G

 • Gevorg
 • Garnik
 • Grisha (or Grish)

H

 • Haikaz
 • Hamo
 • Henrik (Henri, Genrikh) - the Armenian equivalent of Henry
 • Hrach (or Heratch)
 • Hrag

J

 • Jivan

K

 • Kerope

L

 • Lernik

M

 • Martun

N

 • Narbeh
 • Nayiri - Nairi or Nyree as in The Land of Nairi - ancient name of Armenia
 • Nurhan

R

 • Revig (Revik) - little revolution

S

 • Sarmen
 • Sarven
 • Sayat
 • Serouj
 • Seyran
 • Siamanto

T

 • Tevan
 • Tsolak

Y

 • Yerem - the Armenian equivalent of Jeremiah

Z

 • Zakar
 • Zorik

References

 1. 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 1.120 1.121 1.122 1.123 1.124 1.125 1.126 1.127 1.128 1.129 1.130 1.131 1.132 1.133 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.139 1.140 1.141 1.142 1.143 1.144 1.145 1.146 1.147 1.148 1.149 1.150 1.151 1.152 1.153 1.154 1.155 1.156 1.157 1.158 1.159 1.160 1.161 1.162 1.163 1.164 1.165 1.166 1.167 1.168 1.169 1.170 1.171 1.172 1.173 1.174 1.175 1.176 1.177 1.178 1.179 1.180 1.181 1.182 1.183 1.184 1.185 1.186 1.187 1.188 1.189 1.190 1.191 1.192 1.193 1.194 1.195 1.196 1.197 1.198 1.199 1.200 1.201 1.202 1.203 1.204 1.205 1.206 1.207 1.208 1.209 1.210 1.211 1.212 1.213 1.214 1.215 1.216 1.217 1.218 1.219 1.220 1.221 1.222 1.223 1.224 1.225 1.226 1.227 1.228 1.229 1.230 1.231 1.232 1.233 1.234 1.235 1.236 1.237 1.238 1.239 1.240 1.241 1.242 1.243 1.244 1.245 1.246 1.247 1.248 1.249 1.250 1.251 1.252 1.253 1.254 1.255 1.256 1.257 1.258 1.259 1.260 1.261 1.262 1.263 1.264 1.265 1.266 1.267 1.268 1.269 1.270 1.271 1.272 1.273 1.274 1.275 1.276 1.277 1.278 1.279 1.280 1.281 1.282 1.283 1.284 1.285 1.286 1.287 1.288 1.289 1.290 1.291 1.292 1.293 1.294 1.295 1.296 1.297 1.298 1.299 1.300 1.301 1.302 1.303 1.304 1.305 1.306 1.307 1.308 1.309 1.310 1.311 1.312 1.313 1.314 1.315 1.316 1.317 1.318 1.319 1.320 1.321 1.322 1.323 1.324 1.325 1.326 1.327 1.328 1.329 1.330 1.331 1.332 1.333 1.334 1.335 1.336 1.337 1.338 1.339 1.340 1.341 1.342 1.343 1.344 1.345 1.346 1.347 1.348 1.349 1.350 1.351 1.352 1.353 1.354 1.355 1.356 1.357 1.358 1.359 1.360 1.361 1.362 1.363 1.364 1.365 1.366 1.367 1.368 1.369 1.370 1.371 1.372 1.373 1.374 1.375 1.376 1.377 1.378 1.379 1.380 1.381 1.382 1.383 1.384 1.385 1.386 1.387 1.388 1.389 1.390 1.391 1.392 1.393 1.394 1.395 1.396 1.397 1.398 1.399 1.400 1.401 1.402 1.403 1.404 1.405 1.406 1.407 1.408 1.409 1.410 1.411 1.412 1.413 1.414 1.415 1.416 1.417 1.418 1.419 1.420 1.421 1.422 1.423 1.424 1.425 1.426 1.427 1.428 1.429 1.430 1.431 1.432 1.433 1.434 1.435 1.436 1.437 1.438 1.439 1.440 1.441 1.442 1.443 1.444 1.445 1.446 1.447 1.448 1.449 1.450 1.451 1.452 1.453 1.454 1.455 1.456 1.457 1.458 1.459 1.460 1.461 1.462 1.463 1.464 1.465 Յուշատետր 2002 Diary (Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America)
 2. 2.0 2.1 2.2 Հայոց անձնանունների բառարան,Հրաչեայ Աճառեան։ Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան, 1942-1962
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 Armenians' Names, 1973, by Martha Bilezikian Atikian and Hagop Atikian