Difference between revisions of "Հովհաննես Թումանյան"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
trlaraccodel
 
 
[[Hovhannes Tumanian]]
 
[[Hovhannes Tumanian]]
  
==Հեքիաթներ==
+
==Հեքիաթներ==
*[[Հովհաննես Թումանյան: Ուլիկը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Ուլիկը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Չախչախ թագավորը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Չախչախ թագավորը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Տերն ու ծառան]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Տերն ու ծառան]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Քաջ Նազար]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Քաջ Նազար]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Անխելք մարդը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Անխելք մարդը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Պոչատ աղվեսը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Պոչատ աղվեսը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Ծիտը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Ծիտը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Ճամփորդներ]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Ճամփորդներ]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Կացին ախպեր]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Կացին ախպեր]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Սուտասանը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Սուտասանը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Ոսկու կարասը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Ոսկու կարասը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Խելոքն ու հիմարը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Խելոքն ու հիմարը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Խոսող ձուկը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Խոսող ձուկը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Կռնատ աղջիկը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Կռնատ աղջիկը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Անհաղթ աքլորը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Անհաղթ աքլորը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Բարեկենդանը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Բարեկենդանը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Սուտլիկ Որսկանը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Սուտլիկ Որսկանը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Անբան Հուռին]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Անբան Հուռին]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Եդեմական ծաղիկը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Եդեմական ծաղիկը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Կիկոսի մահը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Կիկոսի մահը]]
*[[Հովհաննես Թումանյան: Ձախորդ Փանոսի հեքիաթը]]
+
*[[Հովհաննես Թումանյան: Ձախորդ Փանոսի հեքիաթը]]
  
==Թարգմանություններ և փոխադրություններ==
+
==Թարգմանություններ և փոխադրություններ==
  
*[[Հնդկական: Ոսկի քաղաքը]]  
+
*[[Հնդկական: Ոսկի քաղաքը]]  
*[[Ճապոնական: Լեզուն կտրած ծիտիկը]]
+
*[[Ճապոնական: Լեզուն կտրած ծիտիկը]]
*[[Ճապոնական: Փոքրիկ ձկնորսը]]
+
*[[Ճապոնական: Փոքրիկ ձկնորսը]]
*[[Իտալական: Մարդակերի աղջիկն ու խորհրդավոր վարպետը]]
+
*[[Իտալական: Մարդակերի աղջիկն ու խորհրդավոր վարպետը]]
*[[Իտալական: Որոտ թագավորը]]
+
*[[Իտալական: Որոտ թագավորը]]
*[[Ռուսական: Գեղեցկուհի Վասիլիսան]]
+
*[[Ռուսական: Գեղեցկուհի Վասիլիսան]]
*[[Հնդկական: Աստղերից իջած կինը]]
+
*[[Հնդկական: Աստղերից իջած կինը]]
*[[Իռլանդական: Կախարդի քսակը]]
+
*[[Իռլանդական: Կախարդի քսակը]]
*[[Արաբական: Անգին քարը]]
+
*[[Արաբական: Անգին քարը]]
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Լուսերեսն ու Վարդերեսը]]
+
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Լուսերեսն ու Վարդերեսը]]
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Սագարած աղջիկը]]
+
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Սագարած աղջիկը]]
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Զարմանալի աշուղը]]
+
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Զարմանալի աշուղը]]
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Գորտը]]
+
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Գորտը]]
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Հենզելն ու Գրետելը]]
+
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Հենզելն ու Գրետելը]]
*[[Ռուսական: Կարմիր ծաղիկը]]
+
*[[Ռուսական: Կարմիր ծաղիկը]]
*[[Գերմանակն: Աներևույթ թագավորությունը]]
+
*[[Գերմանակն: Աներևույթ թագավորությունը]]
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Ճերմակ օձը]]
+
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Ճերմակ օձը]]
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Մոխրոտը]]
+
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Մոխրոտը]]
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Անտառի տնակը]]
+
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Անտառի տնակը]]
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Կարմրիկը]]
+
*[[Գրիմ Եղբայրներ: Կարմրիկը]]
  
 
==External links==
 
==External links==
*http://wikisource.org/wiki/Հովհաննես_Թումանյան
+
*http://hy.wikisource.org/wiki/Հովհաննես_Թումանյան

Latest revision as of 07:02, 6 February 2008

Hovhannes Tumanian

Հեքիաթներ

Թարգմանություններ և փոխադրություններ

External links