Կարմիր աղեկ

From armeniapedia.org
Revision as of 15:59, 22 February 2007 by Envoy (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Կարմիր աղեկ, (Кармир ахек, Karmir aghek), Աղեգի, Աղեգի Կարմիր, Կարմիր աղեգ,Կարմիր Աղեգի,Կարմիր Աղեգին - Գյուղ ՀՍՍՀ Թումանյանի շրջ-ում Ալավերդի ք-ից 10–12 կմ հր-արմ, Ձորագետի ձախ ափին, լ-նալանջի վրա: Առանզնատները քարաշեն են, Հարմարավետ ու ճաշակով կառուցված։ Խմելու ջուրը վերցվում է Ալավերդի, ք-ի ջրմուղից։ 1926թ ուներ 70, 1959-ին՝ 223, 1970-ին՝ 209, 1979–ին՝ 175 քնակիչ, որոնց մի մասի նախնիներր տարբեր ժամանակներում գաղթել են Արմ Հայաստնից: Կոլտնտեսությունն զբաղվում է անասնապահեւթյամբ, հացահատիկների, կերային կուլ տուրաների, կարտոֆիլի և ծխախոտի մշակությամբ: Գ ունի ւոարրական դպրոց, ակումբ , գրադարան, բուժմանկաբարձական կետ: Գ-ի տարածքում պահպանվել են հ՚ին ամրոցի հետքեր,Աղեկ անունով եկեղեցին, գ-ատեղի,գերեզմաններ, խաչքարեր: