Պիրլու

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Պիրլու, (Пирлу, Pirlu), Պիրիլի, Պիրի լու, Պիրլու, Փերլու, Փիրիլի, Փիրիլու, Փիրլու Վերին, Ֆուրլու, Ֆարուլու – Գյուղ ՀՀ Կապանի շրջ-ում, Կապան ք-ից 21-22 կմ հս–արմ, Գեղի գետի ձախ ափին, զառիթափ լ-նալանջի վրա։ Տների մեծ մասը տանիքավոր է։ 1831 թ ուներ 41, 1897 թ՝ 140, 1926 թ 26, 1939 թ 23 5, 1 959 թ՝ 320, 1970 թ 650, 1979 թ՝ 586, 1989 թ՝ 405 բնակիչ։ Զբաղվում էին անասնապահությամբ, բանջարաբոստա նային կուլտուրաների (կարտոֆիլի) մշակությամբ։ Ուներ 7-ամյա դպրոց, ակումբ–գրադարան։ 1960-ական թթ պահպանվում էր կիսակործան անշուք եկեղեցին։ Փ-ն տեղաբնակներր անվանել են նաև Փ Վե րին, իսկ գ-ից քիչ ներքև րնկած 10-12 տներր՝ Ներքին Փ, որը 03. 04. 1991 թ վեր անվանվել Է Գեղավանք։ Գեղիի ջրամբարի կառուցման կապակցությամբ Փ-ն ապաբնակեցվել Է, և Փ ու Բահառլու գ-երի բնա կիչները 1984 թ տեղափոխվել են նոր կառուցված բանավանը։