Մատաղիս

From armeniapedia.org
Revision as of 14:22, 16 February 2007 by Envoy (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Մատաղիս, (Матагис, Mataghis), Գյուղատեղի Ելիզավետպոլի նահանգի Ջևանշիրի գավ-ում, Վաղահաս (այժմյան ԼՂԻՄ Մարդակերտի շրջ-ի Մաղավուզ) գ-ի արլ. կողմում: Ըստ ավանդության` նախկինում ունեցել 800 տ. Բնակիչ: Մ. Բարխուդարյանի վկայությամբ Թարթառի աջ ափին կային մի քանի կիսավեր մատուռ, քարուկրե կամրջի ավերակներ և մեծ-մեծ խաչարձաններ: