Difference between revisions of "Սասունցի Դավիթ II:1"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
Line 8: Line 8:
 
:Դառնամ,  զօղորմին  տամ,  
 
:Դառնամ,  զօղորմին  տամ,  
 
:Տամ զօղորմին նորեն,
 
:Տամ զօղորմին նորեն,
            :Հազա՜ր զօղորմի՝ Գագիկ թագավորին.  
+
:Հազա՜ր զօղորմի՝ Գագիկ թագավորին.  
 
:Դառնամ-զօղորմի՚ն  տամ,  
 
:Դառնամ-զօղորմի՚ն  տամ,  
 
:Տամ զօղորմին նորեն,
 
:Տամ զօղորմին նորեն,
            :Հազա՜ր  օղորմի՝ Մելիքսեթ քահանին.
+
:Հազա՜ր  օղորմի՝ Մելիքսեթ քահանին.
 
:Դառնամ,  զօղորմի՚ն տամ,  
 
:Դառնամ,  զօղորմի՚ն տամ,  
 
:Տամ զօղորմին նորեն,
 
:Տամ զօղորմին նորեն,
            :Հազա՜ր օղորմի՝ Դեղձուն ճուղ-Ծամին.
+
:Հազա՜ր օղորմի՝ Դեղձուն Ճուղ-Ծամին.
 
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ,  
 
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ,  
 
:Տամ զօղորմին նորեն,
 
:Տամ զօղորմին նորեն,
            :Հազա՜ր օղորմի՝ Սանասարին.
+
:Հազա՜ր օղորմի՝ Սանասարին.
 
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ,  
 
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ,  
 
:Տամ զօղորմին  նորեն,
 
:Տամ զօղորմին  նորեն,
Line 23: Line 23:
 
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ,  
 
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ,  
 
:Տամ զօղորմին  նորեն,
 
:Տամ զօղորմին  նորեն,
            :Հազա՜ր  օղորմի՝ քեռի Թորոսին,
+
:Հազա՜ր  օղորմի՝ քեռի Թորոսին,
 
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ,  
 
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ,  
 
:Տամ զօղորմին նորեն,
 
:Տամ զօղորմին նորեն,
            :Հազա՜ր  օղորմի՝ Ձենով Օհանին.
+
:Հազա՜ր  օղորմի՝ Ձենով Օհանին.
 +
:Դառնամ,  զօղորմին  տամ,
 +
:Տամ զօղորմի՛ն նորեն,
 +
:Հազա՜ր օղորմի՝ մեծ Մհերին.
 +
:Դառնամ,  զօղորմի՛ն  տամ
 +
:Տամ զօղորմին նորեն,
 +
:Հազա՜ր օղորմի՝ Արմաղան խաթունին.
 +
:Դաոնամ, զօղորմի՚ն տամ,
 +
:Տամ զօղորմին նորեն,
 +
:Հազա՜ր օղՈրմի՝Իսմիլ  խանումին՛
 +
:Դառնամ, զօղորմի՚ն տամ,
 +
:Տամ զօղորմին նորեն,
 +
:Հազա՜ր օղորմի՝ Սասնա տան  մեծին ու պստիկին:

Revision as of 10:49, 12 February 2006

<- Եդ Սասունցի Դավիթ

Ճյուղ երկրորդ

ՄԵԾ ՄՀԵՐ


Դառնամ, զօղորմին տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
Հազա՜ր զօղորմի՝ Գագիկ թագավորին.
Դառնամ-զօղորմի՚ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
Հազա՜ր օղորմի՝ Մելիքսեթ քահանին.
Դառնամ, զօղորմի՚ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
Հազա՜ր օղորմի՝ Դեղձուն Ճուղ-Ծամին.
Դառնամ, զօղորմի՛ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
Հազա՜ր օղորմի՝ Սանասարին.
Դառնամ, զօղորմի՛ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
Հազա՜ր օղորմի՝ Բաղդաււարին.
Դառնամ, զօղորմի՛ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
Հազա՜ր օղորմի՝ քեռի Թորոսին,
Դառնամ, զօղորմի՛ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
Հազա՜ր օղորմի՝ Ձենով Օհանին.
Դառնամ, զօղորմին տամ,
Տամ զօղորմի՛ն նորեն,
Հազա՜ր օղորմի՝ մեծ Մհերին.
Դառնամ, զօղորմի՛ն տամ
Տամ զօղորմին նորեն,
Հազա՜ր օղորմի՝ Արմաղան խաթունին.
Դաոնամ, զօղորմի՚ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
Հազա՜ր օղՈրմի՝Իսմիլ խանումին՛
Դառնամ, զօղորմի՚ն տամ,
Տամ զօղորմին նորեն,
Հազա՜ր օղորմի՝ Սասնա տան մեծին ու պստիկին: