Չափնի

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Չափնի, (Чапни, Chapni) Չափին, Չափնի Ներքին, Չսփնիս - Գյուղ ՀՀ Կապանի շրջ-ում. Նլրա հս-արլ կողմում, Շաբադին գետի վերին հոսանքի ձորում. Արծվանիկ գ-ից 3 կմ հս-արմ, գեղատեսիլ վայրում, որի շրջակայքում կան թփուտներ։ Նախկինում՛ Ելիզավետպոլլի նաէւ-ի Զանգեզուրի. իսկ հնում՝ Մեծ Հայքի Սյունիք աշխ-ի Բարկուշատ գավ-ում։ Տների մեծագույն մա-սը տանիքով է ե հարմարավետ։ Հիշատակ-վում է միջին ւդդ։ Այսւոեղ կարևուր անցքեր են տեղի ունեցել Կապանի 18-րդ դ ազատագրական պատերազմների ժամանակ։ 1930– ակսւն թթ մինչև 1959 թ Չ Զանգեգուրի պղնձի, ապա պղնձամոլիբդենային կոմբի-նատի օժանդակ տնտեսությունն էր։ 1831-ին ուներ 69. 1897-ին՝ 400, 1929-ին՝ 2.31, 1939– ին՝ 239, 1959-ին՝ 157. 1970-ին՝ 137, 1979֊ ին 77, 1989-ին՝ 67 հայ բնակիչ։ Ունի ա– կումբ և գրադարան։ Եկեղեցին (1912 թ) կանգուն է։ Գ-ի մոտ գտնվում է Խորձոր վայրը. 04.12.1995 թ մտել է ՀՀ Սյունիքի մարգի մեջ։