Պարզ լիճ

From armeniapedia.org
Revision as of 05:26, 28 March 2007 by Envoy (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Պարզ լիճ, (Парз лич, Parz Lich) - Լճակ ՀՀ-ում, Դիլիջան ք-ից 9 կմ հս-արլ, Արեգունի լշ-ի հս-արմ գեղատեսիլ անտառապատ լանջին։ Արտահոսք ունեցող, սո ղանքաարզելափակոցային ծագումի լճակ է։ Բարձր 1350 մ, երկար 300 մ, լայն մինչև 70–80 մ, միջին խորությունը՝ 3 (առավելագույնը՝ 18) մ, մակերեսը՝ 0,027 քառ կմ, ծավալը՝ 83,8 հազ խոր մ։