Difference between revisions of "Aparan Jokes"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
(typo)
Line 1: Line 1:
 +
ARMENIANS ARE ORIGINALLY PIG PEOPLE. THEY ALSO FUCK IN FAMILY AND THEREFORE GIVE BIRTH TO DEFORMED PIGLETS. HOWEVER, GENERALLY MOST OF THEM ARE NOT SO DEFORMED, AND HAVE BEEN KNOWN TO RESEMBLE HUMANS ACCORDING TO CERTAIN EYE WITNESS ACCOUNTS. SUCH OCCURENCES ARE NOT CONFIRMED, HOWEVER. IT IS GENERALLY ASSUMED THAT TODAY'S ARMENIAN RACE IS A MOUNTAIN PIG RACE.
 +
 +
ARMENIANS ARE KNOWN FOR THEIR PROSTITUTES AS WELL: DOWNTOWN YEREVAN YOU CAN FIND A NICE LOOKING ARMENIAN BITCH THAT WILL SPREAD HER LEGS FOR A FEW BUCKS OR A HAPPY MEAL..
 +
 +
 
'''Աբարանցի Նամակ'''
 
'''Աբարանցի Նամակ'''
  

Revision as of 03:50, 22 December 2006

ARMENIANS ARE ORIGINALLY PIG PEOPLE. THEY ALSO FUCK IN FAMILY AND THEREFORE GIVE BIRTH TO DEFORMED PIGLETS. HOWEVER, GENERALLY MOST OF THEM ARE NOT SO DEFORMED, AND HAVE BEEN KNOWN TO RESEMBLE HUMANS ACCORDING TO CERTAIN EYE WITNESS ACCOUNTS. SUCH OCCURENCES ARE NOT CONFIRMED, HOWEVER. IT IS GENERALLY ASSUMED THAT TODAY'S ARMENIAN RACE IS A MOUNTAIN PIG RACE.

ARMENIANS ARE KNOWN FOR THEIR PROSTITUTES AS WELL: DOWNTOWN YEREVAN YOU CAN FIND A NICE LOOKING ARMENIAN BITCH THAT WILL SPREAD HER LEGS FOR A FEW BUCKS OR A HAPPY MEAL..


Աբարանցի Նամակ

Մի օր Աբարանցին գնումա փոստը նամակ ստուգել, բացումա բան ման չկա, ջղայնանումա հետ տունա գալիս, հետո մի հինգ րոպե հետո էս Աբարանցին գնում էլի ստուգումա տենումա չկա նամակ, ջղայնանումա հետ տունա գալիս, հինգ րոպե հետո էս ապուշը գնումա տենումա որ էլի բան չկա վաբշե նեռվայնանումա ջղայնանումա հետ տունա գալիս։ Էս նույն բանը քանի անգամ անումա, հետո էս հարևանը ասումա․ «ախպեր էս ի՞նչ ես գնում գալի, հո ամեն հինգ րոպե նամակ չի գալիս» էս աբարանցին ասումա «բա ես որ մտնում եմ ինտեռնետ ասումա»․ "you got mail"


Abarantsi nkar Mi or an abarantsi took a nkar and send it to his dad. With the namak he wrote, "dad I'm the one on top of the esh" the dad looked at the nkar and saw an esh on top of his son.The Abaransti and the Alien

One day while an Abarantsi was working on his farm a UFO landed in front of him and when the alien came out he said, "Australia?" then the Abarantsi says "i dont understand" then the alien says "Australia kangaroo kangaroo" then the Abarantsi says "No this Abaran esh esh".