Armenian Male Names

From armeniapedia.org
Revision as of 11:26, 23 November 2012 by Raffi (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

The names are given first in Western Armenian, then if there is an Eastern Armenian pronunciation, that is given. Popular alternative transliterations may be given, but generally the simple, phonetic transliteration will be used.

See also Armenian Female Names, Armenian Last Names


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


List of Armenian Boys Names
W Arm. Translit. E Arm. Translit. ԱՄ Հայերեն ԱԵ Հայերեն Meaning Nicknames & alt. translit.
Apkar Abgar Աբգար[1] Աբգար
Apel Abel Աբէլ[1]
Azad Azat Ազատ[1]
Aznavur Aznavur Ազնաւուր[1] Aznavour
Ազնուական[1]
Alishan Alishan Ալիշան[1] Alish
Agnuni Aknuni Ակնունի[1]
Aghan Aghan Աղան[1]
Aghasi Aghasi Աղասի[1]
Amaras Amaras Ամարաս[1]
Aykeg Aygek Այգեկ[1]
Anag Anak Անակ[1]
Antranig Andranik Անդրանիկ[1] the first son, coming first Anto, Ando, Andik, Antig
Anushavan Anushavan Անուշաւան[1] Anoushavan
Ashod Ashot Աշոտ[1]
Abirad Apirat Ապիրատ[1]
Arantser Arandzer Արանձեր[1]
Arad Arat Առատ[1]
Arakel Arakel Արաքել[1]
Aren Aren Առէն[1]
Arudz Aruts Առուծ[1]
Ajnag Ajnak Աժնակ[1]
Asoghig Asoghik Ասողիկ[1]
Asbed Aspet Ասպետ[1]
Asdvadadur Astvatstur Աստուածատուր[1]
Asdur Astur Ասատուր[1] Asdour, Astour
Adur Atur Ատուր[1] Adour, Atour
Adrushan Atrushan Ատրուշան[1]
Ara Ara Արա[1]
Arakadz Aragats Արագած[1]
Arayig Arayik Արայիկ[1] Արայիկ
Aram Aram Արամ[1]
Aramakt Aramagd Արամազդ[1]
Aramayis Aramayis Արամայիս[1] Aramais
Ararad Ararat Արարատ[1]
Arpun Arbun Արբուն[1] Arpoun, Arboun
Arek Areg Արէգ[1]
Arev Arev Արեւ[1]
Arushad Arushat Արուշատ[1] Aroushad, Aroushat
Ared Aret Արէտ[1]
Artun Artun Արթուն[1]
Ari Ari Արի[1]
Arisdages Aristakes Արիստակես[1]
Ardziv Artsiv Արծիւ[1]
Ardzruni Artsruni Արծրունի[1] Ardzrouni, Artsrouni
Ardzan Artsan Արծան[1]
Arman Arman Արման[1]
Armenag Armenak Արմենակ[1]
Armen Armen Արմեն[1]
Arshag Arshak Արշակ[1]
Arshavir Arshavir Արշաւիր[1]
Arshen Arshen Արշէն[1]
Arsen Arsen Արսէն[1]
Ardag Artak Արտակ[1]
Ardashes Artashes Արտաշէս[1]
Ardavazt Artavazd Արտաւազդ[1]
Ardavan Artavan Արտաւան[1]
Ardem Artem Արտեմ[1]
Ardoyd Artoyt Արտոյտ[1]
Ardos Artos Արտոս[1]
Arpiar Արփիար[1]
Arkay Arkay Արքայ[1]
Avak Avag Աւագ[1]
Avarayr Avarayr Աւարայր[1]
Aved Avet Աւետ[1]
Avedik Avetik Աւետիք[1]
Avedis Avetis Աւետիս[1] messenger for good news Avo
Avo Avo Աւո[1]
Papachan Babajan Բաբաջան[1]
Papken Babken Բաբգէն[1] Բաբկեն
Pakarad Bagarat Բագարատ[1]
Pakin Bagin Բագին[1]
Pakrat Bagrat Բագրատ[1]
Paze Baze Բազէ[1]
Pazug Bazuk Բազուկ[1]
Palig Balik Բալիկ[1]
Pagur Bakur Բակուր[1]
Panig Banik Բանիկ[1]
Pashkhi Bashkhi Բաշխի[1]
Parik Barik Բարիք[1]
Partughimeos Bartughimeos Բարթուղիմէոս[1]
Parunag Barunak Բարունակ[1]
Parsegh Barsegh Բարսեղ[1]
Peklar Beglar Բեգլար[1]
Penik Benik Բենիկ[1]
Petrak Bedrak Բեդրակ[1]
Բիւզանդ[1]
Բիւրատ[1]
Բիւրակ[1]
Kakig Gagik Գագիկ[1] Gago, Gagik
Kale Gale Գալէ[1]
Kalusd Galust Գալուստ[1]
Kalig Galik Գալիկ[1]
Kalo Galo Գալօ[1]
Kamar Gamar Գամար[1] Arch?
Kants Gandz Գանձ[1]
Karnig Garnik Գառնիկ[1]
Kasbar Gaspar Գասպար[1]
Karekin Garegin Գարեգին[1]
Kegham Gegham Գեղամ[1] Spear?
Keghart Geghard Գեղարդ[1]
Keghon Geghon Գեղօն[1]
Kersam Gersam Գերսամ[1]
Kevork Gevorg Գէորգ[1] George
Kint Gind Գինդ[1]
Kisag Gisak Գիսակ[1]
Գիւտ[1]
Klag Glak Գլակ[1]
Knel Gnel Գնէլ[1]
Kor Gor Գոռ[1]
Koris Goris Գորիս[1]
Kusan Gusan Գուսան[1]
Kurken Gurgen Գուրգէն[1] Գուրգեն Kourken, Gourgen
Krkur Grgur Գրգուռ[1]
Krikor Grigor Գրիգոր[1] Gregory
Krikoris Grigoris Գրիգորիս[1]
Taniel Daniel Դանիէլ[1] Biblical Daniel
Tavtag Davtak Դաւթակ[1]
Tavit Davit Դաւիթ[1] Biblical name David
Terenig Derenik Դերենիկ[1]
Tivtsazn Դիւցազն[1]
Trasdamad Drastamat Դրաստամատ[1]
Tro Dro Դրո[1]
Tovin Dovin Դուին[1]
Yetuart Yeduard Եդուարդ[1] Edward
Yeznig Yeznik Եզնիկ[1]
Yezr Yezr Եզր[1]
Yeghia Yeghia Եղիա[1]
Yeghishe Yeghishe Եղիշէ[1] Եղիշե
Yeghivart Yeghivard Եղիվարդ[1]
Yenovk Yenovk Ենովք[1]
Yesayi Yesayi Եսայի[1]
Yeremia Yeremia Երեմիա[1]
Yergat Yerkat Երկաթ[1] Iron
Yervant Yervand Երուանդ[1]
Yerchanig Yerjanik Երջանիկ[1] Happy
Yeprad Yeprat Եփրատ[1]
Yeprem Yeprem Եփրեմ[1]
Zadig Zatik Զատիկ[1] Easter?
Zareh Zareh Զարեհ[1]
Zarevant Zarevand Զարեւանդ[1]
Zarmayr Zarmayr Զարմայր[1]
Zarmig Zarmik Զարմիկ[1]
Zaven Zaven Զաւեն[1]
Zakaria Zakaria Զաքարիա[1] Zachary?
Zakare Zakare Զաքարէ[1] Zachary?
Zkon Zgon Զգօն[1]
Zenor Zenor Զենոր[1]
Zinvor Zinvor Զինուոր[1] Soldier
Zohrab Zohrap Զոհրապ[1]
Zoravar Zoravar Զօրավար[1]
Zorayr Zorayr Զօրայր[1]
Emmanuel Emmanuel Էմմանուէլ[1] Emmanuel
Ընձակ[1]
Takavor Tagavor Թագաւոր[1] King
Tateos Tadeos Թադէոս[1] Thaddeus
Tate Tade Թադէ[1]
Tatig Tatik Թաթիկ[1]
Tatul Tatul Թաթուլ[1] Tatoul
Tornig Tornik Թոռնիկ[1]
Torkom Torgom Թորգոմ[1]
Tovmas Tovmas Թովմաս[1] Thomas
Toros Toros Թորոս[1]
Tukhayr Tukhayr Թուխայր[1] Toukhayr, Tukhair, Toukhair
Tukhig Tukhik Թուխիկ[1] Toukhig, Toukhik
Jhirayr Jhirayr Ժիրայր[1] Jhirair, Jirayr, Jirair, Zhirayr, Zhirair
Imasdun Imastun Իմաստուն[1] Imasdoun, Imastoun
Ishkhan Ishkhan Իշխան[1] Prince
Isahag Isahak Իսահակ[1] Isaac?
Lampron Lambron Լամբրոն[1]
Levon Levon Լեւոն[1] Leon
Lernig Lernik Լեռնիկ[1]
Libarid Liparit Լիպարիտ[1]
Loys Լոյս[1]
Loris Loris Լոռիս[1]
Khat Khad Խադ[1]
Khajag Khajak Խաժակ[1]
Khachadur Khachatur Խաչատուր[1] Khachadour, Khachatour
Khacheres Khacheres Խաչերես[1]
Khachig Khachik Խաչիկ[1] little cross
Khoyank Khoyank Խոյանք[1]
Khosrov Khosrov Խոսրով[1]
Khoren Khoren Խորէն[1]
Ծամհուր[1]
Ծատուր[1]
Ծերուն[1]
Gamsaragan Kamsarakan Կամսարական[1]
Gamo Kamo Կամո[1]
Gaydzag Kaytsak Կայծակ[1] Spark?
Կայծան[1]
Կանդ[1]
Garabed Karapet Կարապետ[1]
Garo Karo Կարօ[1]
Garen Karen Կարէն[1] Կարեն
Garig Karik Կարիկ[1]
Garin Karin Կարին[1]
Garbis Karpis Կարպիս[1]
Giligia Kilikia Կիլիկիա[1]
Giragos Kirakos Կիրակոս[1]
Կիւրեղ[1]
Gomidas Komitas Կոմիտաս[1]
Gosdon Koston Կոստան[1]
Gosdantin Kostandin Կոստանդին[1]
Goriun Koryun Կորիւն[1] Կորյուն
Gdrij Ktrich Կտրիճ[1]
Hazarabed Hazarapet Հազարապետ[1]
Hamazasb Hamazasp Համազասպ[1]
Hampartsum Hambardzum Համբարձում[1]
Hamlig Hamlik Համլիկ[1]
Hayasdan Hayastan Հայաստան[1]
Haytug Haydug Հայդուկ[1]
Hayg Hayk Հայկ[1] Haig, Haik
Haygazn Haykazn Հայկազն[1]
Haygazun Haykazun Հայկազուն[1]
Haygag Haykak Հայկակ[1]
Haygaser Haykaser Հայկասէր[1]
Haygashen Haykashen Հայկաշէն[1]
Haygaran Haykaran Հայկարամ[1]
Hayots Hayots Հայոց[1]
Hayrabed Hayrapet Հայրապէտ[1]
Hayrenik Hayrenik Հայրենիք[1]
Hayrig Hayrik Հայրիկ[1]
Hetum Hetum Հեթում[1]
Heros Heros Հերոս[1]
Հմայեակ[1]
Hovig Hovik Հովիկ[1]
Hraztan Hrazdan Հրազդան[1]
Hrahad Hrahat Հրահատ[1]
Hrayr Hrayr Հրայր[1] Hrair
Hrant Hrand Հրանդ[1]
Հրաշեայ[1]
Tsakig Dzagik Ձագիկ[1]
Ghazaros Ghazaros Ղազարոս[1]
Gharib Gharip Ղարիպ[1]
Ghevont Ghevond Ղեւոնդ[1]
Ghugas Ghukas Ղուկաս[1]
Janig Chanik Ճանիկ[1]
Matik Մաթիկ[1]
Malkhas Malkhas Մալխաս[1]
Magar Makar Մակար[1]
Maghakia Մաղաքիա[1]
Mampre Մամբրէ[1]
Mamigon Մամիկոն[1]
Mayis Մայիս[1]
Manase Մանասէ[1]
Manuel Մանուէլ[1]
Manug Manuk Մանուկ[1]
Mashdots Mashtots Մաշտոց[1]
Masis Masis Մասիս[1]
Madteos Մատթէոս[1]
Markar Margar Մարգար[1]
Marzbed Marzpet Մարզպէտ[1]
Margos Markos Մարկոս[1]
Mardig Martik Մարտիկ[1]
Mardiros Martiros Մարտիրոս[1]
Melik Melik Մելիք[1]
Melkon Melkon Մելքոն[1]
Meghrig Meghrik Մեղրիկ[1]
Mekhag Mekhak Մեխակ[1]
Medzarents Metsarents Մեծարենց[1]
Mesrob Mesrop Մեսրոպ[1]
Merujhan Merujhan Մերուժան[1]
Մժէժ[1]
Mihran Mihran Միհրան[1]
Mihrtad Միհրդատ[1]
Minas Minas Մինաս[1]
Misag Misak Միսակ[1]
Միւռոն[1]
Mikayel Միքայէլ[1]
Mleh Մլէհ[1]
Mkhitar Mkhitar Մխիթար[1]
Mgrdich Mkrtich Մկրտիչ[1]
Mher Mher Մհեր[1]
Մնացական[1]
Մնձուր[1]
Մոմիկ[1]
Մովսէս[1]
Մոսիկ[1]
Մուշեղ[1]
Մուրատ[1]
Յաբէթ[1]
Յակոբ[1]
Յարութիւն[1]
Յարօ[1]
Յոյս[1]
Յովակ[1]
Յովակիմ[1]
Յովհաննէս[1]
Յովհան[1]
Յովիկ[1]
Յովնաթան[1]
Յովնն[1]
Յովսէփ[1]
Յուիկ[1]
Նազարէթ[1]
Նահապետ[1]
Նար[1]
Նարդունի[1]
Նարեկ[1]
Նաւասարդ[1]
Ներսեհ[1]
Ներսէս[1]
Նժդեհ[1]
ՆԻկոլ[1]
ՆԻկողոս[1]
Նշան[1]
Նորազն[1]
Նորայր[1]
Նորիկ[1]
Նորհատ[1]
Նորվան[1]
Նուպար[1]
Նպատ[1]
Շարան[1]
Շահան[1]
Շահէ[1]
Շահէն[1]
Շահիկ[1]
Շահնուր[1]
Շանթ[1]
Շապուհ[1]
Շատարեւ[1]
Շարա[1]
Շաւասպ[1]
Շաւարշ[1]
Շէն[1]
Շիրազ[1]
Շիրակ[1]
Շմաւոն[1]
Շնորհալի[1]
Շնորհք[1]
Ոսկան[1]
Ոսկեբարան[1]
Ոստան[1]
Որդի[1]
Որոտան[1]
Չարենց[1]
Պալիկ[1]
Պաղտասար[1]
Պաղտիկ[1]
Պաղտօ[1]
Պապիկ[1]
Պատուական[1]
Պատրիկ[1]
Պարգեւ[1]
Պարէտ[1]
Պարթեւ[1]
Պարոյր[1]
Պետրոս[1]
Պեպո[1]
Պերճ[1]
Պռոշ[1]
Պսակ[1]
Պօղոս[1]
Ռազմիկ[1]
Ռաֆայէլ[1]
Ռոստոմ[1]
Ռուբէն[1]
Ս[1]
Վ[1]
Տ[1]
ՐաՖՖի[1]
Ցաւակ[1]
Ցոլակ[1]
Փ[1]
Ք[1]
Օ[1]


A

 • Alik - wave
 • Anastas
 • Arameh
 • Araz
 • Arbi
 • Argam
 • Ari
 • Artin - short for Harutyun
 • Arto
 • Agamir
 • Arno (Arnault)
 • Atom

B

 • Baghdasar
 • Bartev (Partev)
 • Bedros (Petros) - the Armenian equivalent of Peter
 • Berj (Pertch)
 • Boghos (Poghos) - the Armenian equivalent of Paul

D

 • Daron (Taron)
 • Dikran (Tigran)
 • Derenik
 • Datev
 • Dertad (Tertad)

G

 • Garen (Karen)
 • Garo (Karo)
 • Garbis (Karpis)
 • Garabed (Karapet) - meaning "the Forerunner", ie. John the Baptist
 • Gevorg
 • Garnik
 • Grisha (or Grish)
 • Gurgen (Kourken)

H

 • Hagop (Hakob) - the Armenian equivalent of Jacob
 • Haig-Haik (Hayk)
 • Haikaz
 • Hamo
 • Hampardzum (Hambartsum)
 • Hampig (Hambik) - short for Hampardzum (Hambartsum)
 • Harut - shortened version of Harutyun, also spelled Harout
 • Harutyun - resurrection
 • Henrik (Henri, Genrikh) - the Armenian equivalent of Henry
 • Hovhannes - the Armenian equivalent of John
 • Hovig (or Hovik) - SEE Hovahannes
 • Hovsep
 • Hrach (or Heratch)
 • Hrag
 • Hrair (Hrayr)
 • Hrant

J

 • Jivan

K

 • Kerope
 • Krikor (Grigor) - the Armenian equivalent of
 • Kopernik - Ancient Armenian and rare name

L

 • Lernik

M

 • Manuel (Manvel)
 • Manoug (Manuk)- meaning Child
 • Mardig - meaning warrior
 • Mardiros - meaning marthyr
 • Markar
 • Masis - alternate name for Ararat
 • Melik - meaning king
 • Mesrob
 • Mher
 • Mihran
 • Minas
 • Misak
 • Mushegh
 • Masis - named after The Mountain
 • Murat
 • Mayis
 • Marzpet
 • Martun
 • Matevos

N

 • Narbeh
 • Nareg (Narek)- Village where the Saint & Poet, Grigor Narekatsi was born. Short for Naregatsi
 • Nayiri - Nairi or Nyree as in The Land of Nairi - ancient name of Armenia
 • Nigoghos (Nikoghos)- Nicholas
 • Nigol (Nikol) - short for Nigoghos/Nikoghos - Nicholas
 • Nishan
 • Norayr - meaning a New Male
 • Norig (Norik) - short for Norayr
 • Nurhan

O

 • Oksen
 • Ohan - Short for Ohannes or Hovhannes - Armenian for John
 • Ohannes - equivalent to Hovhannes
 • Onnig (Onnik)
 • Oshagan (Oshakan)

P

 • Papken (Babken)
 • Pargev - Meaning Gift
 • Pakrat (Bagrat)
 • Pilbos (Philip)

R

 • Raffi - not used by Armenians until a widely popular author chose it as his pen name
 • Razmig (Razmik) - little soldier/fighter
 • Revig (Revik) - little revolution
 • Rosdom
 • Roupen (Rubik, Roupig -dimunitives)

S

 • Sahag (or Sahak)
 • Samuel
 • Sanasar
 • Sarmen
 • Sarkis (or Sargis)
 • Saro
 • Sarven
 • Sasoun
 • Sayat
 • Sebouh (or Sepouh)
 • Serop
 • Serouj
 • Setrag (or Setrak)
 • Sevag (or Sevak)
 • Sevan
 • Seyran
 • Shahan
 • Shahe
 • Shahen
 • Shant
 • Shavarsh
 • Siamanto
 • Simon
 • Sipan
 • Smbat
 • Soghomon - the Armenian equivalent of Solomon
 • Stepan (sometimes Depanhos "s" silent)
 • Suren

T

 • Tevan
 • Tsolak

V

 • Vache
 • Vahag (Vahak)
 • Vahakn
 • Vahan
 • Vahe
 • Vahram
 • Van
 • Varand
 • Varastadt
 • Vartan (Vardan)
 • Vartkes
 • Varujh (SEE Varoujan)
 • Varujhan (Varujhan, Varuzhan, shortened version is Varujh, Varuzh)
 • Vassak
 • Vazken
 • Vem
 • Viken (Vigen)
 • Vrej - revenge

Y

 • Yenovk (or Yenovg)- An ancient name
 • Yerem - the Armenian equivalent of Jeremiah

Z

 • Zakar
 • Zorik

References

 1. 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 1.120 1.121 1.122 1.123 1.124 1.125 1.126 1.127 1.128 1.129 1.130 1.131 1.132 1.133 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.139 1.140 1.141 1.142 1.143 1.144 1.145 1.146 1.147 1.148 1.149 1.150 1.151 1.152 1.153 1.154 1.155 1.156 1.157 1.158 1.159 1.160 1.161 1.162 1.163 1.164 1.165 1.166 1.167 1.168 1.169 1.170 1.171 1.172 1.173 1.174 1.175 1.176 1.177 1.178 1.179 1.180 1.181 1.182 1.183 1.184 1.185 1.186 1.187 1.188 1.189 1.190 1.191 1.192 1.193 1.194 1.195 1.196 1.197 1.198 1.199 1.200 1.201 1.202 1.203 1.204 1.205 1.206 1.207 1.208 1.209 1.210 1.211 1.212 1.213 1.214 1.215 1.216 1.217 1.218 1.219 1.220 1.221 1.222 1.223 1.224 1.225 1.226 1.227 1.228 1.229 1.230 1.231 1.232 1.233 1.234 1.235 1.236 1.237 1.238 1.239 1.240 1.241 1.242 1.243 1.244 1.245 1.246 1.247 1.248 1.249 1.250 1.251 1.252 1.253 1.254 1.255 1.256 1.257 1.258 1.259 1.260 1.261 1.262 1.263 1.264 1.265 1.266 1.267 1.268 1.269 1.270 1.271 1.272 1.273 1.274 1.275 1.276 1.277 1.278 1.279 1.280 1.281 1.282 1.283 1.284 1.285 1.286 1.287 1.288 1.289 1.290 1.291 1.292 1.293 1.294 1.295 1.296 1.297 1.298 1.299 1.300 1.301 1.302 1.303 1.304 1.305 1.306 1.307 1.308 1.309 1.310 1.311 1.312 1.313 1.314 1.315 1.316 1.317 1.318 1.319 1.320 1.321 1.322 1.323 1.324 1.325 1.326 1.327 1.328 1.329 1.330 1.331 1.332 1.333 1.334 1.335 1.336 1.337 1.338 1.339 1.340 1.341 1.342 1.343 1.344 1.345 1.346 1.347 1.348 1.349 1.350 1.351 1.352 1.353 1.354 1.355 1.356 1.357 1.358 1.359 1.360 1.361 1.362 1.363 1.364 1.365 1.366 Յուշատետր 2002 Diary (Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America)